Nedostupné volby převodních funkcí a polotónového rastru | Photoshop

Problém: Žádné možnosti převodních funkcí a polotónového rastru

V dialogovém okně Tisk aplikace Photoshop nejsou k dispozici volby převodních funkcí a polotónového rastru. 

Řešení

Řešení 1: Uložte soubor ve formátu EPS aplikace Photoshop. 

  1. Vyberte možnosti Soubor > Uložit jako.

  2. V dialogovém okně Uložit jako vyberte v rozevíracím seznamu Formát možnost Photoshop EPS a poté klikněte na tlačítko Uložit.

  3. V dialogovém okně Volby EPS povolte možnosti Vložit polotónový rastrVložit převodní funkce.

  4. Klikněte na tlačítko OK.

Chcete-li vytisknout soubory EPS s povolenými možnostmi Vložit převodní funkci a Vložit polotónový rastr, bude třeba provést tisk na tiskárně s podporou jazyka PostScript.

Řešení 2: Vytiskněte polotónové rastry pomocí aplikace Adobe InDesign. 

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.