Problém

Aplikace Photoshop se nemůže prostřednictvím sítě Wi-Fi připojit k náhledu v mobilním zařízení.

Řešení

Níže naleznete postupy řešení běžných potíží, které brání aplikaci Photoshop v připojení k náhledu v zařízení.

 1. Ověřte, zda je v počítači i mobilním zařízení povolena síť Wi-Fi.

 2. Ověřte, zda jsou počítač a mobilní zařízení připojeny ke stejné síti Wi-Fi.

  Mobilní zařízení bývá často připojeno k mobilní síti a nikoli k síti Wi-Fi, což způsobuje problémy

 3. Pokud využíváte stejnou síť Wi-Fi a u směrovače je nastaveno maskování podsítě, ověřte, zda jsou počítač i mobilní zařízení ve stejné podsíti.

 4. Pokud počítač i mobilní zařízení využívají stejnou síť Wi-Fi, ověřte, zda nejsou tato zařízení připojena pomocí sítě VPN.

 5. Ujistěte se, zda je u směrovače nastavena síť LAN.

  Komunikace mezi počítačem a mobilním zařízením není možná, pokud je povolena pouze síť WAN.

 6. Ověřte nastavení antivirového softwaru, brány firewall a souboru hostitelů.

  Antivirový software, brána firewall nebo soubor hostitelů mohou blokovat komunikaci aplikace Photoshop nebo zařízení v síti. 

 7. Ověřte, zda jste v počítači a mobilním zařízení přihlášeni do služby Creative Cloud pomocí stejného účtu Adobe ID.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online