Poznámka:

Hledáte informace týkající se nejaktuálnější verze aplikace Photoshop? Viz článek Zásuvný skenovací modul TWAIN.

Rozhraní TWAIN umožňuje import obrazových dat ze zařízení pro zpracování obrazů, jako jsou skenery. Další informace naleznete na webu pracovní skupiny TWAIN. Zásuvný modul TWAIN aplikace Photoshop umožňuje připojení ke kompatibilním zařízením v počítači.

Aplikace Photoshop CS6 a rozhraní TWAIN

POZNÁMKA: Nepoužívejte zásuvný modul TWAIN stažený pro aplikaci Photoshop CS5. Je nutné nainstalovat zásuvný modul TWAIN pro aplikaci Photoshop CS6 nebo novější.

Rozhraní TWAIN je v řadě verzí aplikace Photoshop využíváno jako hlavní způsob skenování. Nebývá však vždy aktualizováno pro nové operační systémy, a proto může být méně spolehlivé než jiná řešení pro skenování, jako jsou nástroje třetích stran, například nástroj VueScan, software dodaný se skenerem nebo jiné způsoby skenování. Nástroje třetích stran jsou navrženy přímo ke skenování a jsou tedy vhodnější pro skenování na profesionální úrovni nebo ve velkém rozsahu. Pokud používáte aplikaci pro skenování třetí strany, uložte naskenované obrazy ve formátu TIFF a následně je otevřete v aplikaci Photoshop.

Pomocí rozhraní TWAIN by mělo být možné provádět základní operace skenování, ale v případě problémů vyzkoušejte některý z dalších způsobů skenování popsaných níže.

Poznámka: Před skenováním jakýmkoli způsobem je potřeba nainstalovat ovladač skeneru. Pravděpodobně ho nainstaluje operační systém, ale v některých případech může být potřeba obrátit se na výrobce, zejména u starších skenerů.

Windows
V systému Windows lze pomocí zásuvného modulu TWAIN aplikace Photoshop skenovat, pokud používáte aplikaci Photoshop CS6 nebo novější v 32bitovém režimu. Zásuvný modul TWAIN není podporován v 64bitové verzi aplikace Photoshop. Jestliže potřebujete skenovat v 64bitové verzi aplikace Photoshop, použijte rozhraní WIA (Windows Image Acquisition), je-li k dispozici. Rozhraní WIA lze použít i v 32bitové verzi aplikace Photoshop. Další informace vám sdělí výrobce skeneru.

Mac OS
V systému Mac OS můžete skenovat pomocí zásuvného modulu TWAIN, pokud používáte aplikaci Photoshop CS6 (aplikace Photoshop CS6 nebo novější je pouze 64bitová). Jen malá část výrobců skenerů však vydala 64bitovou verzi ovladačů skenerů, takže rozhraní TWAIN nemusí být k dispozici. Další informace vám sdělí výrobce skeneru.

Pokud výrobce vašeho skeneru nepodporuje skenování v 64bitovém režimu nebo máte potíže se skenováním přes rozhraní TWAIN, můžete při skenování do aplikace Photoshop použít technologii ImageKit společnosti Apple. Ta je v aplikaci Photoshop integrována, takže není potřeba instalovat žádný zásuvný modul. Umožňuje přístup k řadě různých skenerů.

Zásuvný modul TWAIN je součástí sady doplňkových zásuvných modulů pro aplikaci Photoshop CS6 nebo novější:

Po stažení příslušný soubor rozbalte tím, že na něj dvakrát klepnete. Až budete vyzváni, extrahujte všechny soubory.

Windows
Poznámka: V případě systému Windows je k dispozici ke stažení pouze 32bitová verze zásuvného modulu TWAIN.

Instalace zásuvného modulu TWAIN pro systém Windows:

 1. Ukončete aplikaci Photoshop.
 2. Zkopírujte zásuvný modul Twain_32.8BA ze složky Optional Plug-ins Win32/Plug-ins do příslušného adresáře uvedeného níže.
  1. Windows XP: \\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS6\Plug-Ins\
  2. Windows Vista a Windows 7 (32bitová verze): C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop [Verze]\Plug-Ins\
  3. Windows Vista a Windows 7 (64bitová verze): C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Photoshop [Verze]\Plug-Ins\
 3. Znovu otevřete aplikaci Photoshop.
 4. Stáhněte si z webu výrobce nejnovější ovladač skeneru a nainstalujte jej.
 5. Připojte skener k počítači.

Skenování obrazů do aplikace Photoshop pomocí rozhraní TWAIN:

 1. Spusťte 32bitovou verzi aplikace Photoshop kliknutím na zástupce 32bitové verze aplikace Adobe Photoshop CS6.
 2. Vyberte možnost Soubor > Import > [Název skeneru].

Mac OS

 1. Ukončete aplikaci Photoshop.
 2. Zkopírujte soubor TWAIN.plugin ze složky, do které jste jej stáhli, do umístění Applications/Adobe Photoshop [Verze]/Plug-ins.
 3. Znovu otevřete aplikaci Photoshop.
 4. Chcete-li v aplikaci Photoshop skenovat pomocí rozhraní TWAIN, zvolte možnost Soubor > Import > [Název skeneru].

Aplikace Photoshop CS5 a rozhraní TWAIN

V případě systému Windows je k dispozici ke stažení pouze 32bitová verze zásuvného modulu TWAIN.

Aktualizace aplikace Photoshop CS5 12.0.4 pro systém Mac OS obsahuje opravy rozhraní TWAIN a zásuvný modul TWAIN ke stažení řeší další dva problémy: Lze naskenovat více dokumentů najednou, přičemž při druhé úloze skenování již nedochází k selhání aplikace Photoshop. 

V systému Mac OS 10.6.x podporuje zásuvný modul TWAIN 64bitovou verzi aplikace Photoshop CS5. Je však potřeba 64bitový ovladač skeneru od výrobce, který často nebývá k dispozici. Ověřte u výrobce skeneru, zda je 64bitový ovladač dostupný. Pokud není k dispozici, je nutné používat aplikaci Photoshop v 32bitovém režimu.

Aplikace Photoshop CS4 a rozhraní TWAIN

V 32bitové verzi systému Windows se ve výchozím nastavení nainstaluje zásuvný modul TWAIN aplikace Photoshop. Vzhledem k tomu, že zásuvný modul aplikace Photoshop není 64bitový, v 64bitové verzi systému Windows se neinstaluje.

V systému Mac OS se zásuvný modul TWAIN aplikace Photoshop ve výchozím nastavení neinstaluje. Pokyny k instalaci naleznete níže. Pokud chcete používat zásuvný modul v systému Mac OS 10.6, doporučuje společnost Adobe, abyste nejdříve nainstalovali software Rosetta. Informace o práci se softwarem Rosetta naleznete ve fórech podpory společnosti Apple.

Instalace zásuvného modulu TWAIN aplikace Photoshop CS5 a CS4

Photoshop CS5 pro systém Windows nebo Mac OS

 1. Stáhněte si zásuvný modul:

  Windows

  macOS

 2. Pokyny k instalaci v systému Windows naleznete ve staženém souboru ReadmeCS5_Optionalplugin.pdf. 

  Pokyny pro systém Mac OS naleznete na stránce ke stažení výše.

Photoshop CS4 pro systém nebo Mac OS

 1. Ukončete aplikaci Photoshop CS4.

 2. Zkopírujte zásuvný modul TWAIN ze složky/<Jazyk>/Goodies/Optional plug-ins/Import-Export na instalačním disku do složky Applications/Adobe Photoshop CS4/Plug-ins/Import-Export na pevném disku.

 3. Ukončete aplikaci Photoshop a znovu ji spusťte, aby se zásuvný modul aktivoval.

Řešení problémů s rozhraním TWAIN

Při importu ze zařízení pro zpracování obrazů pomocí rozhraní TWAIN se mohou se vyskytnout například následující potíže:

 • Aplikace Photoshop nebo aplikace pro skenování přestane reagovat nebo se neočekávaně ukončí.
 • Nelze zavřít okno skeneru.
 • Při importu dojde k chybám.
 • Importovaný obraz nebo jeho náhled se na obrazovce zobrazuje nesprávně.

Vyzkoušejte následující řešení:

Windows

 • Pokud používáte 64bitovou verzi systému Windows, importujte obrazy ze zařízení pomocí rozhraní WIA (Windows Image Acquisition). Pokyny naleznete v nápovědě systému Windows, případně se obraťte na výrobce zařízení.
 • Pokud používáte 32bitovou verzi systému Windows, aktualizujte ovladače zařízení. Pokyny naleznete na webu výrobce zařízení. Jestliže se problém nevyřeší instalací nejnovějších ovladačů, zkuste provést jeden nebo oba následující kroky:

  • Importujte obrazy ze zařízení pomocí rozhraní WIA.
  • Importujte a uložte obrazy pomocí softwaru dodaného se zařízením a následně je otevřete v aplikaci Photoshop.

Mac OS

 1. Aktualizujte ovladače zařízení. Pokyny naleznete na webu výrobce zařízení.
 2. Jestliže se problém nevyřeší instalací nejnovějších ovladačů, zkuste obraz importovat pomocí jiného nástroje, například aplikace Přenos obrázků. Další informace naleznete v nápovědě k systému Mac OS, případně kontaktuje výrobce zařízení.

 

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online