Další doprovodné aplikace pro aplikaci Photoshop

Poznámka:

Pokud potřebujete řešit problémy s doprovodnými aplikacemi, navštivte fórum uživatelů doprovodných aplikací Adobe. Telefonní podpora není poskytována. Pokládejte otázky, požadujte nové funkce, nahlaste problémy... to vše na webu feedback.photoshop.com.

Připojení doprovodných aplikací pro Photoshop k aplikaci Photoshop

Software Adobe® Photoshop® komunikuje s aplikacemi Adobe Nav for Photoshop, Adobe Color Lava for Photoshop a Adobe Eazel for Photoshop pomocí bezdrátové sítě. Photoshop a aplikace se musejí nacházet na stejné bezdrátové síti, aby se mohli navzájem připojit. Kontrolu bezdrátové sítě proveďte následujícím způsobem:

 • V systému Mac OS klikněte na ikonu Wi-Fi  v pruhu nabídek OS a zvolte bezdrátovou síť.

 • V systému Windows XP zvolte postupně příkazy Start > Ovládací panely > Připojení k síti a Internetu > Síťová připojení > Bezdrátové připojení k síti.

 • V systémech Windows Vista/Windows 7 zvolte postupně příkazy Start > Ovládací panely > Připojení k síti a Internetu > Centrum síťových připojení a sdílení.

 • Na zařízení iPad klikněte na Nastavení a poté na Wi-Fi.

Poznámka:

Další informace o propojování aplikace Photoshop a jejích doprovodných aplikací najdete v dokumentu podpory Troubleshoot companion app connectivity problems (Řešení problémů s připojením doprovodných aplikací) | Photoshop nebo sledujte video Getting started with Photoshop companion apps for Photoshop CS5 (Začínáme s doprovodnými aplikacemi pro Photoshop CS5) na webu Adobe TV. Všeobecné informace o konfiguraci bezdrátových sítí a řešení jejich problémů najdete na webech Apple – Podpora nebo Nápověda a postupy pro systém Windows.

Nastavení připojení aplikace Photoshop

Poznámka:

Spolu s programy Adobe Nav, Adobe Color Lava a Adobe Eazel lze používat pouze aplikaci Photoshop 12.0.4 nebo novější. Pokud je to nutné, nainstalujte příkazem Nápověda > Aktualizace nejnovější verzi aplikace Photoshop.

Navažte vzdálené připojení programu Photoshop k aplikacím.

 1. V aplikaci Photoshop zvolte příkaz Upravit > Vzdálená připojení.

  Vytvořte vzdálené připojení v aplikaci Photoshop.

 2. Do pole Název služby v dialogu Vzdálená připojení zapište popisný název.

 3. Do pole Heslo zapište heslo složené ze šesti číslic.

 4. Zapněte políčko Povolit vzdálená připojení a klikněte na tlačítko OK.

Nastavení bezdrátového připojení doprovodných aplikací

 1. V aplikacích Adobe Nav, Adobe Color Lava nebo Adobe Eazel klepněte na ikonu PS v pravém dolním rohu aplikace.

 2. V okně Připojení klepněte na službu Photoshop.

 3. Zadejte heslo složené ze 6 číslic a klepněte na tlačítko Připojit.

Po navázání připojení se ikona PS zbarví modře .

IP připojení doprovodných aplikací

Pokud není bezdrátová síť dostupná, můžete vytvořit přímé IP připojení mezi aplikacemi Adobe Nav, Adobe Color Lava nebo Adobe Eazel a programem Photoshop.

 1. V aplikacích Adobe Nav, Adobe Color Lava nebo Adobe Eazel klepněte na ikonu PS v pravém dolním rohu aplikace.

 2. V okně Připojení klepněte na Nové.

 3. Zapište IP adresu a heslo. Tyto údaje najdete v dialogu Vzdálená připojení aplikace Photoshop.

 4. Klikněte na Připojit.

Po navázání připojení se ikona PS zbarví modře .

Poznámka:

Pokud potřebujete pomoc při řešení problémů s IP připojením, pročtěte si dokument podpory Troubleshoot companion app connectivity problems (Řešení problémů s připojením doprovodných aplikací) | Photoshop.

Používání aplikace Adobe Nav

Adobe Nav for Photoshop umožňuje vybrat a spravovat nástroje aplikace Photoshop na zařízení iPad. Adobe Nav také dovoluje procházet otevřené dokumenty aplikace Photoshop na zařízení iPad, pokud právě máte aplikaci Photoshop spuštěnou v počítači. Využívání aplikace Adobe Nav pro přístup k nástrojům a dokumentům vám dává větší prostor a vyšší pružnost při práci na obrázcích v programu Photoshop.

Poznámka:

Aplikace Adobe Nav je dostupná v angličtině, francouzštině, němčině a japonštině. Jiné jazykové verze programu Photoshop se mohou připojit k aplikaci Adobe Nav, ale jen v těchto jazycích. Adobe Nav vyžaduje Photoshop 12.0.4 nebo novější. Nejnovější verzi aplikace Photoshop stáhnete příkazem Nápověda > Aktualizace.

Poznámka:

Výukový videokurz o používání aplikace Adobe Nav najdete na stránce aktualizací Adobe CS5.5 webu NAPP. Nebo se seznamte s novými funkcemi aplikace Adobe Nav pro zařízení iPad 2 ve videu Russella Browna Photoshop apps update (Aktualizace aplikací pro Photoshop).

Připojení k aplikaci Photoshop

Aplikace Adobe Nav musí být připojena k programu Photoshop. Pokyny pro připojení aplikace Adobe Nav k aplikaci Photoshop najdete v části Připojení doprovodných aplikací pro Photoshop k aplikaci Photoshop.

Režim nástrojů aplikace Adobe Nav

Režim nástrojů aplikace Adobe Nav umožňuje vybrat nástroje aplikace Photoshop a pracovat s nimi. Adobe Nav zobrazí až 16 nástrojů současně. Režim Nástroje si lze upravit tak, aby zahrnoval jen nejpoužívanější nástroje nebo nástroje používané pro určitou úlohu, například kreslení.

Režim nástrojů aplikace Adobe Nav.

A. Tlačítka Nástroje B. Volby pro úpravy C. Přepnout do režimu Nástroje D. Přepnout do režimu Dokument E. Připojení k aplikaci Photoshop F. Panel nástrojů 

 • Pro přepnutí do režimu nástrojů klepněte na  v dolní části aplikace.
 • Nástroj aplikace Photoshop, který chcete použít, vyberte klepnutím. Vybraný nástroj má bílé pozadí.
Poznámka:

Volby nástrojů stanovíte pomocí pruhu Volby v aplikaci Photoshop.

 • Chcete-li aktuální obrázek zobrazit celý, klepněte na tlačítko Skutečné pixely.
 • Postupný průchod všemi režimy zobrazení se provádí stisky tlačítka Režim zobrazení. Další informace najdete v tématu Změna režimu zobrazení na obrazovce.
 • Vzájemné prohození barev popředí a pozadí provedete stiskem ikony Přepnout barvy . Obnova výchozích barev se provádí klepnutím na ikonu Výchozí barvy .
Poznámka:

Panel nástrojů v aplikaci Adobe Nav ukazuje vybrané barvy popředí a pozadí. Pro skutečný výběr barev popředí a pozadí použijte panel nástrojů v aplikaci Photoshop. Další informace naleznete v tématu Výběr barev na panelu nástrojů.

 • Přidání, odstranění nebo přesun nástrojů zahájíte stiskem tlačítka Upravit. Poté proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Nástroj přesunete jeho přetažením.

  • Chcete-li nástroj odstranit, klepněte na tlačítko X v levém horním rohu tlačítka nástroje.

  • Nástroj přidáte jeho přetažením z nabídky do mřížky.

   Nástroje již zařazené v mřížce mají v nabídce modrou barvu.

  • Pro návrat do režimu Nástroje klepněte na tlačítko Hotovo.

Režim dokumentu aplikace Adobe Nav

Režim dokumentu umožňuje vybírat, zobrazit a otevírat nové dokumenty aplikace Photoshop z programu Adobe Nav.

V režimu dokumentu Adobe Nav jsou zobrazeny soubory obrázků právě otevřených v aplikaci Photoshop.

 • Do režim dokumentu přejdete klepnutím na ikonu  v dolní části aplikace.

  Modrá tečka vlevo od názvu souboru označuje aktivní dokument.

 • Chcete-li jako aktivní nastavit jiný dokument, klepněte na jeho miniaturu.

 • Informace o dokumentu, včetně jeho velikosti a rozlišení, zobrazíte dvojím klepnutím na jeho miniaturu. Následným dvojím klepnutím se vrátíte zpět do zobrazení miniatur.

 • Chcete-li vytvořit nový nepojmenovaný dokument v aplikaci Photoshop, klepněte na tlačítko Nový nebo na zástupnou miniaturu nového dokumentu

  Nové dokumenty mají velikost 1024 x 768 pixelů, rozlišení 72 dpi a mají nastaven model sRGB.

 • Duplikace dokumentu se provádí přetažením jeho miniatury na zástupnou miniaturu nového dokumentu.

 • Zvětšení zobrazení miniatury provedete jejím opakovaným sevřením (maximálně čtyřikrát). Pro návrat do zobrazení miniatur sevřete zavřenou ikonu.

 • Uspořádání dokumentů lze změnit tažením miniatury do nové pozice.

Používání aplikace Adobe Color Lava

Aplikace Adobe Color Lava for Photoshop umožňuje vytvářet políčka vzorníku pro barevná témata v zařízení iPad. Je-li aplikace Adobe Color Lava připojena k programu Photoshop, můžete políčka vzorníku Adobe Color Lava nastavit jako barvu popředí. Během práce lze také políčka vzorníku Adobe Color Lava přidat do panelu Vzorník aplikace Photoshop. Nebo můžete témata Adobe Color Lava odeslat e-mailem jako knihovny vzorníku a sdílet s jinými lidmi na dalších počítačích.

Poznámka:

Adobe Color Lava je dostupná v angličtině, francouzštině, němčině a japonštině. Jiné jazykové verze programu Photoshop se mohou připojit k aplikaci Adobe Color Lava, ale jen v těchto jazycích. Adobe Color Lava vyžaduje Photoshop 12.0.4 nebo novější. Nejnovější verzi aplikace Photoshop stáhnete příkazem Nápověda > Aktualizace.

Poznámka:

Výukový videokurz o používání aplikace Adobe Color Lava najdete na stránce aktualizací Adobe CS5.5 webu NAPP. Nebo se seznamte s novými funkcemi aplikace Adobe Color Lava pro zařízení iPad 2 ve videu Russella Browna Photoshop apps update (Aktualizace aplikací pro Photoshop).

Režim mixéru aplikace Adobe Color Lava.

A. Pořádně si očistěte prst B. Plátno C. Barevné zásobníky D. Vzorník E. Připojení k aplikaci Photoshop F. Přepněte se do režimu Knihovna témat G. Načítání fotografie 

Míchání barev v aplikaci Adobe Color Lava

Pro míchání barev v aplikaci Adobe Color Lava je třeba vybrat barvy z ukázkových zásobníků a poté je prstem „nakreslit“ na plátno.

 • Barvu načtete klepnutím na její zásobník. Vybraná barva má silnější bílý rámeček.

 • Přepnutí mezi barvami RGB a stupni šedi se provádí klepnutím do vnitřního kruhu zásobníků barev.

 • Chcete-li upravit odstín, sytost a jas, poklepejte na zásobník barev. Nastavení HSB přijmete klepnutím na ikonu .

 • Barvu z prstu odeberete klepnutím nebo poklepáním na zásobník čistého prstu.

 • Obnovení výchozích hodnot zásobníků barev provedete klepnutím na .

 • Pokud chcete vymazat plátno, klepněte na ikonu .

 • Nové téma lze vytvořit klepnutím na tlačítko Nové.

 • Pokud chcete do plátna nahrát fotku, klepněte na ikonu fotoaparátu . Poté vyberte obrázek z fotoalba zařízení iPad.

Práce s políčky vzorníku v aplikaci Adobe Color Lava

Sady políček vzorníku se objeví na pravé straně aplikace Adobe Color Lava. Aktivní nebo vybrané políčko vzorníku je větší než ostatní čtyři políčka.

 • Políčko vyberete klepnutím. Pří míchání barev aplikace Adobe Color Lava nahradí barvu vybraného políčka barvou, kterou kreslíte.

 • Políčko nastavíte jako barvu popředí v aplikaci Photoshop klepnutím na něj.

 • Úpravy sad políček vzorníku se spouštějí klepnutím na tlačítko Knihovna témat .

Správa témat v aplikaci Adobe Color Lava

Režim knihovny témat umožňuje pracovat až se 300 sadami políček vzorníku čili tématy.

Režim knihovny témat Adobe Color Lava.

A. Barevná témata B. Upravit témata C. Přepnout do režimu míchání barev D. Připojení k aplikaci Photoshop 

 • Téma vyberete klepnutím.

 • Pro úpravu vybraného tématu klepněte na tlačítko režimu míchání barev .

 • Políčko v tématu nastavíte jako barvu popředí v aplikaci Photoshop klepnutím na něj.

 • Chcete-li zobrazit hodnoty RGB, HSL a hexadecimální hodnoty barvy pro každé políčko v tématu, poklepejte na téma.

Podrobnosti motivu Adobe Color Lava

 • Chcete-li téma přejmenovat nebo odstranit, klepněte na tlačítko Upravit nebo téma podržte stisknuté. Poté proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Klepněte na tlačítko X v horním levém rohu tématu a tak ho odstraňte.

  • Po klepnutí na název tématu zapište nový název.

Sdílení témat Adobe Color Lava

Pokyny pro připojení aplikace Photoshop k aplikaci Adobe Color Lava najdete v části Připojení doprovodných aplikací pro Photoshop k aplikaci Photoshop.

 1. Pokud jste připojení k aplikaci Photoshop, klepnutím na ikonu přejděte do režimu Knihovna motivů.

 2. Dvojím klepnutím na téma otevře okno s podrobnostmi. Poté klepněte na jedno z následujících tlačítek:

  Odeslat do aplikace Photoshop

  Barvy tématu se objeví v panelu Vzorník.

  E-mail

  Otevřete e-mailovou zprávu, abyste v ní mohli někomu poslat téma. E-mailová zpráva bude obsahovat náhled tématu ve formátu .png, náhled plátna ve formátu .png a soubor knihovny vzorníku .ase. Návod k načtení knihovny vzorníku v aplikaci Photoshop najdete v části Správa knihoven vzorníků.

Používání aplikace Adobe Eazel

Aplikace Adobe Eazel for Photoshop umožňuje malovat na plátno obrázky vodovými barvami (akvarely). Každý tah bude pár sekund „vlhký“, dokud „neuschne“. Malby se prolínají na základě vybraných voleb a mokrosti předchozího tahu. Kresbu Eazel lze uložit do fotogalerie zařízení iPad a lze ji předat do aplikace Photoshop, ve které ji lze dále upravit nebo měnit její kompozici.

Poznámka:

Aplikace Adobe Eazel je dostupná v angličtině, francouzštině, němčině a japonštině. Jiné jazykové verze programu Photoshop se mohou připojit k aplikaci Adobe Eazel, ale jen v těchto jazycích. Adobe Eazel vyžaduje Photoshop 12.0.4 nebo novější. Nejnovější verzi aplikace Photoshop stáhnete příkazem Nápověda > Aktualizace.

Poznámka:

Výukový videokurz o používání aplikace Adobe Eazel najdete na stránce aktualizací Adobe CS5.5 webu NAPP.

Adobe Eazel for Photoshop.

A. Ukázka stopy štětce B. Ovládací prvky prstů C. Plátno 

Poznámka:

Adobe Eazel automaticky detekuje pravou a levou ruku.

Ukázka stopy štětce

Zobrazí barvu, velikost a průhlednost aktuální stopy štětce.

Ovládací prvek Palec

Vrátit zpět, zopakovat a smazat vše.

Ovládací prvek Ukazováček

Zvolte barvu.

Ovládací prvek Prostředníček

Upraví velikost stopy.

Ovládací prvek Prsteníček

Změna průhlednosti barvy.

Ovládání prvek Malíček

Uložení kresby a odeslání do aplikace Photoshop.

Pracovní režimy aplikace Adobe Eazel

Adobe Eazel nabízí dva pracovní režimy: trvalý a pomíjivý. V trvalém režimu zůstává všech pět ovládacích prvků prstů vidět na obrazovce během doby zadávání voleb. Práce v trvalém režimu se zahajuje tímto způsobem:

 1. Dotkněte se plátna všemi pěti prsty najednou a poté je zvedněte.

 2. Úprava nastavení – klepněte na něj, nebo se ho dotkněte a táhněte.

 3. Dotekem plátna změnu přijmete.

 4. Opětovným dotekem plátna nastavíte jinou volbu, druhým klepnutím začnete kreslit.

pomíjivém režimu je na obrazovce vidět vždy jen jeden ovládací prvek. Ovládací prvek se objeví jen během skutečné interakce prstu a obrazovky. Přechod do pomíjivého režimu se provádí tímto způsobem:

 1. Umístěte všech pět prstů na plátno a zvedněte všechny prsty s výjimkou toho, jehož volby chcete upravit.

 2. Přetáhnutím prstu upravte nastavení nebo (pro malíček) kliknutím vyberte volbu.

 3. Opětovným dotekem plátna nastavíte jinou volbu nebo začnete malovat.

Výběr barev v aplikaci Adobe Eazel

Adobe Eazel udržuje pět políček barev v paletě, která je dostupná pod ukazováčkem. Vybraná barva má blikající okraj.

Výběr barvy v aplikaci Eazel.

A. Políčka barev B. Ukázka stopy štětce C. Aktuální barva D. Barevné kolo 

 • Políčko vyberete tažením ukazováčku na tuto barvu a jeho zvednutím.

 • Změna políčka se provede tažením ukazováčku na políčko, které chcete vybrat. Pokračujte v tažení směrem do barevného kola nebo na barvu ve kresbě na plátně.

Určení velikosti tahu a průhlednosti v aplikaci Adobe Eazel

 • Stopu zvětšíte tažením prostředníčku směrem nahoru. Stopu zmenšíte tažením prostředníčku směrem dolů. Ukázka stopy štětce se během tažení aktualizuje.

 • Průhlednost kresby zmenšíte tažením prsteníčku směrem nahoru. Průhlednost kresby zvětšíte tažením prsteníčku směrem dolů. Ukázka štětce se během tažení aktualizuje.

Příkazy Vrátit zpět, zopakovat a smazat vše v aplikaci Adobe Eazel

 • Pokud chcete vrátit zpět poslední tah, palcem vyberte ikonu  nebo přejeďte zprava doleva.

 • Pokud chcete znovu provést poslední tah, palcem vyberte možnost  nebo přejeďte zleva doprava.

 • Chcete-li plátno smazat, zvolte palcem položku  nebo přejděte směrem nahoru.

Uložení kresby Adobe Eazel a odeslání do aplikace Photoshop

Kresbu Adobe Eazel lze uložit do galerie zařízení iPad jako fotografii ve formátu .jpeg. Poté ji můžete pomocí aplikace Photoshop odeslat e-mailem, použít jako tapetu nebo ji vytisknout. Kresbu Adobe Eazel lze také odeslat do aplikace Photoshop, ve které ji lze dále upravit nebo měnit její kompozici

Poznámka:

Pokyny pro připojení aplikace Photoshop k aplikaci Adobe Eazel najdete v části Připojení doprovodných aplikací pro Photoshop k aplikaci Photoshop.

 • Chcete-li uložit kresbu do zařízení iPad, vyberte malíčkem nastavení a klepněte na tlačítko Uložit do fotografií.

 • Pro odeslání kresby do aplikace Photoshop vyberte malíčkem Nastavení a poté klepněte na tlačítko Přenést do Photoshopu.

  Adobe Eazel odešle data obrázku do aplikace Photoshop, která kresbu otevře v rozlišení 4096 x 3092. V aplikaci Photoshop lze kresbu Adobe Eazel uložit v libovolném podporovaném formátu.

Poznámka:

Kresba Adobe Eazel může v aplikaci Photoshop vypadat trochu jinak. Během vykreslování se projevují menší geometrické odchylky.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.