Bezpečnostní bulletin společnosti Adobe

Zveřejnění aktualizací zabezpečení pro aplikaci Adobe Digital Editions | APSB21-80

ID bulletinu

Datum zveřejnění

Priorita

APSB20-80

14. září 2021   

3

Shrnutí

Společnost Adobe vydala aktualizaci zabezpečení pro aplikaci Adobe Digital Editions. Tato aktualizace řeší jednu závažnou a několik kritických chyb zabezpečení, které mohou způsobit svévolné spuštění kódu.

Dotčené verze produktu

Produkt

Verze

Platforma

Adobe Digital Editions

4.5.11.187646 a nižší

Mac OS

Řešení

Společnost Adobe označuje tyto aktualizace následujícími úrovněmi priority a doporučuje uživatelům aktualizovat produkt na nejnovější verzi:

Produkt

Verze

Platforma

Priorita

Dostupnost

Adobe Digital Editions

4.5.11.187658

Mac OS

3

Poznámka:
  • Zákazníci využívající aplikaci Adobe Digital Editions si mohou aktualizaci stáhnout ze stránky ke stažení dat pro aplikaci Adobe Digital Editions, případně mohou po výzvě použít aktualizační mechanismus produktu.

Podrobnosti o chybě zabezpečení

Kategorie chyby zabezpečení

Dopad chyby zabezpečení

Závažnost

Základní hodnocení CVSS 

Čísla CVE

Vytvoření dočasného souboru v adresáři s neplatným oprávněním

(CWE-379)

Eskalace oprávnění 

Důležitá

5.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:H/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:N

CVE-2021-39828

Vytvoření dočasného souboru v adresáři s neplatným oprávněním

(CWE-379)

Nahodilý zápis do souborového systému

Kritická

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-39827

Injektování příkazu v operačním systému

(CWE-78)

Svévolné spuštění kódu

Kritická

8.6

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-39826

Poděkování

Společnost Adobe by ráda poděkovala za nahlášení těchto potíží a za spolupráci při ochraně našich zákazníků následujícím bezpečnostním výzkumníkům.       

  • CFF z týmu Topsec Alpha (yjdfy) (CVE-2021-39828, CVE-2021-39827)
  • CFF z týmu Topsec Alpha (cff_123) (CVE-2021-39826)

Další informace najdete na adrese https://helpx.adobe.com/cz/security.html nebo o ně zažádejte e-mailem na adresu PSIRT@adobe.com 

 

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.