Bezpečnostní bulletin společnosti Adobe

Aktualizace zabezpečení pro aplikace Adobe Acrobat a Adobe Reader | APSB21-104

ID bulletinu

Datum zveřejnění

Priorita

APSB21-104

12. října 2021

2

Shrnutí

Společnost Adobe vydala zveřejnění aktualizace zabezpečení pro aplikace Adobe Acrobat a Reader pro systémy Windows a macOS. Tyto aktualizace řeší několik kritických a středně závažných chyb zabezpečení. Úspěšné zneužití mohlo vést ke svévolnému spuštění kódu v kontextu aktuálního uživatele.  

 

Postižené verze

Produkt

Stopa

Postižené verze

Platforma

Acrobat DC 

Continuous 

21.007.20095 a starší verze

Windows

Acrobat Reader DC

Continuous 

21.007.20095 a starší verze
 

Windows

Acrobat DC 

Continuous 

21.007.20096 a starší verze          

macOS

Acrobat Reader DC

Continuous 

21.007.20096 a starší verze          

macOS

 

 

 

 

Acrobat 2020

Classic 2020           

20.004.30015 a starší verze

Windows a MacOS

Acrobat Reader 2020

Classic 2020           

20.004.30015 a starší verze

Windows a MacOS

 

 

 

 

Acrobat 2017

Classic 2017

17.011.30202 a starší verze          

Windows a MacOS

Acrobat Reader 2017

Classic 2017

17.011.30202 a starší verze          

Windows a MacOS

V případě dotazů ohledně aplikace Acrobat DC navštivte stránku s nejčastějšími dotazy k aplikaci Acrobat DC

V případě dotazů ohledně aplikace Acrobat Reader DC navštivte stránku s nejčastějšími dotazy k aplikaci Acrobat Reader DC.

Řešení

Společnost Adobe doporučuje uživatelům aktualizovat instalace jejich softwaru na nejnovější verze dle níže uvedených pokynů.    

Nejnovější verze produktů mohou koncoví uživatelé získat jedním z následujících způsobů:    

  • Uživatelé mohou aktualizace produktů aktualizovat ručně výběrem nabídky Nápověda > Zkontrolovat aktualizace.     

  • Produkty se aktualizují automaticky bez zásahu uživatele, jakmile zjistí dostupnost aktualizací.      

  • Úplný instalační program aplikace Acrobat Reader lze stáhnout ze Střediska stahování aplikace Acrobat Reader.     

Pro správce IT (spravovaná prostředí):     

  • Odkazy na instalační programy najdete v konkrétních poznámkách k verzi.

  • Nainstalujte aktualizace pomocí upřednostňovaného postupu, např. AIP-GPO, bootstrapper či SCUP/SCCM pro systémy Windows nebo Apple Remote Desktop či SSH pro systémy macOS.     

   

Společnost Adobe označuje tyto aktualizace následujícími hodnoceními priority a doporučuje uživatelům aktualizovat produkt na nejnovější verzi:    

Produkt

Stopa

Aktualizované verze

Platforma

Úroveň priority

Dostupnost

Acrobat DC

Continuous

21.007.20099

Windows a macOS

2

Acrobat Reader DC

Continuous

21.007.20099

Windows a macOS

2

 

 

 

 

 

 

Acrobat 2020

Classic 2020           

20.004.30017

Windows a macOS     

2

Acrobat Reader 2020

Classic 2020           

20.004.30017

Windows a macOS     

2

 

 

 

 

 

 

Acrobat 2017

Classic 2017

17.011.30204

Windows a macOS

2

Acrobat Reader 2017

Classic 2017

17.011.30204

Windows a macOS

2

Podrobnosti o chybě zabezpečení

Kategorie chyby zabezpečení Dopad chyby zabezpečení Závažnost Základní hodnocení CVSS 
Vektor CVSS
Číslo CVE

 

 

Použití paměti po uvolnění (CWE-416)

 

 

 

 

Svévolné spuštění kódu 
 
 

 

 

 

 

Kritická

 

 

 

 

7.8 

 

 

 

 

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

 

 

 

 

CVE-2021-40728 

 

 

 

 

Neoprávněné načtení (CWE-125)

 

 

 

 

Eskalace oprávnění 

 

 

 

 

Střední

 

 

 

 

3,3 

 

 

 

 

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N 
 

 

 

 

 

CVE-2021-40729

 

 

Použití paměti po uvolnění (CWE-416)
Eskalace oprávnění 
Střední 3,3 CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N
CVE-2021-40730
Zápis mimo hranice (CWE-787
Svévolné spuštění kódu 
Kritická
7.8 CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H 
CVE-2021-40731 

Poděkování

Společnost Adobe by ráda poděkovala za nahlášení těchto potíží a za spolupráci při ochraně našich zákazníků následujícím osobám:  

  • Habooblabs (CVE-2021-40728, CVE-2021-40729)
  • Anonymní uživatel spolupracující v rámci inciativy Zero Day Initiative společnosti Trend Micro (CVE-2021-40730 a CVE-2021-40731) 

Další informace najdete na adrese https://helpx.adobe.com/security.html nebo o ně zažádejte e-mailem na adresu PSIRT@adobe.com.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online