Bezpečnostní bulletin společnosti Adobe

Zveřejnění aktualizace zabezpečení pro aplikace Adobe Acrobat a Reader  | APSB22-39

ID bulletinu

Datum zveřejnění

Priorita

APSB22-39

9. srpna 2022

2

Shrnutí

Společnost Adobe vydala aktualizace zabezpečení pro aplikace Adobe Acrobat a Reader pro systémy Windows a macOS. Tyto aktualizace řeší několik kritických a závažných chyb zabezpečení. Úspěšné zneužití této chyby by mohlo vést ke svévolnému spuštění kódu a úniku paměti.                   

Postižené verze

Produkt

Stopa

Postižené verze

Platforma

Acrobat DC 

Continuous 

22.001.20169 a starší verze

Windows a  MacOS

Acrobat Reader DC

Continuous 

22.001.20169 a starší verze

 

Windows a MacOS
     

Acrobat 2020

Classic 2020           

20.005.30362 a starší verze

 

Windows a MacOS

Acrobat Reader 2020

Classic 2020           

20.005.30362 a starší verze

Windows a MacOS

 

 

 

 

Acrobat 2017

Classic 2017

17.012.30249 a starší verze  

       

Windows a MacOS

Acrobat Reader 2017

Classic 2017

17.012.30249 a starší verze  

  

Windows a MacOS

V případě dotazů ohledně aplikace Acrobat DC navštivte stránku s nejčastějšími dotazy k aplikaci Acrobat DC

V případě dotazů ohledně aplikace Acrobat Reader DC navštivte stránku s nejčastějšími dotazy k aplikaci Acrobat Reader DC.

Řešení

Společnost Adobe doporučuje uživatelům aktualizovat instalace jejich softwaru na nejnovější verze dle níže uvedených pokynů.    

Nejnovější verze produktů mohou koncoví uživatelé získat jedním z následujících způsobů:    

  • Uživatelé mohou aktualizace produktů aktualizovat ručně výběrem nabídky Nápověda > Zkontrolovat aktualizace.     

  • Produkty se aktualizují automaticky bez zásahu uživatele, jakmile zjistí dostupnost aktualizací.      

  • Úplný instalační program aplikace Acrobat Reader lze stáhnout ze Střediska stahování aplikace Acrobat Reader.     

Pro správce IT (spravovaná prostředí):     

  • Odkazy na instalační programy najdete v konkrétních poznámkách k verzi.

  • Nainstalujte aktualizace pomocí upřednostňovaného postupu, např. AIP-GPO, bootstrapper či SCUP/SCCM pro systémy Windows nebo Apple Remote Desktop či SSH pro systémy macOS.     

   

Společnost Adobe označuje tyto aktualizace následujícími hodnoceními priority a doporučuje uživatelům aktualizovat produkt na nejnovější verzi:    

Produkt

Stopa

Aktualizované verze

Platforma

Úroveň priority

Dostupnost

Acrobat DC

Continuous

22.002.20191

Windows a macOS

2

Acrobat Reader DC

Continuous

22.002.20191

Windows a macOS

2

 

 

 

 

 

 

Acrobat 2020

Classic 2020           

20.005.30381

 

Windows  a macOS  

2

Acrobat Reader 2020

Classic 2020 

20.005.30381

Windows  a macOS 

2

Acrobat 2017

Classic 2017

17.012.30262

Windows a macOS

2

Acrobat Reader 2017

Classic 2017

17.012.30262

Windows a macOS

2

Podrobnosti o chybě zabezpečení

Kategorie chyby zabezpečení Dopad chyby zabezpečení Závažnost Základní hodnocení CVSS Vektor CVSS Číslo CVE
Použití paměti po uvolnění (CWE-416) Svévolné spuštění kódu Kritická 7.8 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
CVE-2022-35665
Nesprávné ověření vstupu (CWE-20)
Svévolné spuštění kódu Kritická 7.8 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
CVE-2022-35666
Zápis mimo hranice (CWE-787)
Svévolné spuštění kódu Kritická 7.8 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
CVE-2022-35667
Nesprávné ověření vstupu (CWE-20)
Únik paměti
Důležitá 5.5 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N
CVE-2022-35668
Použití paměti po uvolnění (CWE-416)
Únik paměti
Důležitá 5.5 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N
CVE-2022-35670
Neoprávněné načtení (CWE-125)
Únik paměti
Důležitá 5.5 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N
CVE-2022-35671
Neoprávněné načtení (CWE-125)
Únik paměti
Důležitá 5.5 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N
CVE-2022-35678

Poděkování

Společnost Adobe by ráda poděkovala za nahlášení těchto potíží a za spolupráci při ochraně našich zákazníků následujícím osobám:  

  • Kai Lu z týmu ThreatLabz ve společnosti Zscaler – CVE-2022-35665, CVE-2022-35666, CVE-2022-35668, CVE-2022-35670
  • Anonymní uživatel spolupracující v rámci inciativy Trend Micro Zero Day Initiative – CVE-2022-35667
  • Rocco Calvi (@TecR0c) spolupracující v rámci inciativy Trend Micro Zero Day Initiative – CVE-2022-35671
  • kdot spolupracující v rámci iniciativy Trend Micro Zero Day Initiative – CVE-2022-35678


Revize:

26. července 2022: Přidání podrobností o CVE pro CVE-2022-35669

9. května 2022: Přidání podrobností o CVE pro CVE-2022-28837, CVE-2022-28838

18. dubna 2022: Aktualizace poděkování pro CVE-2022-24102, CVE-2022-24103, CVE-2022-24104


Další informace najdete na adrese https://helpx.adobe.com/cz/security.html nebo o ně zažádejte e-mailem na adresu PSIRT@adobe.com.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online