Bezpečnostní aktualizace: Jsou dostupné opravy hotfix pro aplikaci ColdFusion

Datum vydání: 30. srpna 2016

Poslední aktualizace: 1. září 2016

Identifikátor chyby zabezpečení: APSB16-30

Priorita: 1

Číslo CVE: CVE-2016-4264

Platformy: Všechny

Shrnutí

Společnost vydala bezpečnostní opravy hotfix verzí 10 a 11 platformy ColdFusion. Tyto opravy hotfix řeší kritickou chybu zabezpečení, která může vést k úniku informací (CVE-2016-4264).

Společnost Adobe doporučuje zákazníkům, aby použili opravy hotfix podle pokynů uvedených v části „Řešení“ níže.

Postižené verze

Produkt Postižené verze Platforma
ColdFusion 11 Aktualizace 9 a starší verze Vše
ColdFusion 10 Aktualizace 20 a starší verze Vše

Poznámka: Chyba CVE-2016-4264 se netýká aplikace ColdFusion 2016.  

Řešení

Společnost Adobe označila tuto opravu hotfix následujícím hodnocením priority a doporučuje uživatelům, aby si nainstalovali nejnovější verzi:

Produkt Verze opravy hotfix Platforma Hodnocení priority Dostupnost
ColdFusion 11 Aktualizace 10 Vše
1 Technická poznámka
ColdFusion 10 Aktualizace 21 Vše 1 Technická poznámka

Společnost Adobe doporučuje uživatelům platformy ColdFusion, aby provedli aktualizaci dle pokynů v příslušných technických poznámkách:

Zákazníci by měli použít také nastavení konfigurace zabezpečení popsané na stránce Zabezpečení aplikace a vyhledat informace v příslušné příručce Lockdown Guide.

Podrobnosti o chybě zabezpečení

Tyto opravy hotfix odstraňují problém související s analýzou vytvořených entit XML, který by mohl způsobit únik informací (CVE-2016-4264).

Poděkování

Společnost Adobe by ráda poděkovala Davidovi Golunskému ze sdružení http://legalhackers.com za nahlášení této chyby (CVE-2016-4264) a za spolupráci se společností Adobe při ochraně jejích zákazníků.

Verze

1. září 2016: k 1. září společnost Adobe potvrzuje povědomí o veřejně dostupném předváděcím kódu a upravuje prioritu těchto oprav hotfix z priority 2 na prioritu 1.  Další informace o hodnocení závažnosti a priority společnosti Adobe naleznete zde (https://helpx.adobe.com/security/severity-ratings.html).       

Právní sdělení společnosti Adobe

Licenční smlouva

Používáním softwaru společnosti Adobe Systems Incorporated nebo jejích poboček („Adobe“) vyjadřujete svůj souhlas s následujícími podmínkami. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, uvedený software nepoužívejte. Podmínky licenční smlouvy s koncovým uživatelem dodané spolu s konkrétním souborem softwaru při instalaci nebo stažení daného softwaru nahrazují podmínky uvedené níže.

Export a reexport produktů společnosti Adobe se řídí předpisy Spojených států a tento software nesmí být exportován ani reexportován na Kubu, do Íránu, Iráku, Libye, Severní Koreje, Súdánu a Sýrie a do zemí, na které Spojené Státy uplatňují obchodní embargo. Software společnosti Adobe dále nesmí být distribuován osobám uvedeným v seznamu pro odmítnutí objednávek nebo osobám kategorie SDN (Specially Designated Nationals).

Stažením nebo používáním softwarového produktu společnosti Adobe stvrzujete, že nejste občany Kuby, Íránu, Iráku, Libye, Severní Koreje, Súdánu ani Sýrie nebo zemí, na něž Spojené Státy uplatňují obchodní embargo, a nejste uvedeni v seznamu pro odmítnutí objednávek, seznamu subjektů (Entity List) a seznamu osob kategorie SDN (Specially Designated Nationals). Pokud je software určen pro použití s aplikačním softwarovým produktem („hostitelská aplikace“) publikovaným společností Adobe, společnost Adobe vám uděluje nevýhradní licenci k používání tohoto softwaru s hostitelskou aplikací pouze za předpokladu, že na hostitelskou aplikaci vlastníte platnou licenci od společnosti Adobe. S výjimkou uvedenou níže je vám takový software licencován na základě podmínek licenční smlouvy s koncovým uživatelem od společnosti Adobe, kterou se řídí vaše používání hostitelské aplikace.

ODMÍTNUTÍ ZÁRUK: SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VÁM SPOLEČNOST ADOBE NEUDĚLILA ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE SOFTWARU A ŽE VÁM BYL SOFTWARE POSKYTNUT „JAK JE“, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU. SPOLEČNOST ADOBE ODMÍTÁ JAKÉKOLI ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE SOFTWARU, AŤ UŽ VYJÁDŘENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, ZEJMÉNA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, OBCHODOVATELNOSTI, OBCHODOVATELNÉ KVALITY NEBO NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN. Některé státy nebo jurisdikce nedovolují vyloučení předpokládaných záruk, proto se na vás uvedená omezení nemusejí vztahovat.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI: SPOLEČNOST ADOBE NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ZA JAKOUKOLIV VAŠI ZTRÁTU MOŽNOSTI POUŽITÍ, PŘERUŠENÍ ČINNOSTI NEBO JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU) BEZ OHLEDU NA FORMU ŽALOBY – NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, OBČANSKÉHO PRÁVA (VČETNĚ NEDBALOSTI), STRIKTNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA PRODUKT ČI JINAK, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BYLA SPOLEČNOST NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA. Některé státy nebo jurisdikce nedovolují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, proto se na vás uvedená omezení nemusejí vztahovat.