Bezpečnostní bulletin společnosti Adobe
Zveřejnění aktualizací zabezpečení pro aplikaci ColdFusion | APSB17-30
ID bulletinu Datum zveřejnění Priorita
APSB17-30 12. září 2017 2

Shrnutí

Společnost Adobe vydala aktualizace zabezpečení pro aplikaci ColdFusion verze 11 a vydání 2016. Tyto aktualizace řeší kritickou chybu zabezpečení ve zpracování kódu XML (CVE-2017-11286), důležitou chybu zabezpečení proti XSS (CVE-2017-11285), která by mohla vést k poskytnutí informací, a zmírnění deserializace Java, které by mohlo vést ke vzdálenému spuštění kódu (CVE-2017-11283, CVE-2017-11284).

Postižené verze

Produkt Postižené verze Platforma
ColdFusion (vydání 2016) Aktualizace 4 a starší verze Vše
ColdFusion 11 Aktualizace 12 a starší verze Vše

Řešení

Společnost Adobe označila tuto aktualizaci následujícím hodnocením priority a doporučuje uživatelům, aby si nainstalovali nejnovější verzi:

Produkt Aktualizovaná verze Platforma Hodnocení priority Dostupnost
ColdFusion (vydání 2016) Aktualizace 5 Vše 2 Technická poznámka
ColdFusion 11 Aktualizace 13 Vše
2 Technická poznámka

Společnost Adobe doporučuje uživatelům platformy ColdFusion, aby provedli aktualizaci své instalace podle pokynů v příslušných technických poznámkách:

Zákazníci by měli použít také nastavení konfigurace zabezpečení popsané na stránce Zabezpečení aplikace ColdFusion a dále si přečíst informace v příslušné příručce Lockdown.

Podrobnosti o chybě zabezpečení

Kategorie chyby zabezpečení Dopad chyby zabezpečení Závažnost Čísla CVE
Nesprávné omezení reference na externí entitu XML Poskytnutí informací Kritická CVE-2017-11286
Nesprávná neutralizace vstupu během generování webové stránky (XSS)
Poskytnutí informací Důležitá
CVE-2017-11285
Deserializace nedůvěryhodných dat Vzdálené spuštění kódu Kritická CVE-2017-11283, CVE-2017-11284

Poděkování

Společnost Adobe by ráda poděkovala za nahlášení těchto potíží a za spolupráci při ochraně našich zákazníků následujícím jednotlivcům a organizacím:

  • Nick Bloor z NCC Group (CVE-2017-11283, CVE-2017-11284)
  • Daniel Sayk z Telekom Security (CVE-2017-11285)
  • Daniel Lawson z Depth Security (CVE-2017-11286)

Právní sdělení společnosti Adobe

Licenční smlouva

Používáním softwaru společnosti Adobe Systems Incorporated nebo jejích poboček („Adobe“) vyjadřujete svůj souhlas s následujícími podmínkami. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, uvedený software nepoužívejte. Podmínky licenční smlouvy s koncovým uživatelem dodané spolu s konkrétním souborem softwaru při instalaci nebo stažení daného softwaru nahrazují podmínky uvedené níže.

Export a reexport produktů společnosti Adobe se řídí předpisy Spojených států a tento software nesmí být exportován ani reexportován na Kubu, do Íránu, Iráku, Libye, Severní Koreje, Súdánu a Sýrie a do zemí, na které Spojené Státy uplatňují obchodní embargo. Software společnosti Adobe dále nesmí být distribuován osobám uvedeným v seznamu pro odmítnutí objednávek nebo osobám kategorie SDN (Specially Designated Nationals).

Stažením nebo používáním softwarového produktu společnosti Adobe stvrzujete, že nejste občany Kuby, Íránu, Iráku, Libye, Severní Koreje, Súdánu ani Sýrie nebo zemí, na něž Spojené Státy uplatňují obchodní embargo, a nejste uvedeni v seznamu pro odmítnutí objednávek, seznamu subjektů (Entity List) a seznamu osob kategorie SDN (Specially Designated Nationals). Pokud je software určen pro použití s aplikačním softwarovým produktem („hostitelská aplikace“) publikovaným společností Adobe, společnost Adobe vám uděluje nevýhradní licenci k používání tohoto softwaru s hostitelskou aplikací pouze za předpokladu, že na hostitelskou aplikaci vlastníte platnou licenci od společnosti Adobe. S výjimkou uvedenou níže je vám takový software licencován na základě podmínek licenční smlouvy s koncovým uživatelem od společnosti Adobe, kterou se řídí vaše používání hostitelské aplikace.

ODMÍTNUTÍ ZÁRUK: SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VÁM SPOLEČNOST ADOBE NEUDĚLILA ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE SOFTWARU A ŽE VÁM BYL SOFTWARE POSKYTNUT „JAK JE“, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU. SPOLEČNOST ADOBE ODMÍTÁ JAKÉKOLI ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE SOFTWARU, AŤ UŽ VYJÁDŘENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, ZEJMÉNA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, OBCHODOVATELNOSTI, OBCHODOVATELNÉ KVALITY NEBO NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN. Některé státy nebo jurisdikce nedovolují vyloučení předpokládaných záruk, proto se na vás uvedená omezení nemusejí vztahovat.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI: SPOLEČNOST ADOBE NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ZA JAKOUKOLIV VAŠI ZTRÁTU MOŽNOSTI POUŽITÍ, PŘERUŠENÍ ČINNOSTI NEBO JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU) BEZ OHLEDU NA FORMU ŽALOBY – NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, OBČANSKÉHO PRÁVA (VČETNĚ NEDBALOSTI), STRIKTNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA PRODUKT ČI JINAK, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BYLA SPOLEČNOST NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA. Některé státy nebo jurisdikce nedovolují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, proto se na vás uvedená omezení nemusejí vztahovat.