Bezpečnostní bulletin společnosti Adobe
Zveřejnění aktualizací zabezpečení pro aplikaci ColdFusion | APSB19-27
ID bulletinu Datum zveřejnění Priorita
APSB19-27 11. června 2019 2

Shrnutí

Společnost Adobe vydala aktualizace zabezpečení pro aplikaci ColdFusion verze 2018, 2016 a 11.Tyto aktualizace řeší tři kritické chyby zabezpečení, které by mohly vést ke svévolnému spuštění kódu. 

Postižené verze

Produkt Postižené verze Platforma
ColdFusion 2018 Aktualizace 3 a starší verze Vše
ColdFusion 2016 Aktualizace 10 a starší verze Vše
ColdFusion 11 Aktualizace 18 a starší verze Vše

Řešení

Společnost Adobe označuje tyto aktualizace následujícími úrovněmi priority a doporučuje uživatelům aktualizovat produkty na nejnovější verze:

Produkt Aktualizovaná verze Platforma Hodnocení priority Dostupnost
ColdFusion 2018 Aktualizace 4 Vše 1 Technická poznámka
ColdFusion 2016  Aktualizace 11 Vše 1 Technická poznámka
ColdFusion 11 Aktualizace 19 Vše
1 Technická poznámka

POZNÁMKA:   

Aktualizace zabezpečení ve výše uvedených technických poznámkách vyžadují prostředí JDK 8u121 nebo vyšší verze (pro ColdFusion 2016) a prostředí JDK 7u131 nebo JDK 8u121 (pro ColdFusion 11). Společnost Adobe doporučuje aktualizaci prostředí ColdFusion JDK/JRE na nejnovější verzi. Instalace aktualizace aplikace ColdFusion bez instalace příslušné aktualizace prostředí JDK k zabezpečení serveru NESTAČÍ.  Podrobnosti naleznete v technických poznámkách.

Společnost Adobe zákazníkům doporučuje, aby použili nastavení konfigurace zabezpečení popsané na stránce Zabezpečení aplikace ColdFusion a dále si přečetli informace v příslušné příručce týkající se uzamčení.

Podrobnosti o chybě zabezpečení

Kategorie chyby zabezpečení Dopad chyby zabezpečení Závažnost Čísla CVE
Obcházení seznamu nepovolených přípon souborů Svévolné spuštění kódu Kritická (viz následující poznámka)  CVE-2019-7838
Vložení příkazu Svévolné spuštění kódu Kritická (viz následující poznámka)  CVE-2019-7839
Deserializace nedůvěryhodných dat Svévolné spuštění kódu Kritická (viz následující poznámka)  CVE-2019-7840

Poznámky: 

  • CVE-2019-7838: Tato chyba zabezpečení je zneužitelná jen v případě, že je adresář pro nahrávání souborů přístupný z webu.   

  • CVE-2019-7839: Tato chyba zabezpečení neohrožuje ColdFusion 11.  

  • CVE-2019-7840: Další informace o řešení této chyby zabezpečení najdete v technické poznámce k verzi aplikace ColdFusion.

Poděkování

Společnost Adobe by ráda poděkovala za nahlášení těchto potíží a za spolupráci při ochraně našich zákazníků následujícím jednotlivcům a organizacím:

  • Badcode z týmu Knownsec 404 (CVE-2019-7838)

  • Moritz Bechler (SySS GmbH) (CVE-2019-7839) 

  • Brenden Meeder ze společnosti Booz Allen Hamilton (CVE-2019-7840)

Požadavky prostředí ColdFusion JDK

COLDFUSION 2018 HF1 a vyšší

Pro aplikační servery

Kromě toho je nutné u instalací JEE nastavit příznak JVM na hodnotu „-Djdk.serialFilter= !org.mozilla.**;!com.sun.syndication.**;!org.apache.commons.beanutils.**“ v příslušném spouštěcím souboru v závislosti na typu používaného aplikačního serveru.

Příklad:

Na aplikačním serveru Apache Tomcat: Upravte parametr JAVA_OPTS v souboru „Catalina.bat/sh“.

Na aplikačním serveru WebLogic: Upravte parametr JAVA_OPTIONS v souboru „startWeblogic.cmd“.

Na aplikačním serveru WildFly/EAP: Upravte parametr JAVA_OPTS v souboru „standalone.conf“.

Příznaky JVM nastavujte u instalace JEE aplikace ColdFusion, nikoliv u samostatné instalace.

COLDFUSION 2016 HF7 a vyšší

Tato aktualizace zabezpečení vyžaduje, aby aplikace ColdFusion byla spuštěna v prostředí JDK 8u121 nebo novější verzi.   Společnost Adobe doporučuje aktualizovat software JDK/JRE aplikace ColdFusion ručně na nejnovější verzi. Pokud software JDK/JRE neaktualizujete, pouhou instalací aktualizace server NEZABEZPEČÍTE. 

Pro aplikační servery

Kromě toho je nutné u instalací JEE nastavit příznak JVM na hodnotu „-Djdk.serialFilter= !org.mozilla.**;!com.sun.syndication.**;!org.apache.commons.beanutils.**“ v příslušném spouštěcím souboru v závislosti na typu používaného aplikačního serveru.  

Příklad:          

Na aplikačním serveru Apache Tomcat upravte parametr JAVA_OPTS v souboru „Catalina.bat/sh“.          

Na aplikačním serveru WebLogic upravte parametr JAVA_OPTIONS v souboru „startWeblogic.cmd“.          

Na aplikačním serveru WildFly/EAP upravte parametr JAVA_OPTS v souboru „standalone.conf“.  

Příznaky JVM nastavujte u instalace JEE aplikace ColdFusion, nikoliv u samostatné instalace

COLDFUSION 11 HF15 a vyšší

Tato aktualizace zabezpečení vyžaduje, aby aplikace ColdFusion byla spuštěna v prostředí JDK 7u131 nebo JDK 8u121 nebo na novější verzi.   Společnost Adobe doporučuje aktualizovat software JDK/JRE aplikace ColdFusion ručně na nejnovější verzi. Pokud software JDK/JRE neaktualizujete, pouhou instalací aktualizace server NEZABEZPEČÍTE.

Pro aplikační servery

Kromě toho je nutné u instalací J2EE nastavit příznak JVM na hodnotu „-Djdk.serialFilter= !org.mozilla.**;!com.sun.syndication.**;!org.apache.commons.beanutils.**“ v příslušném spouštěcím souboru v závislosti na typu používaného aplikačního serveru.  

Příklad:  

Na aplikačním serveru Apache Tomcat upravte parametr JAVA_OPTS v souboru „Catalina.bat/sh“.          

Na aplikačním serveru WebLogic upravte parametr JAVA_OPTIONS v souboru „startWeblogic.cmd“.          

Na aplikačním serveru WildFly/EAP upravte parametr JAVA_OPTS v souboru „standalone.conf“.  

Příznaky JVM nastavujte u instalace JEE aplikace ColdFusion, nikoliv u samostatné instalace

Právní sdělení společnosti Adobe

Licenční smlouva

Používáním softwaru společnosti Adobe Incorporated nebo jejích poboček („Adobe“) vyjadřujete svůj souhlas s následujícími podmínkami. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, uvedený software nepoužívejte. Podmínky licenční smlouvy s koncovým uživatelem dodané spolu s konkrétním souborem softwaru při instalaci nebo stažení daného softwaru nahrazují podmínky uvedené níže.

Export a reexport produktů společnosti Adobe se řídí předpisy Spojených států a tento software nesmí být exportován ani reexportován na Kubu, do Íránu, do Severní Koreje, do Sýrie, do Krymského regionu na Ukrajině ani do zemí, na které Spojené Státy uplatňují obchodní embargo. Software společnosti Adobe dále nesmí být distribuován osobám uvedeným v seznamu pro odmítnutí objednávek nebo osobám kategorie SDN (Specially Designated Nationals). 

Stažením nebo používáním softwarového produktu společnosti Adobe stvrzujete, že nejste občany Kuby, Íránu, Severní Koreje, Sýrie, Krymského regionu na Ukrajině ani zemí, na něž Spojené Státy uplatňují obchodní embargo, a že nejste uvedeni v seznamu pro odmítnutí objednávek, seznamu subjektů (Entity List) a seznamu osob kategorie SDN (Specially Designated Nationals). Pokud je software určen pro použití s aplikačním softwarovým produktem („hostitelská aplikace“) publikovaným společností Adobe, společnost Adobe vám uděluje nevýhradní licenci k používání tohoto softwaru s hostitelskou aplikací pouze za předpokladu, že na hostitelskou aplikaci vlastníte platnou licenci od společnosti Adobe. S výjimkou uvedenou níže je vám takový software licencován na základě podmínek licenční smlouvy s koncovým uživatelem od společnosti Adobe, kterou se řídí vaše používání hostitelské aplikace.

ODMÍTNUTÍ ZÁRUK: SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VÁM SPOLEČNOST ADOBE NEUDĚLILA ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE SOFTWARU A ŽE VÁM BYL SOFTWARE POSKYTNUT „JAK JE“, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU. SPOLEČNOST ADOBE ODMÍTÁ JAKÉKOLI ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE SOFTWARU, AŤ UŽ VYJÁDŘENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, ZEJMÉNA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, OBCHODOVATELNOSTI, OBCHODOVATELNÉ KVALITY NEBO NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN. Některé státy nebo jurisdikce nedovolují vynětí předpokládaných záruk, takže se na vás uvedená omezení nevztahují.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI: SPOLEČNOST ADOBE NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ZA JAKOUKOLIV VAŠI ZTRÁTU MOŽNOSTI POUŽITÍ, PŘERUŠENÍ ČINNOSTI NEBO JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU) BEZ OHLEDU NA FORMU ŽALOBY – NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, OBČANSKÉHO PRÁVA (VČETNĚ NEDBALOSTI), STRIKTNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA PRODUKT ČI JINAK, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BYLA SPOLEČNOST NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA. Některé státy nebo jurisdikce nedovolují vynětí nebo omezení náhodných nebo následných škod, takže se na vás uvedená omezení nevztahují.