Bezpečnostní bulletin společnosti Adobe

Zveřejnění aktualizací zabezpečení pro aplikaci Adobe ColdFusion | APSB21-16

ID bulletinu

Datum zveřejnění

Priorita

APSB21-16

22. března 2021

2

Shrnutí

Společnost Adobe vydala aktualizace zabezpečení pro aplikaci ColdFusion verze 2021, 2016 a 2018.Tyto aktualizace řeší chyby zabezpečení střední závažnosti, které mohly vést ke svévolnému spuštění kódu. 

Postižené verze

Produkt

Číslo aktualizace

Platforma

ColdFusion 2016

Aktualizace 16 a starší verze

Vše

ColdFusion 2018

Aktualizace 10 a starší verze    

Vše

ColdFusion 2021

Verze 2021.0.0.323925

Vše

Řešení

Společnost Adobe označuje tyto aktualizace následujícími úrovněmi priority a doporučuje uživatelům aktualizovat produkty na nejnovější verze:

Produkt

Aktualizovaná verze

Platforma

Hodnocení priority

Dostupnost

ColdFusion 2016

Aktualizace 17

Vše

2

ColdFusion 2018

Aktualizace 11

Vše

2

ColdFusion 2021

Aktualizace 1

Vše

2

Poznámka:

Společnost Adobe doporučuje aktualizovat software ColdFusion JDK/JRE na nejnovější verzi vydání LTS pro 1.8 a JDK 11. Instalace aktualizace aplikace ColdFusion bez instalace příslušné aktualizace prostředí JDK k zabezpečení serveru NESTAČÍ.  Podrobnosti naleznete v příslušných technických poznámkách. 

Společnost Adobe také zákazníkům doporučuje, aby použili nastavení konfigurace zabezpečení popsané na stránce Zabezpečení aplikace ColdFusion a dále si přečetli informace v příslušné příručce týkající se uzamčení.    

Podrobnosti o chybě zabezpečení

Kategorie chyby zabezpečení

Dopad chyby zabezpečení

Závažnost

Čísla CVE

Nesprávné ověření vstupu

Svévolné spuštění kódu        

Střední

CVE-2021-21087

Poděkování

Společnost Adobe by ráda poděkovala Joshovi Lanovi za nahlášení relevantních problémů a za spolupráci při ochraně našich zákazníků. 

Požadavky prostředí ColdFusion JDK

COLDFUSION 2018 HF1 a vyšší  

Pro aplikační servery   

Kromě toho je nutné u instalací JEE nastavit příznak JVM na hodnotu „-Djdk.serialFilter= !org.mozilla.**;!com.sun.syndication.**;!org.apache.commons.beanutils.**" v příslušném spouštěcím souboru v závislosti na typu používaného aplikačního serveru.  

Příklad:   

Na aplikačním serveru Apache Tomcat: Upravte parametr JAVA_OPTS v souboru „Catalina.bat/sh“. 

Na aplikačním serveru WebLogic: Upravte parametr JAVA_OPTIONS v souboru „startWeblogic.cmd“. 

Na aplikačním serveru WildFly/EAP: Upravte parametr JAVA_OPTS v souboru „standalone.conf“. 

Příznaky JVM nastavujte u instalace JEE aplikace ColdFusion, nikoliv u samostatné instalace.   

COLDFUSION 2016 HF7 a vyšší

Tato aktualizace zabezpečení vyžaduje, aby aplikace ColdFusion byla spuštěna v prostředí JDK 8u121 nebo novější verzi. Společnost Adobe doporučuje aktualizovat software JDK/JRE aplikace ColdFusion ručně na nejnovější verzi. Pokud software JDK/JRE neaktualizujete, pouhou instalací aktualizace server NEZABEZPEČÍTE.

Pro aplikační servery

Kromě toho je nutné u instalací JEE nastavit příznak JVM na hodnotu „-Djdk.serialFilter= !org.mozilla.**;!com.sun.syndication.**;!org.apache.commons.beanutils.**“ v příslušném spouštěcím souboru v závislosti na typu používaného aplikačního serveru. 

Příklad:         

Na aplikačním serveru Apache Tomcat upravte parametr JAVA_OPTS v souboru „Catalina.bat/sh“.          

Na aplikačním serveru WebLogic upravte parametr JAVA_OPTIONS v souboru „startWeblogic.cmd“.          

Na aplikačním serveru WildFly/EAP upravte parametr JAVA_OPTS v souboru „standalone.conf“. 

Příznaky JVM nastavujte u instalace JEE aplikace ColdFusion, nikoliv u samostatné instalace

Právní sdělení společnosti Adobe

Licenční smlouva

Používáním softwaru společnosti Adobe Incorporated nebo jejích poboček („Adobe“) vyjadřujete svůj souhlas s následujícími podmínkami. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, uvedený software nepoužívejte. Podmínky licenční smlouvy s koncovým uživatelem dodané spolu s konkrétním souborem softwaru při instalaci nebo stažení daného softwaru nahrazují podmínky uvedené níže.

Export a reexport produktů společnosti Adobe se řídí předpisy Spojených států a tento software nesmí být exportován ani reexportován na Kubu, do Íránu, do Severní Koreje, do Sýrie, do Krymského regionu na Ukrajině ani do zemí, na které Spojené Státy uplatňují obchodní embargo. Software společnosti Adobe dále nesmí být distribuován osobám uvedeným v seznamu pro odmítnutí objednávek nebo osobám kategorie SDN (Specially Designated Nationals). 

Stažením nebo používáním softwarového produktu společnosti Adobe stvrzujete, že nejste občany Kuby, Íránu, Severní Koreje, Sýrie, Krymského regionu na Ukrajině ani zemí, na něž Spojené Státy uplatňují obchodní embargo, a že nejste uvedeni v seznamu pro odmítnutí objednávek, seznamu subjektů (Entity List) a seznamu osob kategorie SDN (Specially Designated Nationals). Pokud je software určen pro použití s aplikačním softwarovým produktem („hostitelská aplikace“) publikovaným společností Adobe, společnost Adobe vám uděluje nevýhradní licenci k používání tohoto softwaru s hostitelskou aplikací pouze za předpokladu, že na hostitelskou aplikaci vlastníte platnou licenci od společnosti Adobe. S výjimkou uvedenou níže je vám takový software licencován na základě podmínek licenční smlouvy s koncovým uživatelem od společnosti Adobe, kterou se řídí vaše používání hostitelské aplikace.

ODMÍTNUTÍ ZÁRUK: SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VÁM SPOLEČNOST ADOBE NEUDĚLILA ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE SOFTWARU A ŽE VÁM BYL SOFTWARE POSKYTNUT „JAK JE“, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU. SPOLEČNOST ADOBE ODMÍTÁ JAKÉKOLI ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE SOFTWARU, AŤ UŽ VYJÁDŘENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, ZEJMÉNA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, OBCHODOVATELNOSTI, OBCHODOVATELNÉ KVALITY NEBO NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN. Některé státy nebo jurisdikce nedovolují vynětí předpokládaných záruk, takže se na vás uvedená omezení nevztahují.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI: SPOLEČNOST ADOBE NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ZA JAKOUKOLIV VAŠI ZTRÁTU MOŽNOSTI POUŽITÍ, PŘERUŠENÍ ČINNOSTI NEBO JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU) BEZ OHLEDU NA FORMU ŽALOBY – NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, OBČANSKÉHO PRÁVA (VČETNĚ NEDBALOSTI), STRIKTNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA PRODUKT ČI JINAK, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BYLA SPOLEČNOST NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA. Některé státy nebo jurisdikce nedovolují vynětí nebo omezení náhodných nebo následných škod, takže se na vás uvedená omezení nevztahují.

Revize

26. března 2021: Bylo aktualizováno hodnocení závažnosti chyby zabezpečení CVE-2021-21087.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.