Bezpečnostní bulletin společnosti Adobe

Zveřejnění aktualizace zabezpečení pro aplikaci Adobe Connect | APSB21-112

ID bulletinu

Datum zveřejnění

Priorita

APSB21-112

14. prosince 2021

3

Shrnutí

Společnost Adobe zveřejnila aktualizaci zabezpečení pro aplikaci Adobe Connect. Tato aktualizace řeší  důležitou chybu zabezpečení.   Úspěšné zneužití této chyby by mohlo vést k nahodilému zápisu souborového systému.
  
  

Dotčené verze produktu

Produkt

Verze

Platforma

Adobe Connect

11.3  a starší verze            

Vše

Řešení

Společnost Adobe označuje tyto aktualizace následujícími úrovněmi priority a doporučuje uživatelům aktualizovat produkt na nejnovější verzi.

Produkt

Verze

Platforma

Priorita

Dostupnost

Adobe Connect

11.4

Vše

3

Podrobnosti o chybě zabezpečení

Kategorie chyby zabezpečení

Dopad chyby zabezpečení

Závažnost

Základní hodnocení CVSS 

Číslo CVE

Útok CSRF (Cross-Site Request Forgery) (CWE-352)

Nahodilý zápis souborového systému

Důležitá  

5.0

CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:L/A:N

CVE-2021-43014

Poděkování

Společnost Adobe by ráda poděkovala za nahlášení těchto potíží a za spolupráci při ochraně našich zákazníků následujícím osobám: 

  • Mohammed Muteb (u0pattern) (CVE-2021-43014)


Další informace najdete na adrese https://helpx.adobe.com/security.html nebo o ně zažádejte e-mailem na adresu PSIRT@adobe.com.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online