Bezpečnostní bulletin společnosti Adobe

Zveřejnění aktualizace zabezpečení aplikace Adobe Creative Cloud pro stolní počítače | APSB21-41

ID bulletinu

Datum zveřejnění

Priorita

ASPB21-41

08. června 2021    

3

Shrnutí

Společnost Adobe zveřejnila aktualizace pro instalační program aplikace Creative Cloud pro stolní počítače pro systémy Windows a macOS.Tato aktualizace řeší kritickoudůležitou chybu zabezpečení spočívající v zápisu mimo hranice, která by mohla vést ke svévolnému spuštění kódu v kontextu aktuálního uživatele.  

Postižené verze

Produkt

Dotčené verze

Platforma

Aplikace Creative Cloud pro stolní počítače (instalační program)

2.4 a starší verze

Windows a macOS

Řešení

Společnost Adobe označila tuto aktualizaci následující úrovní priority a doporučuje uživatelům, aby si nainstalovali nejnovější verzi:

Produkt

Aktualizovaná verze

Platforma

Úroveň priority

Dostupnost

Aplikace Creative Cloud pro počítače

(instalační program)   

2.5

Windows a macOS

3

Podrobnosti o chybě zabezpečení

Kategorie chyby zabezpečení

Dopad chyby zabezpečení

Závažnost

Základní hodnocení CVSS 

Čísla CVE

Vytvoření dočasného souboru v adresáři s neplatným oprávněním (CWE-379)

Nahodilý zápis do souborového systému

Důležitá

6.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:H/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-28633

Prvek cesty vyhledávání, která není pod kontrolou (CWE-427)

Svévolné spuštění kódu

Kritická

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-28594

Poděkování

Společnost Adobe děkuje následujícím uživatelům za ohlášení tohoto problému a za spolupráci se společností Adobe při ochraně zabezpečení našich zákazníků. 

  • CQY z týmu Topsec Alpha (yjdfy) (CVE-2021-28633)
  • Dhiraj Mishra (CVE-2021-28594)

Revize

15. června 2021: Aktualizované Základní hodnocení CVSS a vektor CVSS pro CVE-2021-28633.
Další informace najdete na adrese https://helpx.adobe.com/security.html nebo e-mailu PSIRT@adobe.com.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.