Bezpečnostní bulletin společnosti Adobe

Zveřejnění aktualizace zabezpečení aplikace Adobe Creative Cloud pro stolní počítače | APSB21-76

ID bulletinu

Datum zveřejnění

Priorita

ASPB21-76

14. září 2021

3

Shrnutí

Společnost Adobe zveřejnila aktualizace pro instalační program aplikace Creative Cloud pro stolní počítače pro systémy Windows a macOS.Tato aktualizace řeší kritickou chybu zabezpečení, která by mohla vést ke svévolnému čtení souboru v systému v kontextu aktuálního uživatele.   

Postižené verze

Produkt

Dotčené verze

Platforma

Aplikace Creative Cloud pro stolní počítače 

5.4 a starší verze

macOS

Řešení

Společnost Adobe označila tuto aktualizaci následující úrovní priority a doporučuje uživatelům, aby si nainstalovali nejnovější verzi:

Produkt

Aktualizovaná verze

Platforma

Úroveň priority

Dostupnost

Aplikace Creative Cloud pro počítače

5.5

macOS

3

Podrobnosti o chybě zabezpečení

Kategorie chyby zabezpečení

Dopad chyby zabezpečení

Závažnost

Základní hodnocení CVSS 

Čísla CVE

Vytvoření dočasného souboru v adresáři s neplatným oprávněním

 (CWE-379)

Nahodilý zápis do souborového systému

Kritická

7,7

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:H/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-28613

Poděkování

Společnost Adobe děkuje CQY z týmu Topsec Alpha (yjdfy) za ohlášení tohoto problému a za spolupráci se společností Adobe a pomoc s ochranou našich zákazníků.

Revize

20. září 2021: Bylo aktualizováno základní hodnocení a vektor CVSS pro chybu zabezpečení CVE-2021-28613.

27. září 2021: Bylo aktualizováno řešení: Jedinou ovlivněnou platformou je macOS.
Další informace najdete na adrese https://helpx.adobe.com/security.html nebo e-mailu PSIRT@adobe.com.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?