Bezpečnostní bulletin společnosti Adobe

Zveřejnění aktualizací zabezpečení pro aplikaci Adobe Experience Manager | APSB21-103

ID bulletinu

Datum zveřejnění

Priorita

APSB21-103

14. prosince 2021 

2

Shrnutí

Společnost Adobe zveřejnila aktualizace pro aplikaci Adobe Experience Manager (AEM). Tyto aktualizace řeší chyby zabezpečení označené jako důležitékritické.  Úspěšné zneužití těchto chyb by mohlo vést ke svévolnému spuštění kódu a obejití bezpečnostních funkcí.

Dotčené verze produktu

Produkt Verze Platforma

 

Adobe Experience Manager (AEM)

AEM Cloud Service (CS)
Vše
6.5.10.0 a starší verze 
Vše

Řešení

Společnost Adobe označuje tyto aktualizace následujícími úrovněmi priority a doporučuje uživatelům aktualizovat produkt na nejnovější verzi:

Produkt

Verze

Platforma

Priorita

Dostupnost

 

Adobe Experience Manager (AEM) 

AEM Cloud Service (CS)
Vše 2 Poznámky k verzi

6.5.11.0 

Vše

2

AEM 6.5 Service Pack – poznámky k verzi   
Poznámka:

Zákazníci používající službu Cloud Service aplikace Adobe Experience Manager automaticky obdrží aktualizace, které obsahují nové funkce a také opravy chyb ve funkcích.  

Poznámka:

O pomoc s verzemi aplikace AEM 6.4, 6.3 a 6.2 můžete požádat péči o zákazníky společnosti Adobe.

Podrobnosti o chybě zabezpečení

Kategorie chyby zabezpečení

Dopad chyby zabezpečení

Závažnost

Základní hodnocení CVSS 

Číslo CVE 

Používání skriptů napříč webem (XSS)

(CWE-79)

Svévolné spuštění kódu

Kritická

8.0

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-43761

Nesprávné omezení reference na externí entitu XML („XXE“) (CWE-611)

Svévolné spuštění kódu

Kritická

9.8

CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-40722

Nesprávné ověření vstupu (CWE-20)

Obcházení bezpečnostních funkcí

Důležitá

6.5

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:N

CVE-2021-43762

Používání skriptů napříč webem (XSS)

(CWE-79)

Svévolné spuštění kódu

Kritická

8.0

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-43764

Skriptování mezi weby (uložený XSS) (CWE-79)

Svévolné spuštění kódu

Kritická

8.1

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:NCVE-2021-43765

Skriptování mezi weby (uložený XSS) (CWE-79)

Svévolné spuštění kódu

Kritická

8.1

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:N

CVE-2021-44176

Skriptování mezi weby (uložený XSS) (CWE-79)

Svévolné spuštění kódu

Kritická

8.1

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:N

CVE-2021-44177

Skriptování mezi weby (reflektovaný XSS) (CWE-79)

Svévolné spuštění kódu

Důležitá

5.4

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:L/A:N

CVE-2021-44178

Aktualizace závislostí

Závislost
Dopad chyby zabezpečení
Postižené verze
xmlgraphics
Zvyšování oprávnění

AEM CS  

AEM 6.5.9.0 a starší 

ionetty
Zvyšování oprávnění

AEM CS  

AEM 6.5.9.0 a starší 

Poděkování

Společnost Adobe by ráda poděkovala za nahlášení těchto potíží a za spolupráci při ochraně našich zákazníků následujícím osobám: 

  • BASF - CVE-2021-44178, CVE-2021-44177, CVE-2021-44176, CVE-2021-43765, CVE-2021-43764 

Revize

14. prosince 2021: Aktualizace poděkování pro CVE-2021-43762

16. prosince 2021: Oprava bulletinu na úroveň 2

29. prosince 2021: Aktualizace poděkování pro CVE-2021-40722


Další informace najdete na adrese https://helpx.adobe.com/security.html nebo o ně zažádejte e-mailem na adresu PSIRT@adobe.com.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.