Bezpečnostní bulletin společnosti Adobe

Zveřejnění aktualizací zabezpečení pro aplikaci Adobe Framemaker | APSB21-45

ID bulletinu

Datum zveřejnění

Priorita

APSB21-45

13. července 2021    

3

Shrnutí

Společnost Adobe zveřejnila aktualizaci zabezpečení pro aplikaci Adobe Framemaker. Tato aktualizace řeší kritickou chybu zabezpečení. Úspěšné zneužití by mohlo vést ke svévolnému spuštění kódu v kontextu aktuálního uživatele.             

Postižené verze

Produkt

Verze

Platforma

Adobe FrameMaker

Vydání 2019, aktualizace 8 a dřívější

Windows

Adobe FrameMaker

Vydání 2020, aktualizace 1 a dřívější    

Windows

Řešení

Společnost Adobe označuje tyto aktualizace následujícími úrovněmi priority a doporučuje uživatelům aktualizovat produkt na nejnovější verzi:

Produkt

Verze

Platforma

Priorita

Dostupnost

Adobe FrameMaker

Vydání 2019, aktualizace 8
(hotfix)

Windows

3

Adobe FrameMaker

Vydání 2020, aktualizace 2

Windows

3

Podrobnosti o chybě zabezpečení

Kategorie chyby zabezpečení

Dopad chyby zabezpečení

Závažnost

Základní hodnocení CVSS 

Čísla CVE

Zápis mimo hranice

(CWE-787)

Svévolné spuštění kódu

Kritická

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-28596

Poděkování

Společnost Adobe by chtěla poděkovat Tran Van Khangovi – khangkito (VinCSS) spolupracujícímu s iniciativou Zero Day Initiative společnosti Trend Micro za nahlášení těchto problémů a za spolupráci se společností Adobe při ochraně jejích zákazníků.      


Další informace najdete na adrese https://helpx.adobe.com/cz/security.html nebo o ně zažádejte e-mailem na adresu PSIRT@adobe.com

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online