Bezpečnostní bulletin společnosti Adobe

Zveřejnění aktualizací zabezpečení pro aplikaci Adobe Framemaker | APSB21-74

ID bulletinu

Datum zveřejnění

Priorita

APSB21-74

14. září 2021    

3

Shrnutí

Společnost Adobe zveřejnila aktualizaci zabezpečení pro aplikaci Adobe Framemaker. Tato aktualizace řešení jednu středně závažnou, jednu závažnou a několik kritických chyb zabezpečení. Úspěšné zneužití by mohlo vést ke svévolnému spuštění kódu v kontextu aktuálního uživatele.              

Postižené verze

Produkt

Verze

Platforma

Adobe Framemaker

Vydání 2019, aktualizace 8 a dřívější

Windows

Adobe Framemaker

Vydání 2020, aktualizace 2 a dřívější    

Systém Windows

Řešení

Společnost Adobe označuje tyto aktualizace následujícími úrovněmi priority a doporučuje uživatelům aktualizovat produkt na nejnovější verzi:

Produkt

Verze

Platforma

Priorita

Dostupnost

Adobe Framemaker

Vydání 2019 Aktualizace 8
(hotfix)

Systém Windows

3

Adobe FrameMaker

Vydání 2020, aktualizace 3

Systém Windows

3

Podrobnosti o chybě zabezpečení

Kategorie chyby zabezpečení

Dopad chyby zabezpečení

Závažnost

Základní hodnocení CVSS 

Čísla CVE

Použití paměti po uvolnění

(CWE-416)

Nahodilé čtení souborového systému

Důležitá

4.3

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-39835

Čtení mimo hranice

(CWE-125)

Nahodilé čtení souborového systému

Střední

3,3

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-40697

Čtení mimo hranice

(CWE-125)

Nahodilé čtení souborového systému

Důležitá

4.3

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-39833

CVE-2021-39834

Přístup k místu v paměti na konci vyrovnávací paměti

(CWE-788)

Svévolné spuštění kódu

Kritická

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-39832

Přístup k místu v paměti na konci vyrovnávací paměti

(CWE-788)

Svévolné spuštění kódu

Kritická

8.8

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-39830

Zápis mimo hranice

(CWE-787)

Svévolné spuštění kódu

Kritická

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-39829

CVE-2021-39831

Čtení mimo hranice

(CWE-125)

Zvyšování oprávnění

Důležitá

4,0

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-39862

CVE-2021-39865

Poděkování

Společnost Adobe by ráda poděkovala za nahlášení těchto potíží a za spolupráci při ochraně našich zákazníků následující iniciativě:

  • Tran Van Khang - khangkito (VinCSS), ve spolupráci s Trend Micro Zero Day (CVE-2021-39829, CVE-2021-39830, CVE-2021-39831)
  • Mat Powell v rámci iniciativy Zero Day Initiative společnosti Trend Micro (CVE-2021-39832, CVE-2021-39833, CVE-2021-39834, CVE-2021-39835, CVE-2021-40697, CVE-2021-39862, CVE-2021-39865)

Revize

5. ledna 2022: Odkaz technické poznámky na správnou stránku

22. září 2021: Byly přidány podrobnosti o chybách zabezpečení CVE-2021-39862 a CVE-2021-39865.


Další informace najdete na adrese https://helpx.adobe.com/security.html nebo e-mailu PSIRT@adobe.com

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.