Bezpečnostní bulletin společnosti Adobe

Zveřejnění aktualizací zabezpečení pro aplikaci Adobe Framemaker | APSB22-27

ID bulletinu

Datum zveřejnění

Priorita

APSB22-27

10. května 2022    

3

Shrnutí

Společnost Adobe zveřejnila aktualizaci zabezpečení pro aplikaci Adobe Framemaker. Tato aktualizace řešení jednu důležitou a několik kritických chyb zabezpečení. Úspěšné zneužití této chyby by mohlo vést ke svévolnému spuštění kódu a úniku paměti.              

Postižené verze

Produkt

Verze

Platforma

Adobe Framemaker

Vydání 2019, aktualizace 8
a dřívější

Systém Windows

Adobe Framemaker

Vydání 2020, aktualizace 4 a dřívější    

Systém Windows

Řešení

Společnost Adobe označuje tyto aktualizace následujícími úrovněmi priority a doporučuje uživatelům aktualizovat produkt na nejnovější verzi:

Produkt

Verze

Platforma

Priorita

Dostupnost

Adobe Framemaker

2019, aktualizace 8 (hotfix) 

Systém Windows

3

Adobe Framemaker

2020, aktualizace 4 (hotfix)

 

Systém Windows

3

Podrobnosti o chybě zabezpečení

Kategorie chyby zabezpečení

Dopad chyby zabezpečení

Závažnost

Základní hodnocení CVSS 

Čísla CVE

Zápis mimo hranice

(CWE-787)

Svévolné spuštění kódu

Kritická

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-28821

Zápis mimo hranice

(CWE-787)

Svévolné spuštění kódu

Kritická

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-28822

Použití paměti po uvolnění (CWE-416)

Svévolné spuštění kódu

Kritická

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-28823

Použití paměti po uvolnění (CWE-416)

Svévolné spuštění kódu

Kritická

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-28824

Zápis mimo hranice

(CWE-787)

Svévolné spuštění kódu

Kritická

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-28825

Zápis mimo hranice

(CWE-787)

Svévolné spuštění kódu

Kritická

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-28826

Zápis mimo hranice

(CWE-787)

Svévolné spuštění kódu

Kritická

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-28827

Zápis mimo hranice

(CWE-787)

Svévolné spuštění kódu

Kritická

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-28828

Zápis mimo hranice

(CWE-787)

Svévolné spuštění kódu

Kritická

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-28829

Neoprávněné načtení (CWE-125)

Únik paměti

Důležitá

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

CVE-2022-28830

Poděkování

Společnost Adobe by ráda poděkovala za nahlášení těchto potíží a za spolupráci při ochraně našich zákazníků následující iniciativě:

  • Mat Powell z iniciativy Trend Micro Zero Day Initiative (CVE-2022-28821, CVE-2022-28822, CVE-2022-28823, CVE-2022-28824, CVE-2022-28825, CVE-2022-28826, CVE-2022-28827, CVE-2022-28828, CVE-2022-28829, CVE-2022-28830)

Revize

5. ledna 2022: Odkaz technické poznámky na správnou stránku

22. září 2021: Byly přidány podrobnosti o chybách zabezpečení CVE-2021-39862 a CVE-2021-39865.


Další informace najdete na adrese https://helpx.adobe.com/cz/security.html nebo o ně zažádejte e-mailem na adresu PSIRT@adobe.com

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.