Bezpečnostní bulletin společnosti Adobe

Zveřejnění aktualizací zabezpečení pro aplikaci Adobe InCopy | APSB22-29

ID bulletinu

Datum zveřejnění

Priorita

APSB22-29

14. června 2022

3

Shrnutí

Společnost Adobe zveřejnila aktualizaci zabezpečení pro aplikaci Adobe InCopy.  Tato aktualizace řeší několik  kritickýchzávažných chyb zabezpečení. Úspěšné zneužití této chyby by mohlo vést ke svévolnému spuštění kódu a úniku paměti.                    

Postižené verze

Produkt

Dotčené verze

Platforma

Adobe InCopy  

17.2 a starší verze

Windows a macOS

Adobe InCopy  

16.4.1 a starší verze

Windows a macOS

Řešení

Společnost Adobe přiřadila této aktualizaci následující hodnocení priority a doporučuje uživatelům aktualizovat instalaci softwaru pomocí aplikace Creative Cloud pro počítače nebo otevřením nabídky nápovědy aplikace InCopy a kliknutím na možnost „Aktualizace“. Více informací najdete na této stránce nápovědy.

Produkt

Aktualizovaná verze

Platforma

Úroveň priority

Adobe InCopy   

17.3

Windows a macOS  

3

Adobe InCopy   

16.4.2

Windows a macOS  

3

Co se týká spravovaných prostředí, správci IT mohou pomocí aplikace Creative Cloud Packager vytvořit balíčky nasazení. Více informací najdete na této stránce nápovědy.

Podrobnosti o chybě zabezpečení

Kategorie chyby zabezpečení

Dopad chyby zabezpečení

Závažnost

Základní hodnocení CVSS 

Číslo CVE

Přetečení vyrovnávací paměti založené na haldě (CWE-122)

Svévolné spuštění kódu

Kritická 

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-30650

Neoprávněné načtení (CWE-125)

Svévolné spuštění kódu

Kritická 

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-30651

Zápis mimo hranice (CWE-787)

Svévolné spuštění kódu

Kritická

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-30652

Zápis mimo hranice (CWE-787)

Svévolné spuštění kódu

Kritická

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-30653

Přetečení vyrovnávací paměti založené na haldě (CWE-122)

Svévolné spuštění kódu

Kritická

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-30654

Použití paměti po uvolnění (CWE-416)

Svévolné spuštění kódu

Kritická

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-30655

Zápis mimo hranice (CWE-787)

Svévolné spuštění kódu

Kritická

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-30656

Použití paměti po uvolnění (CWE-416)

Svévolné spuštění kódu

Kritická

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-30657

Přetečení vyrovnávací paměti založené na haldě (CWE-122)

Svévolné spuštění kódu

Kritická

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-34249

Přetečení vyrovnávací paměti založené na haldě (CWE-122)

Svévolné spuštění kódu

Kritická

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-34250

Zápis mimo hranice (CWE-787)

Svévolné spuštění kódu

Kritická

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-34251

Neoprávněné načtení (CWE-125)

Únik paměti

Důležitá

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

CVE-2022-34252

Poděkování

Společnost Adobe by ráda poděkovala za nahlášení těchto potíží a za spolupráci při ochraně našich zákazníků následujícím výzkumníkům.  

  • Mat Powell v rámci iniciativy Zero Day Initiative společnosti Trend Micro (CVE-2022-30650, CVE-2022-30651, CVE-2022-30652, CVE-2022-30653, CVE-2022-30654, CVE-2022-30655, CVE-2022-30656, CVE-2022-30657. CVE-2022-34249, CVE-2022-34250, CVE-2022-34251, CVE-2022-34252)

Revize

13. července 2022: Bulletin revidován a obsahuje CVE-2022-34249, CVE-2022-34250, CVE-2022-34251 a CVE-2022-34252
_________________________________________________________________________________

Další informace najdete na adrese https://helpx.adobe.com/cz/security.html nebo o ně zažádejte e-mailem na adrese PSIRT@adobe.com.

 

 

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?