Bezpečnostní bulletin společnosti Adobe

Zveřejnění aktualizací zabezpečení pro aplikaci Adobe InDesign | APSB22-05

ID bulletinu

Datum zveřejnění

Priorita

APSB22-05

11. ledna 2022 

3

Shrnutí

Společnost Adobe zveřejnila aktualizaci zabezpečení pro aplikaci Adobe InDesign.  Tato aktualizace řeší kritické a   středně závažné  chyby zabezpečení. Úspěšné zneužití této chyby by mohlo vést ke svévolnému spuštění kódu a zvyšování oprávnění.  

Postižené verze

Produkt

Dotčené verze

Platforma

Adobe InDesign

16.4 a starší verze

Windows a macOS 

Řešení

Společnost Adobe přiřadila této aktualizaci následující hodnocení priority a doporučuje uživatelům aktualizovat instalaci softwaru pomocí aplikace Creative Cloud pro stolní počítače nebo otevřením nabídky nápovědy aplikace InDesign a kliknutím na možnost „Aktualizace“. Více informací najdete na této stránce nápovědy.

Produkt

Aktualizovaná verze

Platforma

Úroveň priority

Adobe InDesign

16.4.1

Windows a macOS

3

Co se týká spravovaných prostředí, správci IT mohou pomocí aplikace Creative Cloud Packager vytvořit balíčky nasazení. Více informací najdete na této stránce nápovědy.

Podrobnosti o chybě zabezpečení

Kategorie chyby zabezpečení

Dopad chyby zabezpečení

Závažnost

Základní hodnocení CVSS 

Číslo CVE

Zápis mimo hranice (CWE-787)

Svévolné spuštění kódu

Kritická

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-45057

Zápis mimo hranice (CWE-787)

Svévolné spuštění kódu
 

Kritická

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-45058
 

Použití paměti po uvolnění (CWE-416)

Zvyšování oprávnění

Střední

4.0

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-45059

Poděkování

Společnost Adobe by ráda poděkovala za nahlášení těchto potíží a za spolupráci při ochraně našich zákazníků následujícím výzkumníkům:   

  • Mat Powell v rámci iniciativy Zero Day Initiative společnosti Trend Micro (CVE-2021-45057; CVE-2021-45058; CVE-2021-45059)Další informace najdete na adrese https://helpx.adobe.com/security.html nebo o ně zažádejte e-mailem na adresu PSIRT@adobe.com

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.