Bezpečnostní bulletin společnosti Adobe

Zveřejnění aktualizací zabezpečení pro aplikaci Adobe InDesign | APSB22-23

ID bulletinu

Datum zveřejnění

Priorita

APSB22-23

10. května 2022 

3

Shrnutí

Společnost Adobe zveřejnila aktualizaci zabezpečení pro aplikaci Adobe InDesign.  Tato aktualizace řeší kritické chyby zabezpečení. Úspěšné zneužití této chyby by mohlo vést ke svévolnému spuštění kódu.  

Postižené verze

Produkt

Dotčené verze

Platforma

Adobe InDesign

17.1 a starší verze

Windows a macOS 

Adobe InDesign

16.4.1 a starší verze

Windows a macOS 

Řešení

Společnost Adobe přiřadila této aktualizaci následující hodnocení priority a doporučuje uživatelům aktualizovat instalaci softwaru pomocí aplikace Creative Cloud pro stolní počítače nebo otevřením nabídky nápovědy aplikace InDesign a kliknutím na možnost „Aktualizace“. Více informací najdete na této stránce nápovědy.

Produkt

Aktualizovaná verze

Platforma

Úroveň priority

Adobe InDesign

17.2

Windows a macOS

3

Adobe InDesign

16.4.2

Windows a macOS

3

Co se týká spravovaných prostředí, správci IT mohou pomocí aplikace Creative Cloud Packager vytvořit balíčky nasazení. Více informací najdete na této stránce nápovědy.

Podrobnosti o chybě zabezpečení

Kategorie chyby zabezpečení

Dopad chyby zabezpečení

Závažnost

Základní hodnocení CVSS 

Číslo CVE

Zápis mimo hranice (CWE-787)

Svévolné spuštění kódu

Kritická

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-28831

Neoprávněné načtení (CWE-125)

Svévolné spuštění kódu

Kritická

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-28832

Zápis mimo hranice (CWE-787)

Svévolné spuštění kódu

Kritická

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-28833

Poděkování

Společnost Adobe by ráda poděkovala za nahlášení těchto potíží a za spolupráci při ochraně našich zákazníků následujícím výzkumníkům:   

  • Mat Powell z iniciativy Trend Micro Zero Day Initiative (CVE-2022-28831; CVE-2022-28832; CVE-2022-28833)Další informace najdete na adrese https://helpx.adobe.com/cz/security.html nebo o ně zažádejte e-mailem na adresu PSIRT@adobe.com

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.