Bezpečnostní bulletin společnosti Adobe

Zveřejnění aktualizací zabezpečení pro aplikaci Adobe Photoshop Elements | APSB21-46

ID bulletinu

Datum zveřejnění

Priorita

ASPB21-46

08. června 2021      

3

Shrnutí

 Společnost Adobe vydala aktualizace aplikace Photoshop Elements pro systémy Windows a macOS. Tyto aktualizace řeší důležitou chybu zabezpečení.  Úspěšné zneužití by mohlo vést ke zvýšení oprávnění v kontextu aktuálního uživatele.          

Postižené verze

Produkt

Verze

Platforma

Photoshop Elements (instalační program)  

5.2 a starší verze         

Windows a macOS    

Řešení

Společnost Adobe označuje tyto aktualizace následujícími hodnoceními priority a doporučuje uživatelům stáhnout si nový instalační program a aktualizovat svůj produkt. 

Produkt

Verze

Platforma

Priorita

Dostupnost

Photoshop Elements (instalační program) 
 

5.3 

Windows a macOS          

3

Poznámka:

Chcete-li ověřit, jakou verzi instalátoru máte v systému nainstalovanou, postupujte podle následujících pokynů:

Počítače se systémy Windows: Zkontrolujte verzi souboru Setup.exe v této složce: C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Adobe Desktop Common\HDBox
Počítače Mac: Zkontrolujte verzi instalačního souboru v této složce: /Library/Application Support/Adobe/Adobe Desktop Common/HDBox   

Poznámka: Instalátor stažený z Centra stahování načte soubory obsahující opravu automaticky.
 

Podrobnosti o chybě zabezpečení

Kategorie chyby zabezpečení

Dopad chyby zabezpečení

Závažnost

Základní hodnocení CVSS 

Čísla CVE

Vytvoření dočasného souboru v adresáři s neplatným oprávněním

(CWE-379)

Eskalace oprávnění

Důležitá

6.2

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N

CVE-2021-28597

Poděkování


Společnost Adobe děkuje CQY z týmu Topsec Alpha (yjdfy) za ohlášení tohoto problému a za spolupráci se společností Adobe a pomoc s ochranou našich zákazníků. 

Verze

28. července 2021: Byla přidána poznámka obsahující kroky pro ověření verze instalátoru. 


Další informace najdete na adrese https://helpx.adobe.com/security.html nebo e-mailu PSIRT@adobe.com.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online