Bezpečnostní bulletin společnosti Adobe

Zveřejnění aktualizací zabezpečení pro aplikaci Adobe Photoshop Elements | APSB21-77

ID bulletinu

Datum zveřejnění

Priorita

ASPB21-77

14. září 2021      

3

Shrnutí

 Společnost Adobe vydala aktualizace aplikace Photoshop Elements pro systémy Windows a macOS. Tyto aktualizace řeší kritickou chybu zabezpečení.  Úspěšné zneužití by mohlo vést ke svévolnému spuštění kódu v kontextu aktuálního uživatele.

Postižené verze

Produkt

Verze

Platforma

Photoshop Elements

2021 [sestavení 19.0 (20210304.m.156367) a starší]     

Windows a macOS    

Řešení

Společnost Adobe označuje tyto aktualizace následujícími hodnoceními priority a doporučuje uživatelům stáhnout si nový instalační program a aktualizovat svůj produkt. 

Produkt

Verze

Platforma

Priorita

Dostupnost

Photoshop Elements
  

2021 [sestavení 19.0 (20210811.m.158081)]

Windows a macOS          

3

Poznámka:

Chcete-li ověřit, jakou verzi aplikace Photoshop Elements máte v systému nainstalovanou, postupujte podle následujících pokynů:  

  • Nápověda
  • Nabídka O aplikaci Photoshop Elements
  • Na obrazovce se zobrazí aktuální verze a číslo sestavení.

Podrobnosti o chybě zabezpečení

Kategorie chyby zabezpečení

Dopad chyby zabezpečení

Závažnost

Základní hodnocení CVSS 

Čísla CVE

Zápis mimo hranice

(CWE-787)

Svévolné spuštění kódu

Kritická

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-39825 

Poděkování

Společnost Adobe by ráda poděkovala výzkumníkovi Nam Le (khangkito) za nahlášení těchto potíží a za spolupráci při ochraně našich zákazníků.    

Revize

4. října 2021: Aktualizované základní hodnocení a vektor CVSS pro CVE-2021-39825.


Další informace najdete na adrese https://helpx.adobe.com/security.html nebo o ně zažádejte e-mailem na adresu PSIRT@adobe.com.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online