Bezpečnostní bulletin společnosti Adobe

Zveřejnění aktualizací zabezpečení pro aplikaci Adobe Photoshop Elements | APSB21-47

ID bulletinu

Datum zveřejnění

Priorita

ASPB21-47

08. června 2021      

3

Shrnutí

Společnost Adobe vydala aktualizace aplikace Adobe Photoshop Elements pro systémy Windows a macOS. Tato aktualizace řeší důležitou chybu zabezpečení. Úspěšné zneužití by mohlo vést ke zvýšení oprávnění v kontextu aktuálního uživatele.     

Postižené verze

Produkt

Verze

Platforma

Adobe Premiere Elements (instalační program)

5.2 a starší verze         

Windows 

Řešení

Společnost Adobe označuje tyto aktualizace následujícími hodnoceními priority a doporučuje uživatelům stáhnout si nový instalační program a aktualizovat svůj produkt.

Produkt

Verze

Platforma

Priorita

Dostupnost

Adobe Premiere Elements (instalační program)

5.3  

Windows a macOS      

3

Poznámka:

Chcete-li ověřit, jakou verzi instalátoru máte v systému nainstalovanou, postupujte podle následujících pokynů:

Počítače se systémy Windows: Zkontrolujte verzi souboru Setup.exe v této složce: C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Adobe Desktop Common\HDBox
Počítače Mac:  Zkontrolujte verzi instalačního souboru v této složce: /Library/Application Support/Adobe/Adobe Desktop Common/HDBox   

Poznámka: Instalátor stažený z Centra stahování načte soubory obsahující opravu automaticky.

Podrobnosti o chybě zabezpečení

Kategorie chyby zabezpečení

Dopad chyby zabezpečení

Závažnost

Základní hodnocení CVSS 

Čísla CVE

Vytvoření dočasného souboru v adresáři s neplatným oprávněním

(CWE-379)

Eskalace oprávnění

Důležitá

6.2

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N

CVE-2021-28623

Poděkování


Společnost Adobe děkuje CQY z týmu Topsec Alpha (yjdfy) za ohlášení tohoto problému a za spolupráci se společností Adobe a pomoc s ochranou našich zákazníků. 


Další informace najdete na adrese https://helpx.adobe.com/security.html nebo e-mailu PSIRT@adobe.com.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.