Bezpečnostní bulletin společnosti Adobe

Zveřejnění aktualizací zabezpečení pro aplikaci Adobe Photoshop Elements | APSB21-78

ID bulletinu

Datum zveřejnění

Priorita

ASPB21-78

14. září 2021      

3

Shrnutí

 Společnost Adobe vydala aktualizace aplikace Adobe Photoshop Elements pro systémy Windows a macOS. Tato aktualizace řeší několik kritických chyb zabezpečení. Úspěšné zneužití by mohlo vést ke svévolnému spuštění kódu v kontextu aktuálního uživatele.      

Postižené verze

Produkt

Verze

Platforma

Adobe Premiere Elements

2021 [sestavení 19.0 (20210127.daily.2235820) a starší]

Windows a macOS

Řešení

Společnost Adobe označuje tyto aktualizace následujícími hodnoceními priority a doporučuje uživatelům stáhnout si nový instalační program a aktualizovat svůj produkt.

Produkt

Verze

Platforma

Priorita

Dostupnost

Adobe Premiere Elements

2021 [sestavení 19.0 (20210809.daily.2242976)]

Windows a macOS      

3

Poznámka:

Chcete-li ověřit, jakou verzi aplikace Premiere Elements máte v systému nainstalovanou, postupujte podle následujících pokynů:  

  • Nápověda
  • Nabídka O aplikaci Premiere Elements
  • Na obrazovce se zobrazí aktuální verze a číslo sestavení.

Podrobnosti o chybě zabezpečení

Kategorie chyby zabezpečení

Dopad chyby zabezpečení

Závažnost

Základní hodnocení CVSS 

Čísla CVE

Přístup k místu v paměti na konci vyrovnávací paměti

(CWE-788)

Svévolné spuštění kódu

Kritická

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-39824

Přístup k místu v paměti na konci vyrovnávací paměti

(CWE-788)

Svévolné spuštění kódu

Kritická

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-40701

Přístup k místu v paměti na konci vyrovnávací paměti

(CWE-788)

Svévolné spuštění kódu

Kritická

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-40700

CVE-2021-40703

CVE-2021-40702

Poděkování

Společnost Adobe by ráda poděkovala za nahlášení těchto potíží a za spolupráci při ochraně našich zákazníků následujícím osobám:

  • CQY z týmu Topsec Alpha (yjdfy) (CVE-2021-40700, CVE-2021-39824, CVE-2021-40702)
  • CFF z týmu Topsec Alpha (cff_123) (CVE-2021-40703, CVE-2021-40701)

Revize

28. července 2021: Byla přidána poznámka obsahující kroky pro ověření verze instalátoru.

4. října 2021: Bylo aktualizováno základní hodnocení a vektor CVSS pro chybu zabezpečení CVE-2021-39824 a CVE-2021-40701.

4. října 2021: Byla aktualizována závažnost pro chybu zabezpečení CVE-2021-40701.


 


Další informace najdete na adrese https://helpx.adobe.com/security.html nebo o ně zažádejte e-mailem na adresu PSIRT@adobe.com.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.