Bezpečnostní bulletin společnosti Adobe

Zveřejnění aktualizací zabezpečení pro aplikaci Adobe Premiere Elements | APSB22-43

ID bulletinu

Datum zveřejnění

Priorita

ASPB22-43

9. srpna 2022      

3

Shrnutí

Společnost Adobe vydala aktualizace aplikace Adobe Premiere Elements pro systémy Windows a macOS.   Tato aktualizace řeší  kritickou  chybu zabezpečení. Úspěšné zneužití této chyby by mohlo vést ke zvýšení oprávnění
v kontextu aktuálního uživatele.      

Postižené verze

Produkt

Verze

Platforma

Adobe Premiere Elements

2022 (verze 20.0) 

Windows a macOS

Řešení

Společnost Adobe označuje tyto aktualizace následujícími hodnoceními priority a doporučuje uživatelům stáhnout si nový instalační program a aktualizovat svůj produkt.

Produkt

Verze

Platforma

Priorita

Dostupnost

Adobe Premiere Elements

2022 (verze 20.0 20220702.Git.main.e4f8578)

Windows a macOS      

3

Poznámka:

Chcete-li ověřit, jakou verzi aplikace Premiere Elements máte v systému nainstalovanou, postupujte podle následujících pokynů:  

  • Nápověda
  • Nabídka O aplikaci Premiere Elements
  • Na obrazovce se zobrazí aktuální verze a číslo sestavení.

Podrobnosti o chybě zabezpečení

Kategorie chyby zabezpečení

Dopad chyby zabezpečení

Závažnost

Základní hodnocení CVSS 

Čísla CVE

Prvek cesty vyhledávání, která není pod kontrolou (CWE-427)

Zvyšování oprávnění

Kritická

8.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-34235

Poděkování

Společnost Adobe by ráda poděkovala za nahlášení těchto potíží a za spolupráci při ochraně našich zákazníků následujícím osobám:

  • Tom Jøran Sønstebyseter Rønning (l1v1ng0ffth3l4n) -- CVE-2022-34235

Revize

28. července 2021: Byla přidána poznámka obsahující kroky pro ověření verze instalátoru.

4. října 2021: Bylo aktualizováno základní hodnocení a vektor CVSS pro chybu zabezpečení CVE-2021-39824 a CVE-2021-40701.

4. října 2021: Byla aktualizována závažnost pro chybu zabezpečení CVE-2021-40701.


 


Další informace najdete na adrese https://helpx.adobe.com/cz/security.html nebo o ně zažádejte e-mailem na adresu PSIRT@adobe.com.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?