Bezpečnostní bulletin společnosti Adobe

Zveřejnění aktualizací zabezpečení pro Adobe RoboHelp Server | APSB21-44

ID bulletinu

Datum zveřejnění

Priorita

ASPB21-44

08. června 2021      

3

Shrnutí

Společnost Adobe zveřejnila aktualizaci zabezpečení pro RoboHelp Server. Tato aktualizace řeší chybu zabezpečení, která je hodnocena jako kritická. Úspěšné zneužití by mohlo vést ke svévolnému spuštění kódu v kontextu aktuálního uživatele.     

Postižené verze

Produkt

Dotčené verze

Platforma

RoboHelp Server

2019.0.9 a starší verze  

Windows

Řešení

Společnost Adobe označuje tyto aktualizace následujícími úrovněmi priority a doporučuje uživatelům aktualizovat produkt na nejnovější verzi:  

Produkt

Verze

Platforma

Úroveň priority

Dostupnost

RoboHelp Server

2020.0.1  

Windows

3

Podrobnosti o chybě zabezpečení

Kategorie chyby zabezpečení

Dopad chyby zabezpečení

Závažnost

Základní hodnocení CVSS 

Čísla CVE

Průchod cestou

(CWE-22)

Svévolné spuštění kódu

Kritická

8.8

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-28588

Poděkování

Společnost Adobe tímto děkuje anonymnímu přispěvateli spolupracujícímu v rámci iniciativy Zero Day Initiative společnosti Trend Micro za nahlášení problémů a spolupráci se společností Adobe v rámci ochrany našich zákazníků. 


Další informace najdete na adrese https://helpx.adobe.com/security.html nebo e-mailu PSIRT@adobe.com.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.