Bezpečnostní bulletin společnosti Adobe

Zveřejnění aktualizací zabezpečení pro aplikaci Adobe SVG Native Viewer | APSB21-72   

ID bulletinu

Datum zveřejnění

Priorita

APSB21-75

14. září 2021

3

Shrnutí

Společnost Adobe zveřejnila aktualizaci zabezpečení pro aplikaci Adobe SVG Native Viewer Library. Tato aktualizace řeší kritickou chybu zabezpečení spočívající v zápisu mimo hranice, která by mohla vést ke svévolnému spuštění kódu v kontextu aktuálního uživatele. 

Postižené verze

Produkt

Dotčené verze

Platforma

Adobe SVG-Native-Viewer

Linux

Řešení

Společnost Adobe označuje tyto aktualizace následujícími /úrovněmi priority a doporučuje uživatelům aktualizovat produkt na nejnovější verzi. 

Produkt

Aktualizovaná verze

Platforma

Úroveň priority

Dostupnost

Adobe SVG-Native-Viewer

Linux

3

Podrobnosti o chybě zabezpečení

Kategorie chyby zabezpečení

Dopad chyby zabezpečení

Závažnost

Základní hodnocení CVSS 

Číslo CVE

Přetečení vyrovnávací paměti založené na haldě (CWE-122)

Svévolné spuštění kódu

Kritická

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-39823

Poděkování

Společnost Adobe děkuje CFF z týmu Topsec Alpha (cff_123) za ohlášení tohoto problému a za spolupráci se společností Adobe a pomoc s ochranou našich zákazníků.


Další informace najdete na adrese https://helpx.adobe.com/security.html nebo e-mailu PSIRT@adobe.com.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online