Příručka uživatele Zrušit

Konfigurace prostředí Adobe Acrobat Sign

 

Příručka služby Adobe Acrobat Sign

Co je nového

 1. Poznámky před vydáním
 2. Poznámky k vydání
 3. Důležitá oznámení

Začínáme

 1. Stručný návod pro správce
 2. Stručný návod pro uživatele
 3. Pro vývojáře
 4. Knihovna výukových videí
 5. Časté dotazy

Správa

 1. Přehled konzole Admin Console
 2. Správa uživatelů
  1. Přidání uživatele
  2. Hromadné přidání uživatelů
  3. Přidání uživatelů z adresáře
  4. Přidání uživatelů ze služby MS Azure Active Directory
  5. Vytváření uživatelů zaměřených na funkce
   1. Technické účty – řízené rozhraním API
   2. Účty služeb – řízené ručně
  6. Kontrola uživatelů s chybami zřizování
  7. Změna jména/e-mailové adresy
  8. Úprava členství uživatele ve skupině
  9. Úprava členství uživatele ve skupině prostřednictvím rozhraní skupiny
  10. Povýšení uživatele do role správce
  11. Typy identit uživatelů a jednotné přihlašování
  12. Přepnutí identity uživatele
  13. Ověření uživatelů pomocí služby MS Azure
  14. Ověření uživatelů pomocí služby Google Federation
  15. Profily produktů
  16. Prostředí pro přihlášení 
 3. Nastavení účtu/skupiny
  1. Přehled nastavení
  2. Globální nastavení
   1. Úroveň a ID účtu
   2. Pracovní postupy pro podepisování sám sebou
   3. Hromadné odeslání
   4. Webové formuláře
   5. Vlastní pracovní postupy odeslání
   6. Pracovní postupy služby Power Automate
   7. Dokumenty knihovny
   8. Shromažďování údajů o formulářích s dohodami
   9. Omezená viditelnost dokumentu
   10. Připojení kopie podepsané dohody ve formátu PDF 
   11. Přidání odkazu do e-mailu
   12. Přidání obrázku do e-mailu
   13. Soubory připojené k e-mailu budou pojmenovány jako
   14. Připojení sestav auditů k dokumentům
   15. Sloučení více dokumentů do jednoho
   16. Nahrání podepsaného dokumentu
   17. Delegování pro uživatele v mém účtu
   18. Povolení delegování externích příjemců
   19. Oprávnění k podpisu
   20. Oprávnění k odeslání
   21. Oprávnění přidávat elektronické pečeti
   22. Nastavení časového pásma
   23. Nastavení výchozího formátu data
   24. Uživatelé ve více skupinách (UMG)
    1. Upgrade na použití UMG
   25. Oprávnění správce skupiny
   26. Nahrazení příjemce
   27. Sestava auditu
    1. Přehled
    2. Povolení neověřeného přístupu na stránce ověření transakce
    3. Zahrnutí připomenutí
    4. Zahrnutí událostí zobrazení
    5. Zahrnutí stránky dohody / počtu příloh
   28. Zprávy v produktu a nápověda
   29. Přístupné soubory PDF
   30. Nový způsob podepisování
   31. Zákazník ve zdravotnictví
  3. Nastavení účtu
   1. Přidání loga
   2. Úprava názvu hostitele / adresy URL společnosti    
   3. Přidání názvu společnosti
  4. Preference podpisu
   1. Dobře formátované podpisy
   2. Povolení příjemcům podepisovat podle
   3. Podepisující mohou změnit své jméno
   4. Povolení příjemcům použít jejich uložený podpis
   5. Vlastní podmínky používání a právo požadovat podpis
   6. Procházení příjemců mezi poli formuláře
   7. Odmítnutí podepsat
   8. Povolení pracovních postupů s razítkem
   9. Vyžádání od podepisujících uvedení pozice nebo společnosti
   10. Umožnění podepisujícím vytisknout a umístit vlastnoruční podpis
   11. Zobrazení zpráv při e-podepisování
   12. Vyžádání, aby podepisující k vytvoření svého podpisu použili mobilní zařízení
   13. Vyžádání IP adresy od podepisujících
   14. Vyloučení názvu společnosti a pozice na razítkách účastníků
  5. Digitální podpisy
   1. Přehled
   2. Stažení a podepsání v aplikaci Acrobat
   3. Podepisování cloudovými podpisy
   4. Zahrnutí metadat pro poskytovatele identity
   5. Omezení cloudoví poskytovatelé podpisů
  6. Elektronické pečeti
  7. Digitální identita
   1. Brána k ověření digitální identity
   2. Zásady kontroly identity
  8. Nastavení sestav
   1. Nové prostředí pro sestavy
   2. Nastavení klasické sestavy
  9. Nastavení zabezpečení
   1. Nastavení jednotného přihlašování
   2. Nastavení Zapamatovat si mne
   3. Zásady hesla pro přihlášení
   4. Síla hesla pro přihlášení
   5. Doba trvání webové relace
   6. Typ šifrování PDF
   7. API
   8. Přístup k informacím o uživateli a skupině
   9. Povolení rozsahů IP
   10. Sdílení účtů
   11. Oprávnění ke sdílení účtů
   12. Ovládací prvky sdílení dohod
   13. Ověření identity podepisujícího
   14. Heslo pro podepisování dohody
   15. Síla hesla dokumentu
   16. Blokování podepisujících podle geografického umístění
   17. Telefonické ověření
   18. Ověření na základě znalostí (KBA)
   19. Povolení vyjmutí stránek
   20. Vypršení platnosti odkazu na dokument
   21. Nahrání klientského certifikátu pro webhooky/zpětná volání
   22. Časové razítko
  10. Nastavení odeslání
   1. Zobrazení stránky Odeslat po přihlášení
   2. Vyžádání jména příjemce při odesílání
   3. Uzamknutí hodnot jména známých uživatelů
   4. Povolené role příjemce
   5. Skupiny příjemců
   6. Povinná pole
   7. Připojování dokumentů
   8. Slučování polí
   9. Změny dohod
   10. Název dohody
   11. Jazyky
   12. Soukromé zprávy
   13. Povolené typy podpisů
   14. Připomenutí
   15. Ochrana podepsaného dokumentu heslem
   16. Možnosti identifikace podepisujícího
    1. Přehled
    2. Heslo pro podpis
    3. Jednorázové heslo prostřednictvím e-mailu
    4. Ověřování službou Acrobat Sign
    5. Telefonické ověření
    6. Cloudový digitální podpis
    7. Ověření založené na znalostech
    8. Průkaz totožnosti
    9. Sestavy totožnosti podepisujících
   17. Ochrana obsahu
   18. Povolení notářských transakcí
   19. Ukončení platnosti dokumentu
   20. Zobrazení náhledu, umístění podpisů a přidání polí
   21. Pořadí podepisování
   22. Liquid Mode
   23. Ovládací prvky vlastního pracovního postupu
   24. Možnosti nahrání na stránce elektronického podpisu
   25. Přesměrování adresy URL potvrzení po podepsání
  11. Šablony zpráv
  12. Nastavení pro biofarmacii
   1. Přehled
   2. Vynucení ověření identity
   3. Důvody podepsání
  13. Integrace pracovních postupů
  14. Nastavení služby Notarize
  15. Integrace plateb
  16. Zprávy podepisujícího
  17. Nastavení protokolu SAML
   1. Konfigurace SAML
   2. Instalace služby Microsoft Active Directory Federation Service
   3. Instalace aplikace Okta
   4. Instalace aplikace OneLogin
   5. Instalace služby Oracle Identity Federation
  18. Správa dat
  19. Nastavení časového razítka
  20. Externí archiv
  21. Jazyky účtů
  22. Nastavení e-mailů
   1. Obrázky záhlaví/zápatí e-mailů
   2. Povolení jednotlivých zápatí e-mailů uživatele
   3. Přizpůsobení e-mailu Žádost o podpis
   4. Přizpůsobení polí Komu a Kopie
   5. Vlastní e-mailové šablony
   6. Povolení oznámení bez odkazů
  23. Přechod z domény echosign.com na adobesign.com
  24. Konfigurace možností pro příjemce
 4. Pokyny pro regulační požadavky
  1. Dostupnost
   1. Soulad s předpisy pro usnadnění přístupu
   2. Vytváření formulářů s usnadněním přístupu pomocí aplikace Acrobat pro počítače
   3. Vytváření formulářů AcroForms s usnadněním přístupu
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. Přehled GDPR
   2. Redigování uživatele
   3. Redigování dohod uživatele    
  4. Část 11 pro titul 21 CFR a příloha 11 pravidel EudraLex
   1. Ověřovací balíček části 11 pro titul 21 CFR
   2. Příručka pro titul 21 CFR a přílohu 11 pravidel EudraLex
   3. Analýza sdílených odpovědností
  5. Zákazníci ve zdravotnictví
  6. Podpora IVES
  7. Ukládání do úschovny eOriginal pro doklad osvědčující právo k věci movité
  8. Hlediska EU/Spojeného království
   1. Přeshraniční transakce EU/Spojeného království a nařízení eIDAS
   2. Požadavky HMLR na elektronicky podepsané dokumenty
   3. Dopad brexitu na zákony o elektronických podpisech ve Spojeném království
 5. Hromadné stahování dohod
 6. Nárokování domény 

Odesílání, podepisování a správa dohod

 1. Odesílání dohod  
  1. Přehled stránky Odeslat
  2. Odeslání dohody pouze sami sobě
  3. Odeslání dohody ostatním
  4. Vlastnoruční podpisy
  5. Pořadí podepisování příjemců
  6. Hromadné odeslání
   1. Přehled funkce Hromadné odeslání
   2. Hromadné odeslání – ruční zadání příjemců
   3. Hromadné odeslání – nahrávání souborů CSV
   4. Zrušení transakce hromadného odeslání
   5. Přidávání připomenutí k hromadnému odeslání
   6. Sestavy pro hromadné odeslání
 2. Vytváření polí v dokumentech
  1. Prostředí pro vytváření v aplikaci
   1. Automatická detekce pole
   2. Přetahování polí pomocí prostředí pro vytváření
   3. Přiřazení polí formuláře příjemcům
   4. Role Předvyplnění
   5. Použití polí s opakovaně použitelnou šablonou pole
   6. Převedení polí do nové šablony knihovny
   7. Aktualizované tvůrčí prostředí při odesílání dohod
  2. Vytváření formulářů pomocí textových značek
  3. Tvorba formulářů pomocí aplikace Acrobat (AcroForms)
   1. Vytvoření formuláře AcroForm
   2. Vytváření přístupných souborů PDF
  4. Pole
   1. Typy polí
    1. Běžné typy polí
    2. Vložené obrázky
    3. Obrázky razítek
   2. Vzhled obsahu pole
   3. Ověření pole
   4. Hodnoty maskovaných polí
   5. Nastavení podmínek zobrazení/skrytí
   6. Počítaná pole 
 1. Časté dotazy k vytváření
 2. Podepisování dohod
  1. Podepisování dohod, které vám byly odeslány
  2. Vyplnění a podepsání
  3. Podepsání sám sebou
 3. Správa dohod 
  1. Přehled stránky Správa
  2. Delegování dohod
  3. Nahrazení příjemců
  4. Omezení viditelnosti dokumentu 
  5. Zrušení dohody 
  6. Vytváření nových připomenutí
  7. Kontrola připomenutí
  8. Zrušení připomenutí
  9. Další akce...
   1. Jak vyhledávání funguje
   2. Zobrazení dohody
   3. Vytvoření šablony z dohody
   4. Skrytí/zobrazení dohod v zobrazení
   5. Nahrání podepsané dohody
   6. Úpravy souborů a polí odeslané dohody
   7. Úprava způsobu ověření příjemce
   8. Přidání nebo změna data vypršení platnosti
   9. Přidání poznámky do dohody
   10. Sdílení jednotlivé dohody
   11. Zrušení sdílení dohody
   12. Stažení jednotlivé dohody
   13. Stažení jednotlivých souborů dohody
   14. Stažení sestavy auditu dohody
   15. Stažení obsahu pole dohody
 4. Sestava auditu
 5. Tvorba sestav a export dat
  1. Přehled
  2. Udělení přístupu uživatelům k vytváření sestav
  3. Grafy sestav
   1. Vytvoření nové sestavy
   2. Sestavy dohod
   3. Sestavy transakcí
   4. Sestavy aktivity nastavení
   5. Úprava sestavy
  4. Exporty dat 
   1. Vytvoření nového exportu dat
   2. Úprava exportu dat
   3. Aktualizace obsahu exportu dat
   4. Stažení exportu dat
  5. Přejmenování sestavy/exportu
  6. Duplikování sestavy/exportu
  7. Plánování sestavy/exportu
  8. Odstranění sestavy/exportu
  9. Kontrola použití transakce

Rozšířené možnosti a pracovní postupy dohod

 1. Webové formuláře 
  1. Tvorba webového formuláře
  2. Úprava webového formuláře
  3. Zakázání/povolení webového formuláře
  4. Skrytí/zobrazení webového formuláře
  5. Vyhledání adresy URL nebo kódu skriptu 
  6. Předvyplnění polí webového formuláře pomocí parametrů URL
  7. Uložení webového formuláře pro pozdější dokončení
  8. Změna velikosti webového formuláře
 2. Opakovaně použitelné šablony (Šablony knihovny) 
  1. Americké vládní formuláře v knihovně Acrobat Sign
  2. Vytvoření šablony knihovny
  3. Změna názvu šablony knihovny
  4. Změna typu šablony knihovny
  5. Změna úrovně oprávnění šablony knihovny
  6. Kopírování, úpravy a uložení sdílené šablony
  7. Stažení agregovaných dat polí pro šablonu knihovny
 3. Převod vlastnictví webových formulářů a šablon knihovny
 4. Pracovní postupy služby Power Automate 
  1. Přehled integrace modulu Power Automate a zahrnutých oprávnění
  2. Povolení integrace modulu Power Automate
  3. Sledování využívání modulu Power Automate
  4. Vytvoření nového postupu (příklady)
  5. Aktivační události používané pro postupy
  6. Import postupů z prostředí mimo službu Acrobat Sign
  7. Správa postupů
  8. Úpravy postupů
  9. Sdílení postupů
  10. Zakázání nebo povolení postupů
  11. Odstranění postupů
  12. Užitečné šablony
   1. Pouze správce
    1. Uložení všech dokončených dokumentů do služby SharePoint
    2. Uložení všech dokončených dokumentů do služby OneDrive for Business
    3. Uložení všech dokončených dokumentů do služby Google Drive
    4. Uložení všech dokončených dokumentů do služby DropBox
    5. Uložení všech dokončených dokumentů do služby Box
   2. Archivace dohody
    1. Uložení dokončených dokumentů do služby SharePoint
    2. Uložení dokončených dokumentů do služby One Drive for Business
    3. Uložení dokončených dokumentů do služby Google Drive
    4. Uložení dokončených dokumentů do služby DropBox
    5. Uložení dokončených dokumentů do služby Box
   3. Archivace dohod webových formulářů
    1. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do knihovny služby SharePoint
    2. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do služby OneDrive for Business
    3. Uložení vyplněných dokumentů do služby Google Drive
    4. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do služby Box
   4. Extrahování dat dohody
    1. Extrahování dat polí formuláře z podepsaného dokumentu a aktualizace listu aplikace Excel
   5. Oznámení o dohodě
    1. Odesílání vlastních e-mailových upozornění s obsahem dohody a podepsanou dohodou
    2. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign v kanálu služby Teams
    3. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign ve službě Slack
    4. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign ve službě Webex
   6. Vygenerování dohody
    1. Vygenerování dokumentu z formuláře služby Power App a šablony aplikace Word, odeslání k podpisu
    2. Vygenerování dohody ze šablony aplikace Word ve službě OneDrive a získání podpisu
    3. Vygenerování dohody pro vybraný řádek aplikace Excel, odeslání ke kontrole a podpisu
 5. Vlastní pracovní postupy odeslání
  1. Přehled vlastního pracovního postupu odeslání
  2. Vytvoření nového pracovního postupu odeslání
  3. Úpravy pracovního postupu odeslání
  4. Aktivace nebo deaktivace pracovního postupu odeslání
  5. Odeslání dohody pomocí pracovního postupu odeslání
 6. Sdílení uživatelů a dohod
  1. Sdílení uživatele
  2. Sdílení dohod

Integrace s jinými produkty

 1.  Přehled integrací služby Acrobat Sign 
 2. Služba Adobe Sign pro Salesforce
 3. Služba Acrobat Sign pro Microsoft
  1. Služba Acrobat Sign pro Microsoft 365
  2. Služba Acrobat Sign pro Outlook
  3. Služba Acrobat Sign pro Word/PowerPoint
  4. Služba Acrobat Sign pro Teams
  5. Služba Acrobat Sign pro Microsoft PowerApps a Power Automate
  6. Konektor Acrobat Sign pro Microsoft Search
  7. Služba Acrobat Sign pro Microsoft Dynamics 
  8. Služba Adobe Sign pro Microsoft SharePoint 
 4. Další integrace
  1. Služba Acrobat Sign pro ServiceNow
  2. Služba Acrobat Sign pro HR ServiceNow
  3. Služba Acrobat Sign pro SAP SuccessFactors
  4. Služba Acrobat Sign pro Workday
  5. Služba Acrobat Sign pro NetSuite
  6. Služba Acrobat Sign pro VeevaVault
  7. Služba Acrobat Sign pro Coupa BSM Suite
 5. Integrace spravované partnery
 6. Jak získat integrační klíč

Vývojář služby Acrobat Sign

 1. Rozhraní API REST 
  1. Dokumentace metod
  2. Příručka pro SDK/vývojáře
  3. Časté dotazy k rozhraní API    
 2. Webhooky 
  1. Přehled webhooků
  2. Konfigurace nového webhooku
  3. Zobrazení nebo úpravy webhooku
  4. Aktivace nebo deaktivace webhooku
  5. Odstranění webhooku
  6. Certifikáty obousměrného protokolu SSL
  7. Webhooky v rozhraní API

Podpora a řešení problémů

 1. Zdroje zákaznické podpory 
 2. Materiály pro úspěch podnikových zákazníků

Přehled

Při konfiguraci účtu Acrobat Sign je důležité mít na paměti, že nastavení jsou přebírána předvídatelným způsobem. Všechny objekty navazující na příslušný nadřazený objekt převezmou za výchozí konfigurace nastavení nadřazeného objektu, pokud nebudou explicitně změněna.

Účet je ve struktuře dědičnosti směrem k zákazníkovi na nejvyšší úrovni. Všechny skupiny převezmou výchozí hodnoty nastavení z úrovně účtu. Při konfiguraci nastavení účtu se rozhodněte, zda pro svůj účet upřednostníte:

 • Definici nejběžnějších hodnot, které budou vaše skupiny používat, abyste zkrátili a zjednodušili konfiguraci skupin.
 • Definici nejbezpečnějších nastavení, která budou vaše procesy vyžadovat, čímž snížíte riziko použití nezabezpečených hodnot, pokud skupina není plně nakonfigurována.

Skupiny přebírají svá výchozí nastavení z hodnot účtu, dokud nejsou tyto hodnoty upraveny a přepsány na úrovni skupiny. Uživatelé a dohody přebírají své výchozí hodnoty od skupiny, ke které se vztahují, a většinou neumožňují provádět podrobnou konfiguraci těchto nastavení. Z tohoto důvodu je úspěšné používání služby Acrobat Sign definováno na úrovni skupiny. Skupiny definují:

 • Výchozí parametry podepisování pro uživatele přiřazené ke skupině (jako primární skupina).
 • Výchozí hodnoty definované na stránce Odeslat při jejím otevření.
 • Šablony a pracovní postupy dostupné pro uživatele.

Uživatelé ve více skupinách

Účty s aktivovanou funkcí Uživatelé ve více skupinách mohou uživatelům umožnit přecházet mezi skupinami. Nastavení na úrovni skupin tak mohou v rozsáhlé míře definovat výchozí hodnoty pro konkrétní požadavky na dokumenty. Pokud máte požadavky na soulad s předpisy, zvažte, jak lze definovat diskrétní skupiny, abyste co nejlépe zajistili, že vaše dohody splní požadavky na soulad s předpisy s minimální konfigurací ze strany uživatelské základny.

Uživatelé přebírají výchozí hodnoty nastavení od své primární skupiny. Jedná se především o tato nastavení:

 • Nastavení podepisování. Například:
  • Oprávnění k podepisování dokumentů.
  • Pracovní postupy pro podepisování sám sebou.
  • Požadavky na ověření ve službě Acrobat Sign před použitím podpisu
 • Řízení přístupu. Například:
  • Síla hesla.
  • Omezení ověřování při přihlášení prostřednictvím rozsahu IP adres.
  • Oprávnění k odesílání dohod.
  • Přístup k vytváření šablon a webových formulářů a také k hromadnému odesílání dohod.
  • Sdílení účtů.

Dohody také přebírají své hodnoty od skupiny, ve které jsou vytvořeny. Mezi tato nastavení patří:

 • Výchozí hodnoty dohod. Například:
  • Připomenutí a data konce platnosti.
  • Šablony zpráv.
  • Metody ověřování
 • Požadavky na podpis. Například:
  • Elektronické versus digitální podpisy.
  • Shromažďování důvodů k podepsání nebo zamítnutí dohody.
  • Povolené typy podpisů (psané, kreslené, obrázkové)
 • Vlastnosti e-mailu. Například:
  • Možnosti lokalizace.
  • Připojení zprávy o auditu.
  • Grafika značky.
 • Zabezpečení transakcí. Například:
  • Ověřený přístup ke zprávě o auditu.
  • Síla hesla dokumentu
  • Vypršení platnosti odkazu na dokument.

Konfigurace nastavení na úrovni účtu

Jak již bylo zmíněno, nastavení na úrovni účtu jsou při výchozím nastavení přebírána pro všechny skupiny, proto si připravte strategii, podle které budou následně vytvořené skupiny tyto hodnoty přebírat.

Konfigurace nastavení na úrovni účtu vyžaduje, aby uživatel byl správcem na úrovni účtu. Správci účtu se po přihlášení zobrazí:

 • Karta Účet se nachází na horním navigačním panelu. Po výběru karty Účet se otevře nabídka správce.
 • Po otevření nabídky správce je k dispozici (a otevřena) karta nabídky Nastavení účtu.
 • Položky podnabídky Globální nastaveníNastavení účtu.
Přístup správce účtu k nastavení na úrovni účtu

Všechna konfigurovatelná nastavení se nacházejí v nabídce Nastavení účtu. Ostatní dostupné karty se týkají správy konkrétních objektů (uživatelů, skupin, pracovních postupů atd.)

Konfigurace nastavení na úrovni skupiny

Konfiguraci na úrovni skupiny mohou provést správci účtů nebo uživatelé s oprávněním správce skupiny. Správci na úrovni skupin mají oprávnění pouze ke konfiguraci svých skupin. Nemají přístup k nastavením na úrovni účtů, ani k nastavením jiných skupin, jichž mohou být členy, ale ke kterým nemají výslovně udělené oprávnění správce.

Přístup k nastavením na úrovni skupiny vyžaduje, aby správce přešel do konkrétní skupiny, otevřel nabídku Nastavení skupiny (pokud je k dispozici více než jedna skupina) a poté aktivoval možnost přepisování pro konfigurovanou stránku podnabídky.

Správci skupiny se po přihlášení zobrazí:

 • Karta Skupina se nachází na horním navigačním panelu. Po výběru karty Skupina se otevře nabídka správce.
 • Po otevření nabídky správce je dostupná karta nabídky Skupina.
 • Když je otevřena karta Skupina, jsou dostupné položky podnabídky Nastavení skupinyNastavení skupiny.
  • Funkce podnabídky Nastavení skupiny jsou sladěny s funkcemi podnabídky Nastavení účtu na úrovni účtu.
  • Funkce podnabídky Nastavení skupiny jsou sladěny s funkcemi podnabídky Nastavení účtu na úrovni účtu.
   • Podnabídka Nastavení účtu neobsahuje všechna stejná nastavení jako na úrovni účtu.
  • Rozhraní Uživatelé ve skupině je sladěno s rozhraním Uživatelé na úrovni účtu.

Správcům na úrovni skupiny, kteří zajišťují správu pouze jedné skupiny, se automaticky otevře karta nabídky Skupina: <název skupiny>, která zpřístupní podnabídky dostupné pro konfiguraci.

Získání přístupu k nastavení na úrovni skupiny:

 1. Na horním navigačním panelu vyberte kartu Skupina.
 2. Výběrem libovolné karty podnabídky zobrazte zabezpečenou stránku nastavení.
 3. Aktivací přepisování umožněte přístup k úpravám jednotlivých nastavení.
Přístup k nastavení skupiny, pokud má správce oprávnění pouze pro jednu skupinu

Správci, kteří provádějí správu více než jedné skupiny

Správci, kteří mají oprávnění pro více než jednu skupinu, musí před zpřístupněním nastavení na úrovni skupiny provést další krok, a to výběr skupiny.

Konfigurace nastavení pro skupinu, pokud je povoleno více skupin:

 1. Na horním navigačním panelu vyberte kartu Účet/Skupina. Otevře se nabídka správce.
 2. Na levé liště možností vyberte nabídku Skupiny. Zobrazí se všechny skupiny dostupné pro správce.
 3. Vyberte skupinu, kterou chcete upravit. Zobrazí se dostupné akce.
 4. Vyberte možnost Nastavení skupiny. Otevře se seznam podnabídek pro nastavení skupiny.
 5. Vyberte stránku podnabídky, kterou chcete upravit.
 6. Aktivací přepisování umožněte přístup k úpravám jednotlivých nastavení.
Přístup k nastavení skupiny, pokud má správce oprávnění pro více skupin

Nastavení, která jsou dostupná na úrovni účtu, ale nikoli na úrovni skupiny

Pro konfiguraci na úrovni skupiny je k dispozici většina nastavení. Níže je uveden seznam výjimek seřazených v pořadí, v jakém se zobrazují v uživatelském rozhraní, a to v následujícím formátu:

Karta podnabídky

 • Skupina nastavení
  • Jednotlivé nastavení

V případě, že je karta podnabídky nebo skupina nastavení uvedena bez jednotlivých nastavení, není dostupná celá tato karta podnabídky nebo skupina nastavení.

Globální nastavení

 • Dokumenty knihovny
  • Umožnit uživatelům sdílet dokumenty knihovny s účtem
 • Uživatelé ve více skupinách
 • Oprávnění správce skupiny

Nastavení účtu

 • Úprava adresy URL společnosti
 • Přidat název společnosti
 • Nastavení názvu společnosti pro uživatele v účtu

Elektronické pečeti

Nastavení zpráv

Nastavení zabezpečení

 • Nastavení jednotného přihlašování
 • Nastavení Zapamatovat si mne
 • Zásady přihlašovacího hesla
 • Doba trvání webové relace
 • Typ šifrování PDF
 • API
 • Přístup k informacím na úrovni uživatele a skupiny
 • Sdílení účtů
 • Rozšířená oprávnění ke sdílení účtu
 • Vypršení platnosti odkazu na dokument

Nastavení odeslání

 • Přesměrování URL adresy potvrzení po podepsání
  • Zobrazit příjemcům po podepsání výchozí stránku potvrzení služby Acrobat Sign.

Nastavení služby Notarize

Nastavení protokolu SAML

Chyby SAML

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?