Přidání polí Adobe Sign do PDF pomocí aplikace Acrobat

Vytváření formulářů v aplikaci Acrobat

Vytváření formulářů v aplikaci Acrobat kombinuje výhody textových značek a přetahování myší používané ve službě Adobe Sign. Aplikace Acrobat nabízí pole formuláře a nástroje pro zarovnání, s jejichž pomocí umístíte do dokumentu fyzická pole. Jakmile máte pole umístěna, nadefinujete jejich vlastnosti pomocí upravené verze textových tagů.

Po odeslání dokumentu systém přečte značku, zkontroluje rozměry pole formuláře a na stejném místě vytvoří pole služby Adobe Sign.

Tento průvodce popisuje použití různých nástrojů aplikace Acrobat, stejně jako různých vlastností tagů.

Formulářová pole aplikace Acrobat

 1. Otevřete aplikaci Acrobat a v levém horním rohu klikněte na tlačítko Nástroje.

 2. Vyberte možnost Připravit formulář a klikněte na Přidat.

  Podle toho, zda chcete přidat pole formuláře do existujícího souboru PDF, nebo nejprve naskenovat papírový dokument, klikněte na volbu Vybrat soubor nebo Skenovat dokument.

  Aplikace Acrobat v dokumentu vyhledá podtržené mezery nebo prázdná políčka a automaticky je nahradí poli formuláře. Během tohoto procesu dojde také k přejmenování všech polí s použitím místního textu nalezeného vedle umístěných polí. Nakonec se názvy všech těchto polí nahradí tagy. Pokud však pole nevyžaduje žádný tag, zůstane jedinečně pojmenováno, aby nedocházelo k problémům při kopírování napříč poli.

  Kopírování napříč poli je proces, který používá služba Adobe Sign ke kopírování dat z jednoho pole do druhého, pokud mají identické názvy.

Při vytváření formulářů v aplikaci Acrobat dávejte pozor, která pole formuláře použijete. Do služby Adobe Sign se převedou pouze pole uvedená níže a pokud použijete jiná pole, s dokumentem mohou nastat problémy.

Textové pole

Textové pole je pole formuláře, které budete používat nejčastěji. V závislosti na přidaném PDF tagu se tato pole mohou dokonce změnit na přepínací tlačítka nebo zaškrtávací políčka.

Zaškrtávací políčko

Zaškrtávací políčka se přenáší do služby Adobe Sign a používají se pro situace „zaškrtnout vše, co je potřeba“.

Tato pole mají dva stavy – zaškrtnuto a nezaškrtnuto. Ve vlastnostech pole můžete nastavit, jaká má být hodnota exportu, pokud je políčko zaškrtnuto. Tato hodnota se použije v podmíněných příkazech nebo rovnicích počítaného pole.

Přepínací tlačítko

Přepínací tlačítka se přenáší do služby Adobe Sign a používají se pro situace „zvolit jednu volbu ze skupiny voleb“.

Ve skupině musejí být alespoň dvě přepínací tlačítka. Každá z těchto voleb může mít nastavenu hodnotu exportu. Tato hodnota se použije v podmíněných příkazech nebo rovnicích počítaného pole.

Rozevírací nabídka

Rozevírací nabídky se přenáší do služby Adobe Sign a používají se pro situace „vybrat položku ze seznamu“.

Ve vlastnostech pole formuláře nastavíte volbu dostupnou v tomto seznamu. Každá volba má hodnotu, co se má zobrazit, a hodnotu exportu. Kliknutím na vytvořenou volbu se volba stane výchozí. Pokud si nepřejete výchozí volbu, klikněte do bílého prostoru seznamu, takže nic nevyberete.

 1. Pruh nástrojů aplikace Acrobat obsahuje úlohy pro vytváření a úpravy polí formuláře. Na pruhu nástrojů klikněte na tlačítko Přidat textové pole.

 2. Kurzor se změní, jak ukazuje obrázek níže. Jedním kliknutím umístíte pole tak, jak je, na místo, kde jste klikli. Pokud kliknete a podržíte tlačítko, přetáhnutím můžete libovolně změnit velikost pole.

  Po umístění pole na stránku se zobrazí malé okno. Zde můžete změnit název pole. Během přidávání polí do dokumentu můžete tento krok přeskočit. Názvy polí lze změnit později.

  Velikost pole upravíte přetažením jednoho z modrých políček (či rukojetí).

Jakmile jste pole přibližně umístili do dokumentu, nástroji aplikace Acrobat můžete srovnat jejich velikost a rozmístění.

Pokud chcete stejné rozměry pro dvě různě veliká pole, přetažením kurzoru kolem polí je vyberte. Můžete také kliknout na jedno pole, potom podržet klávesu Ctrl a kliknout na druhé pole.

Pokud nastavujete velikost a zarovnání pro více polí, vyberte akci v nabídce zobrazené po kliknutí pravým tlačítkem na pole, které je správně zarovnané nebo má správnou velikost.

V tomto případě chceme, aby pole Text4 mělo stejnou velikost jako pole Text3, takže obě vyberte, pravým tlačítkem klikněte na pole Text3 a zvolte Nastavit pole na stejnou velikost > Obojí.

Pole Text4 má nyní stejnou velikost jako pole Text3. Nyní chceme, aby byla levá strana pole Text4 zarovnaná s levou stranou pole Text3. Vyberte obě pole, pravým tlačítkem klikněte na pole Text3 a vyberte Zarovnat, rozmístit nebo vystředit > Zarovnat doleva.

PDF tagy jsou stejné jako textové tagy, jen místo umístění tagu přímo do dokumentu pojmenujete tagem pole formuláře. Mimo to PDF tagy nepoužívají složené závorky, ve kterých jsou uzavřeny textové tagy.

Článek popisující textové tagy najdete zde.

Jakmile jste do dokumentu přidali veškerá pole formuláře, v dolní oblasti pravého panelu se zobrazí seznam polí. Seznam umožňuje rychle hledat či přistupovat k polím formuláře, aniž byste museli být na příslušné stránce.

S takto zobrazenými názvy polí je snadné tagy měnit či kontrolovat.

Pokud změníte název pole formuláře na značku, můžete použít jakékoli vlastnosti pole rozpoznané službou Adobe Sign bez obětování prostoru v dokumentu jako u textové značky.

Pokud chcete pro pole formuláře otevřít nabídku vlastností, buď na pole poklepejte, nebo na něj klikněte pravým tlačítkem a z nabídky vyberte Vlastnosti. Rovněž můžete na pole poklepat nebo kliknout pravým tlačítkem v seznamu napravo.

Na kartě Obecné v okně Vlastnosti je zobrazený název, popis a společné vlastnosti pole.

 • Název: kde je přidán tag pro pole formuláře
 • Popis: informace, které se zobrazí po přidržení ukazatele myši nad polem
 • Pouze ke čtení: tato volba zamezí přístup k poli a jeho úpravy; obyčejně se používá, pokud integrace nebo soubor CSV přenáší do dotyčného pole informace
 • Povinné: označuje povinné pole, takže podpis nelze dokončit, pokud je pole prázdné

Chcete-li vytvořit pole s více řádky, vyberte možnost Pole o více řádcích na kartě Volby.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.