Prediktivní e-maily

Pro uživatele, kteří opakovaně odesílají smlouvy stejným adresátům, urychlí prediktivní e-mailové adresy celé zpracování a pomohou snížit množství překlepů.

Nové rozhraní pro odesílání je vylepšeno o podporu prediktivních e-mailových adres, založených na smlouvách, které se načtou do stránky Správa při přihlášení. Indexována je každá e-mailová adresa, která je přidružena ke smlouvám na kartě Správa, ať již jde o odesílatele, příjemce nebo příjemce na kopii.

Když začnete zadávat e-mail, dynamicky se zobrazí všechny potenciální shody adres v abecedně řazeném seznamu, takže stačí zadat pouze první část e-mailu a pak pomocí kláves se šipkami nebo myší vybrat adresu ze seznamu.

Při použití myši se vyplní příjemce vybranou e-mailovou adresou, při použití kláves se šipkami můžete zvýraznit položku v seznamu a pak ji vybrat klávesou Tab nebo Enter.

Příklad seznamu prediktivních e-mailových adres

Poznámka:

Index je sestaven při vašem prvním přihlášení. Pokud odesíláte smlouvu na novou e-mailovou adresu, bude tato přidána do indexu až při příštím přihlášení.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.