Možnost vytváření widgetů (online nebo vložených formulářů) je dostupná zákazníkům na úrovni Business a Enterprise.

Vytvořit widget

Widget je webový formulář umožňující podepsání, který lze vytvořit a následně na něho odkazovat nebo jej vložit na svůj web, a umožnit tak snadný přístup k dokumentu pro účely podepsání více osobám. Je zvláště užitečný, chcete-li k podpisu odeslat formulář na svém webu.

Každý autor podpisu formulář vyplní samostatně a každá jednotlivá transakce je zaznamenána na kartě Spravovat jako samostatná smlouva.

Widget lze nastavit tak, aby měl trvale druhé podepisující. Tito jednotlivci podepisují vždy po osobě, která navštívila widget, vyplnila a podepsala formulář.

Rychlé kroky

1. Na stránce Ovládací panel klikněte na odkaz Vytvořit widget

2. Do pole Název widgetu zadejte název widgetu

3. Definujte roli iniciátora widgetu. Může se jednat o libovolnou roli umožňující podpis, nicméně u některých rolí není podpis vyžadován.

4. Výběrem jedné z hodnot v rozevíracím seznamu Ověření widgetu definujte způsob ověření, který chcete použít pro iniciátora widgetu.

5. Případně zadejte do pole Druzí podepisující e-mailové adresy druhých podepisujících widgetu.

◘ Pro každého druhého podepisujícího nastavte odpovídající roli příjemce.

◘ Podle potřeby nastavte možnosti ověření identity druhých podepisujících.

6. Přetáhněte soubory do části Soubory nebo odešlete dokument pomocí odkazu Přidat soubory.

7. Volitelně nastavte heslo bránící zobrazování podepsaného PDF.

◘ Pamatujte si, že toto heslo se neukládá a nelze jej zobrazit v rámci aplikace Adobe Sign. Toto heslo musíte ručně uložit mimo aplikaci Adobe Sign.

8. Volitelně nastavte jazyk widgetu.  

◘ Tato možnost určuje jazyk, ve kterém se zobrazují pokyny na obrazovce a šablony e-mailů používaných při komunikaci související se stavem jednotlivých transakcí widgetu.

9. Zaškrtněte možnost Zobrazit náhled, umístit podpisy nebo přidat pole.

10. Klikněte na položku Další.

11. Po načtení prostředí pro vytváření umístěte všechna potřebná pole.

◘ Nezapomeňte správně definovat příjemce pro jednotlivá pole

◘ Poznámka: Každý příjemce, který má alespoň jedno pole Podpis, musí mít alespoň jedno pole E-mail. Pokud pro podepisujícího nepřidáte pole s e-mailem, dojde k přidání bloku podpisu do spodní části widgetu

12. Po umístění a správném přiřazení všech polí klikněte na možnost Uložit.

13. Stránka se znovu načte a zobrazí se ukázka samotného widgetu.

◘ V horní části stránky se zobrazí odkazy, pomocí kterých můžete widget distribuovat nebo vložit. Můžete použít jeden z nich nebo všechny, protože všechny ukazují na stejný formulář nebo šablonu. 

 

 

Jak se to používá

 1. Na stránce Ovládací panel klikněte na možnost Vytvořit widget v části Další funkce.

  Nav to Widget
 2. Na další stránce zadejte název widgetu.

  • Název widgetu nelze upravit, proto musí být pojmenován správně.
  Widget - Name
 3. Správnou roli nastavte nakonfigurováním účastníka widgetu (volby se budou lišit podle konfigurace správce).

  • Podepisující osoba - Podepisující osoby musí kromě vyplnění ostatních vyžadovaných polí použít i podpis
  • Schvalovatel - Schvalovatelé mohou vyplnit pole, ale nemusí použít podpis
  • Příjemce - Příjemci, podobně jako schvalovatelé, mohou vyplnit obsah polí, ale nemusí poskytnout podpis
  • Vyplňovatel formulářů - Vyplňovatelé formulářů mohou pouze vyplnit pole formuláře a nesmí na ně aplikovat pole podpisu.

   

  Widget Recipient Role

  Nakonfigurujte způsob ověření widgetu. Jedná se o ověření, které bude požadováno po straně, která zahájí proces podepisování widgetu (ačkoli tato strana nemusí nutně svůj podpis připojit):

  • Žádný - Tato možnost využívá po odeslání widgetu pouze ověření e-mailem.
  • Heslo - Volba Heslo vyžaduje, aby příjemce před zobrazením dokumentu zadal heslo.
  • Sociální - Příjemce se bude muset před zobrazením dokumentu ověřit pomocí jedné z několika sociálních sítí.
  • Ověření na základě znalostí (KBA) - Metodu KBA lze povolit jako metodu ověřování v případě, že váš účet povoluje neomezené transakce KBA. Pamatujte si, že metoda KBA je platná pouze ve Spojených státech.
  Widget - Recip Verification
 4. Pokud chcete widget podepsat druhou osobou:

  • Do části Druzí podepisující zadejte e-mailové adresy osob, které mají poskytnout druhé podpisy, nebo smlouvu schválit:
   • Kliknutím na odkaz Přidat mě vpravo můžete zahrnout sebe (autora widgetu).
   • Nakonfigurujte příslušné role pro jednotlivé autory podpisů. Dostupné budou všechny role povolené správcem.
   • Pro každého druhého podepisujícího definujte správný způsob ověření.
   • Aby byla smlouva dokončena, všechny definované osoby pro druhý podpis budou muset podpis/schválení provést v pořadí, ve kterém je uvedete.

  Poznámka:

  Pamatujte, že osoby poskytující druhý podpis budou vždy konečnými podepisujícími osobami. Proces vždy začíná jednotlivcem, který widget navštíví.

  Widget -= Countersigner
 5. Do části Soubory přetáhněte soubory, které chcete použít jako základ pro widget nebo klikněte na možnost Přidat soubory a přejděte k dokumentu nacházejícímu se v libovolné síťové jednotce nebo v integrovaném úložišti souborů.

  Widget - Files
 6. Konfigurujte možnosti

  • Ochrana heslem - Toto pole zaškrtněte, chcete-li podmínit heslem otevření dokumentu PDF vytvořeného pomocí widgetu podepsání.  Budete vyzváni k zadání hesla.
  • Jazyk příjemce - Toto nastavení bude určovat jazyk zobrazení pokynů na obrazovce i e-mailových upozornění souvisejících s widgetem.
  Widget - Options
 7. Zaškrtněte možnost Náhled a přidání polí a klikněte na tlačítko Další.

  Widget - Next
 8. Stránka se aktualizuje a zobrazí se odeslaná pole v prostředí pro vytváření.

  Podle potřeby přetáhněte na stránce z pravé strany potřebná pole do dokumentu.

  Zkontrolujte, zda jste u každého autora podpisu, včetně toho původního a všech druhých podepisujících, umístili nejméně jedno pole pro podpis a jedno pole pro e-mail.

  Poznámka:

  Všichni podepisující/schvalující musí mít kromě pole pro podpis umístěno i pole pro e-mail. Pokud není umístěno pole pro e-mail, aplikace umístí na konec dokumentu blok podpisu.

  Add Fields
 9. Po umístění všech polí klikněte na tlačítko Uložit v pravém spodním rohu.

 10. Zobrazí se stránka po vytvoření widgetu. Zde získáte adresu URL widgetu a kód iframe/JavaScript pro jeho vložení.

  Můžete také vyzkoušet podepsání svého widgetu.

  Widget - Post Create

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online