Textové tagy v1 již nejsou podporovány

Podpora pro starší syntax Textového tagu (verze 1) končí

V nadcházejícím vydání (přesné datum zatím nebylo určeno) bude zrušena podpora pro nově odeslané dokumenty, které byly vytvořeny pomocí starší verze syntaxe textového tagu s využitím podtržítek.

Pokud máte existující šablony dokumentů se starší verzí textových tagů, co nejdříve prosím šablony aktualizujte, aby používaly syntax textových tagů verze 2.0.

Proč

Syntax textových tagů verze 2.0 umožňuje tvorbu polí formuláře podporovaných prostřednictvím webového uživatelského rozhraní, včetně tvorby podmíněných polí formuláře, vypočítávaných polí formuláře a pokročilého ověřování polí.

Textový tag „Verze 2.0“ používá podtržítka pouze na obou stranách identifikátoru „es“.

Všechny ostatní části tagu se oddělují dvojtečkami.

Příklady starších verzí syntaxe textového tagu a toho, jak by měl stejný tag vypadat v nové syntaxi 2.0:

Starý styl                                                                            Nový styl 2.0

{{sig_es_signer_signature}}                                           {{sig_es_:signer:signature}}

Pole pro podpis nazvané „sig“ přiřazené podepisující osobě

 

{{address_es_signer1}}                                                    {{address_es_:signer1}}

Volitelné pole nazvané „address“ přiřazené první podepisující osobě

 

{{CB1_es_checkbox}}                                                      {{CB1_es_:checkbox}}

Volitelné zaškrtávací pole nazvané „CB1“ přiřazené komukoli

 

{{init1_es_signer_initials_showif(CB1=checked)}}      {{init1_es_:signer:initials:showif(CB1=checked)}}

Pole iniciál nazvané „init1“ přiřazené podepisující osobě, které se zobrazí, pouze pokud bylo zaškrtnuto pole nazvané „CB1“.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.