Výuka základů služby Adobe Sign: Odeslání a podepisování

Školení služby Adobe Sign - Základní funkce

Školení – Příprava a odeslání

Nejzákladnější transakcí je odeslání jednomu podepisujícímu. Naučte se vytvořit transakci, odeslat dokument a umístit pole na obrazovce pro úpravy založené na přetahování. 

Kliknutím sem spustíte tuto lekci.

Školení – Úvod do předvyplnění

Fáze Předvyplnění odesílatelem umožňuje odesílateli dokumentu pracovat s poli ještě před odesláním dokumentu k podpisu. Nyní již víte, jak lze pole umístit, naučte se tedy upravit nastavení polí a nastavit hodnotu Role. Role určuje, kdo může s příslušným polem pracovat.

Kliknutím sem spustíte tuto lekci.

Školení – Odeslání více autorům podpisů

Nastavením hodnot Role pro pole snadno docílíte odeslání dokumentu více podepisujícím. Nyní již víte, jak lze pole umístit a upravit jejich nastavení, naučte se tedy nastavit role tak, aby mohlo více podepisujících pracovat přesně s těmi poli, která jim přiřadíte.

Kliknutím sem spustíte tuto lekci.

Školení – Odeslání autorům podpisů používajícím stejnou e-mailovou adresu

Transakci můžete odeslat dvěma různým podepisujícím, kteří sdílejí jednu e-mailovou adresu. Této funkci říkáme Manželské podepisování. Zde je důležité správné nadefinování rolí tak, aby správný podepisující podepsal ve správném umístění.

Kliknutím sem spustíte tuto lekci.

Školení – Podepisuji pouze já

Odesíláte-li dokument vyžadující pouze váš podpis a nemusí jej podepsat nikdo jiný, můžete použít funkci Podepisuji pouze já. Naučte se přidat pole, se kterými můžete pracovat a přidat pouze váš podpis a poté odeslat podepsaný dokument příjemci k zobrazení.

Kliknutím sem spustíte tuto lekci.

Školení – Nápověda pro autora podpisu

Po odeslání dokumentu může příjemce pracovat s poli a přidat svůj podpis na vámi určené místo. Naučte se podepsat dokument odeslaný prostřednictvím služby Adobe Sign.

Kliknutím sem spustíte lekci.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online