Adobe Sign: Jak vynutit výchozí velikost pole v případě polí podpisu a iniciály

Vynuťte výchozí velikosti polí podpisu a iniciály bez ohledu na to, jakým způsobem byla pole umístěna na stránce.

Ve výchozím nastavení lze pole podpisu a iniciály umístit a nakonfigurovat tak, aby odpovídala určenému prostoru. 

Pro většinu zákazníků je to žádoucí, protože formuláře mají často nepředvídatelné formáty, a použití jednoho „standardního“ pole, které by se hodilo na všechna místa, není praktické.

Avšak podnikoví zákazníci, kteří chtějí vynutit výchozí velikost všech polí podpisu a iniciály, to mohou provést tak, že se obrátí na svého správce starajícího se o úspěšné využití produktů a že požádají o zakázání změny velikosti polí podpisu.

Zakázání funkce změny velikosti zabrání tomu, aby byla povolena změna výchozí velikosti polí podpisu a iniciály u nových smluv a šablon v prostředí přetažení.   Pole značek textu jsou zobrazena odlišně, a to v závislosti na velikosti pole, které značka definuje:
  • Pokud je značka textu menší než výchozí velikost pole, výchozí pole je vykresleno během autorizace a podepisování.
  • Pokud je značka textu větší než výchozí velikost, během autorizace a podepisování je respektována velikost definovaná značkou, ale konečná grafika podpisu bude zabírat pouze prostor výchozí velikosti pole.
    • Společným kotevním bodem je levý dolní roh značky/pole.

 

Další věci, které je třeba mít na paměti...
  • Toto nastavení se vztahuje pouze na pole podpisu a iniciály.
  • Změna tohoto nastavení má vliv pouze na nově zaslané smlouvy.  Jakákoli zpracovávaná smlouva si ponechá hodnotu nastavení, která byla platná při původním zaslání smlouvy.
  • Návrhy smluv zatím nebyly odeslány, takže se u nich začne používat nová hodnota nastavení.
  • Widgety a dokumenty knihovny jsou šablony, takže se u nich začne používat nová hodnota nastavení. Po vytvoření smlouvy ze šablony je hodnota pevná.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?