Pokud shromažďujete údaje o platebních kartách a exportujete data formulářů, pravděpodobně zjistíte, že je poslední číslice čísla platební karty nahrazována nulou. Tyto potíže se vyskytnou v případě, že data zprávy načítáte z karty Zprávy nebo z připojeného souboru CSV na kartě Spravovat.

Jestliže data načítáte prostřednictvím rozhraní API přímo z databáze aplikace, k tomuto problému nedochází. 

Všechny zprávy služby Adobe Sign jsou exportovány v podobě textového souboru s oddělovači (CSV).

Většina lidí otevírá soubory CSV pomocí aplikace Excel, protože se jedná o výchozí nastavení většiny systémů. A to je právě příčinou tohoto problému s poslední číslicí. Aplikace Microsoft Excel soubor CSV otevře a vloží všechna data do pole typu Obecné. Je to obecně nejbezpečnější možnost, protože aplikace Excel neví, jaké hodnoty v souboru CSV budou. Při otevření souboru CSV jsou v aplikaci Excel provedeny dvě věci:

 • Všechna čísla, která mají více než 11 číslic, jsou zobrazena v exponenciální notaci (například 1,23457E+11).
 • Aplikace Excel uloží pouze 15 prvních číslic čísla a číslice za patnáctým místem nahradí podle technické normy IEEE 754 nulami.

Při opravě problému vyzkoušejte následující možnosti:

 1. Otevřete soubor CSV v jiné aplikaci, která se nechová stejným způsobem jako aplikace Excel.
 2. Otevřete soubor CSV v aplikaci Excel, ale nejdříve změňte jeho příponu na TXT a teprve
  1.  poté jej otevřete. Vyberte možnost Oddělovač a klikněte na tlačítko Další.
  2. Zrušte výběr ostatních možností, vyberte možnost Čárka a klikněte na tlačítko Další.
  3. Vyberte sloupce s údaji o platebních kartách, ve skupinovém rámečku Formát dat ve sloupcích klikněte na přepínač Text a poté klikněte na tlačítko Dokončit.
 3. Rozdělte pole pro zadání čísla platební karty do dvou polí, jedno s 11–12 číslicemi a druhé se čtyřmi číslicemi.
 4. Pomocí pravidel pro ověřování polí zajistěte, aby se v poli pro zadání čísla platební karty zobrazovaly mezi skupinami číslic pomlčky. Pokud přidáte pomlčky, zpracuje pole typu Obecné taková data jako text, takže nedojde ke ztrátě dat, ale budou v nich pomlčky.

Nejvhodnější pro vás pravděpodobně budou možnosti 2 a 3. Při použití možnosti 3 navíc můžete první skupinu číslic skrýt a zobrazit pouze poslední čtyři číslice, což se v praxi běžně používá.