Adobe Sign – poznámky k vydání, srpen 2016

Nové a vylepšené funkce

Skupina příjemců

Funkce Skupina příjemců je automaticky povolena pro účty Adobe Sign – Enterprise, když je aktivován nový prvek Odeslat. (Chcete-li aktivovat nový prvek Odeslat pro svoji skupinu nebo účet, přejděte na: Účet > Nastavení účtu > Nastavení odeslání nebo vyhledejte Nové odeslání)

Schéma cesty k Nastavení odeslání

Skupina příjemců umožňuje více členům týmu mít oprávnění k podpisu nebo schvalovat jménem celé skupiny. Přidejte „skupinu příjemců“ jako samostatný podpisový krok, poté do této skupiny přidejte více příjemců. Každý z uvedených příjemců může jednat jménem celé skupiny a postarat se o to, aby se vaše transakce nezdržovaly při čekání na jedinou osobu.  Skupiny příjemců lze definovat jako autory podpisu nebo schvalovatele a ověřovací metody je možné určit jednotlivě pro každého člena skupiny, podle potřeby.

Příklad skupiny příjemců

Nastavit připomenutí pro stránku Odeslat

Nový prvek Odeslat umožní odesílatelům nastavit automatizovaná, časovaná denní či týdenní e-mailová připomenutí pro příjemce přímo ze stránky Odeslat předtím, než budou dokumenty odeslány k podpisu nebo schválení.  

Úprava již odeslaných smluv

Účet Adobe Sign – Enterprise byl původně zpřístupněn v listopadu 2015 pouze vybraným zákazníkům. Nyní však mohou všichni správci účtů a skupin Adobe Sign – Enterprise umožnit odesílatelům ušetřit čas, když je jako koncept vytvořen nesprávný dokument nebo když je již omylem odeslán. Dokud smlouva není ještě podepsána, umožňuje funkce Upravit smlouvu přidávat, měnit, odstraňovat dokumenty a upravovat jejich pole bez toho, aby bylo nutné zrušit jednu transakci a odeslat druhou. Správci budou muset nejprve aktivovat nový prvek Odeslat, a poté budou moci povolit změny již odeslaných dokumentů na úrovni účtu či skupiny.

Cesta k sekci Upravit smlouvy

Nové možnosti při podepisování

Urychlete přípravu dokumentů se zbrusu novými, moderními možnostmi pro Autorství. „Beta“ verze prvku Autorství, která byla představena v dubnu, je nyní již standardem. Díky přidání možnosti nastavovat podmínková pole, počítaná pole a pokročilá ověřovací pravidla poskytuje nový prvek Autorství stejnou funkčnost jako klasický prvek Autorství.  Správci mohou povolit tento nový prvek z nabídky Účet > Nastavení účtu > Nastavení odeslání

Navigace do nastavení Autorství

Nový prvek Autorství nabízí více než jen interaktivní rozhraní a rovnocennost s klasickou verzí. K dispozici je vylepšené rozložení stránky pro konstrukční nástroje, které významně usnadní proces vytváření a odesílání formulářů:

Přetáhněte formulářová pole z pravého podokna a poskytněte dokumentu více vertikálního prostoru.

Vyberte více polí podržením tlačítka SHIFT a označením oblasti pomocí myši a zarovnejte, odstraňte nebo posuňte pole na dokumentu.

Nástroje pro správu polí jsou zobrazeny nad dokumentem:

 1. Zarovnejte vybrané pole vertikálně nebo horizontálně
 2. Stanovte velikost vybraných polí, aby měla odpovídající výšku či šířku (nebo obojí)
 3. Zarovnejte pole relativně vůči stránce
 4. Přejděte na kterékoli pole v dokumentu z rozevíracího seznamu názvů polí
Nástroje zarovnání v okně Autorství

Během procesu autorství je možné používat a ukládat šablony:

 1. Použijte již existující šablony vrstvy polí formuláře pro přidání polí do vašich dokumentů
 2. Vytvořte si novou šablonu dokumentu, která se uloží do knihovny dokumentů
Šablonové nástroje v okně Autorství

Pokročilá formulářová pole

Účty Adobe Sign – Enterprise a Adobe Sign – Business získají přístup k pokročilým typům polí. Mezi pokročilá pole patří pole, která dokáží dynamicky vypočítat hodnoty, pole, která jsou podmínečně viditelná nebo skrytá na základě hodnot jiných polí, a pole, která mohou obsahovat vlastní ověřovací vzorce.

Příklad počítaného pole a vlastností

Nový prvek Vytvořit widget

Stránka pro vytváření widgetů je dostupná po aktivaci nového prvku Odeslat a má nový design s moderním uživatelským rozhraním s responzivním designem, který se automaticky přizpůsobí tak, aby odpovídal různé velikosti oken v počítačích a tabletových zařízeních.

Stránka Vytvořit widget

Rozšířené volby podpisu druhou osobou díky widgetu

Uživatelé, kteří vytvářejí widgety Adobe Sign pomocí nového prvku Vytvořit widget, budou moci přidat několik druhých podepisujících osob a schvalovatelů do podpisového procesu s jasně graficky daným pořadím podpisu. Každé druhé podepisující osobě může být nezávisle přiřazena její vlastní role a metoda ověření, podle vašich potřeb.

Příklad více druhých podepisujících osob na stránce widgetu

Podepište se pomocí obrázku podpisu nebo razítka

Kromě možnosti napsat a nakreslit podpis mohou nyní autoři podpisu vybrat obrázek svého dobře připraveného podpisu nebo podpis razítkem. Pro použití podpisu razítkem si autor podpisu vybere volbu Obrázek nad panelem podpisů a poté klikne na panel podpisů.

Panel podpisů Adobe Sign s novou volbou Obrázek

Otevře se pole pro procházení, aby mohl autor podpisu vyhledat obrázkový soubor, který chce použít, a připojit jej jako obrázek podpisu. Služba Adobe Sign vyčistí pozadí, aby extrahovala tu nejlepší formu obrázku podpisu nebo razítka ke zobrazení.

Příklad podpisu razítkem

Po dokončení se obrázek podpisu zobrazí na panelu podpisů. Zaškrtněte volbu Uložit podpis do vašeho profilu , pokud chcete toto razítko použít pro budoucí transakce, a poté klikněte na Použít, aby byl obrázek použit jako váš podpis. Budete vráceni ke svému dokumentu, který již bude opatřen vaším obrázkem podpisu! Perfektní řešení pro autory podpisu, kteří ze zákona musejí používat podpis typu razítko!

Příklad podpisu razítkem na konečném dokumentu

Plynulé podpisy

Potěšte své zákazníky a zaměstnance podpisy, které vypadají plynuleji a lépe odrážejí skutečný podpis, když se lidé podepisují myší nebo stylusem.

Příklad nově vytvořeného podpisu

Zvýšená složitost hesla

Byla zavedena nová, přísnější pravidla pro hesla. Heslo musí mít minimálně 8 znaků – mohou jich však mít až 100 – a musí obsahovat následující:

 • Alespoň jeden znak malým písmem
 • Alespoň jeden znak velkým písmem
 • Alespoň jednu číslici
 • Alespoň jeden speciální znak

Bude také použita následující logika:

 • Hesla budou porovnána se seznamem nejčastěji používaných hesel.
 • Historie hesel je nyní 10 položek. Nesmíte použít žádné z 10 posledně použitých hesel.
 • Hesla nesmějí obsahovat křestní jméno, příjmení ani e-mailovou adresu.

Uživatelé mají 90 dní na splnění nového standardu

Posílení telefonického ověření

Telefonické ověřování autora podpisu je vylepšeno na šestimístný kód, čímž se stonásobně zvyšuje síla ověřovacího kódu. Tato modernizace bude automaticky použita na všechny transakce pomocí telefonického ověření. A pokud autor podpisu potřebuje delegovat podpis na novou osobu, má možnost poskytnout telefonní číslo nového autora podpisu přímo z delegačního postupu.

Kompletní lokalizace

Celá aplikace je kompletně obsahově lokalizována ve všech třiceti šesti podporovaných jazycích, a to včetně protokolů o auditu, lokalizované stránky Zprávy, rozšířené podpory znaků, doplňujících datových a měnových formátů ve formulářových polích a dalšího.

Dostupnost

Pro uživatele a autory podpisu, kteří jsou pohybově či zrakově postiženi, bude používání nového webového prostředí dramaticky jednodušší díky vylepšením odshora dolů: počínaje přihlášením přes Řídicí panel, nový prvek Odeslat a Podepisování. 

Nový způsob přístupu zlepšuje úroveň kompliance, což je přínosem pro organizace – jako jsou vládní úřady – které usilují o shodu s normami pro přístupnost, jako jsou WCAG 2.0 AA, evropská norma EN 301 549 a par. 508 amerického zákona US Rehabilitation Act.

Vylepšená klávesnicová navigace

Pohybově postižení uživatelé budou moci používat klávesnici k přihlášení, odesílání a podpisu smluv, a také spravovat svůj řídicí panel bez vnější pomoci. Žádná myš není potřeba! Všechna pole, klikatelná tlačítka a ikony lze ovládat pomocí tabulátoru, a díky tomu je zajištěn plný přístup k funkcím, které potřebují.

Podpora čtení obrazovky

Umožněte invalidním uživatelům otevírat a číst dokumenty čtečkou obrazovky v aplikaci Adobe Acrobat Reader, poté vyplnit, podepsat a odeslat formuláře ve službě Adobe Sign.

Během podepisování se mohou autoři podpisu pohybovat tabelátorem po polích ve správném pořadí, číst si názvy polí nahlas, aby porozuměli, které informace se požadují, a seznámit se s dalšími volbami, jako je delegování na jiné autory podpisu či odmítnutí podpis připojit. Pro vytvoření optimálního zážitku je třeba, aby autoři podpisu vytvořili popis tlačítka nebo smysluplný název pro každé formulářové pole, které – při přečtení nahlas – jasně stanoví, jaký typ informací se očekává od invalidního autora podpisu při vyplňování pole.  

Nástroje pro vývojáře

Java SDK

Vývojáři budou moci integrovat aplikace psané v jazyku Java rychleji díky našemu balíku Java SDK. Tato sada SDK poskytuje předem vytvořené objekty Java na straně klienta, které využívají rozhraní API Adobe Sign REST. Více informací naleznete na vývojářském portále Adobe Sign. Podívejte se do naší všeobecné dokumentace nebo přejděte rovnou do Java SDK.

Mobilní aktualizace

Rozdělená obrazovka

iOS iPad a iPad Pro – Zvyšte produktivitu s novou podporou multitaskingu pro iPad a iPad Pro na zařízeních se systémem iOS 9. Nový režim rozdělené obrazovky umožňuje mobilním uživatelům spouštět dvě aplikace vedle sebe. 

Nová mobilní nápověda

Nová nápověda jedním klepnutím poskytuje mobilním zákazníkům se systémem iOS a Android pomoc, když ji potřebují. Uživatelé mohou nyní získat rychlý přístup k nápovědě přímo v rámci mobilní aplikace, a to z řídicího panelu domovské obrazovky.

Dostupnost funkcí na základě plánu služby Adobe Sign

Funkce Plán služby Adobe Sign Dostupné v Severní Americe Dostupné v Evropské Unii
Skupina příjemců
Adobe Sign – Enterprise
22. 8. 2016 22. 8. 2016
Nastavit připomenutí ze stránky Odeslat Všichni 16. 8. 2016 18. 8. 2016
Upravit již odeslané smlouvy
Adobe Sign – Enterprise 22. 8. 2016 22. 8. 2016
Nové možnosti Autorství Všichni 22. 8. 2016 22. 8. 2016
Pokročilá formulářová pole Adobe Sign – Enterprise, Adobe Sign – Business 22. 8. 2016 22. 8. 2016
Nový prvek Vytvořit widget Adobe Sign – Enterprise,
Adobe Sign – Business
16. 8. 2016
18. 8. 2016
Rozšířené volby podpisu druhou osobou díky widgetu Adobe Sign – Enterprise,
Adobe Sign – Business
16. 8. 2016 18. 8. 2016
Podepište se pomocí obrázku podpisu nebo razítka Všichni 16. 8. 2016 18. 8. 2016
Plynulé podpisy
Všichni 16. 8. 2016 18. 8. 2016
Zvýšená složitost hesla
Všichni 16. 8. 2016 18. 8. 2016
Posílení telefonického ověření
Adobe Sign – Enterprise, Adobe Sign – Business
16. 8. 2016 18. 8. 2016
Dostupnost Všichni 16. 8. 2016 18. 8. 2016
Kompletní lokalizace Všichni 16. 8. 2016 18. 8. 2016
Java SDK API 16. 8. 2016 18. 8. 2016
Rozdělená obrazovka iOS 16. 8. 2016 18. 8. 2016
Mobilní nápověda iOS, Android 16. 8. 2016 18. 8. 2016

Vyřešené problémy

ID problému Popis
4169765 Opraven problém v SAML, který způsoboval, že zákazníci zaznamenávali při přihlášení nekonečné přesměrování
4168049 Opraveno několik problémů týkajících se e-mailových adres obsahujících apostrof
4164782 Opraven problém, který způsoboval, že plánované zprávy byly spuštěny v nesprávný čas
4157207 Zprostředkující e-maily již neobsahují v hlavičce e-mailové adresy CC strany, když jsou označeny jako CC
4156570 Opraven problém, který způsoboval, že grafy řídicího panelu ukazovaly nesprávné informace
4155916 Opraven problém, který způsoboval, že uživatelské přihlašovací údaje API metody nesprávně vyžadovaly hesla
4155454 Hypertextový odkaz na certifikát OAuth v nástroji Sign nyní ukazuje ke správné stránce URL
4155091 Opraveno několik problémů, které způsobovaly, že zprávy o auditu zobrazovaly u některých událostí nesprávný čas
4144769 Opraven občasný problém, který způsoboval, že se u odstraněných smluv nezaznamenalo datum odstranění
4137757 Zlepšená funkčnost u tvůrce pracovního postupu
4125201 Opraveno chybové hlášení, které se objevuje, když je ke smlouvě přidáno příliš mnoho příloh
4005568 Opraven problém, který způsoboval, že se volitelná pole nesprávně zobrazovala na podepsané smlouvě

Stáhnout

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.