Adobe Acrobat Sign pro systém iOS: poznámky k verzi

Přehled

Adobe Acrobat Sign umožňuje elektronicky podepisovat dokumenty a formuláře, odesílat je ostatním a získávat jejich elektronické podpisy, sledovat reakce v reálném čase a okamžitě získávat podpisy osobním podpisem. Nabízí také možnost pohodlně pracovat offline a automaticky synchronizuje vaši práci po obnovení připojení k internetu.

Acrobat Sign pro iOS V 3.29

Nové aktualizace

  • Podpora povolení nabízených oznámení

Uživatelé mobilního systému iOS nyní mohou ve své aplikaci Acrobat Sign povolit nabízená oznámení. Tato oznámení informují uživatele o nových dokumentech vyžadujících jejich pozornost a upozorňují odesílatele, když jsou dokumenty podepsány, zamítnuty nebo dokončeny. V případě potřeby mohou uživatelé odesílání oznámení zakázat prostřednictvím nastavení zařízení.

  • Přidána podpora pro výběr místních dokumentů

Na obrazovce Přidat dokumenty jsme představili novou možnost v nabídce nazvanou „Procházet více souborů“. Tato nabídka umožňuje přístup ke všem podporovaným typům souborů uložených na vašem zařízení. Na rozdíl od možnosti „Dokumenty v zařízení“ není nutné tyto soubory nejprve otevírat a ukládat v mobilní aplikaci Acrobat Sign.

  • Srozumitelnost v názvu umístění dokumentu

Abychom se vyhnuli záměně mezi funkcemi „Dokumenty v zařízení“ a „Procházet více souborů“, změnili jsme název funkce „Dokumenty v zařízení“ na „Uloženo v aplikaci“.

  • Rozšířené zabezpečení pro adresy URL rozhraní API IMS

Pro zvýšení bezpečnosti rozhraní API IMS jsme udělali významnou změnu. Parametry dotazu jsme nahradili parametry textu POST. To zajistí, že citlivé informace, jako jsou tajné klíče, tokeny a hesla, již nebudou zahrnuty do adres URL.

  • Přechod na rozhraní API V6

Abychom zajistili plynulejší a efektivnější používání aplikací, upgradovali jsme všechna používaná rozhraní API z verze V5 na verzi V6. Nejen, že tento přechod zvyšuje kvalitu a výkon aplikace, řeší také některé přetrvávající problémy, s nimiž se aplikace v minulosti setkávala.

  • Vylepšená konzistence v podpoře knihovny dokumentů

Dříve aplikace Acrobat Sign iOS umožňovala během procesu podepisování připojovat dokumenty z knihovny dokumentů k polím příloh, i když to mělo za následek chyby. Za účelem sladění s postupem ve webové aplikaci Acrobat Sign jsme tuto funkci nyní zakázali.

Tato funkce je k dispozici ve verzích iOS 15 a vyšších pro uživatele spravované v konzole Adobe Admin Console.

Vyřešené problémy

ID problému

Popis

xxxx

Byl opraven problém, kdy uživatelé nemohli odesílat dohody, když byla povolena pole Náhled a Vytváření formulářů.

xxxx

Povinná pole formuláře jsou nyní zvýrazněna, takže je lze odlišit od těch nepovinných.

xxxx

Byl opraven občasný problém, kdy se při odhlášení uživatele z aplikace chybně zobrazovalo okno vypršení relace. Dialogové okno s chybovou zprávou se již nebude zobrazovat nesprávně.

Poznámka:

Položky nabídky jsou kontextové a některé se tedy v nabídce nezobrazí, pokud se netýkají aktuálního dokumentu nebo seznamu dokumentů.

Předchozí verze

Vyřešené problémy

ID problému

Popis

3733

Vylepšená funkčnost s konektory třetích stran

4034

Byl opraven problém, kdy nebylo možné upravit pole pro iniciály

4073

Byl opraven stav, do kterého se mohli uživatelé dostat v nové doméně adobesign, který blokoval odesílání

4082

Byl opraven problém, kdy aplikace nevynucovala jazyk podepisování

4083/4228

Byl opraven problém, kdy aplikace nezískala místní čas pro posun v daném časovém pásmu

4267

Byl opraven problém, kdy při použití polí podpisu/iniciál na více stránkách mohlo dojít k zablokování dokončení procesu podpisu

4293

Byl opraven stav, kdy se na obrazovce Příprava dohody zaseklo odesílání dohody

4308

Byla opravena občasná událost, která může způsobit selhání aplikace při kliknutí na ikonu Nastavení

4312

Byl opraven problém, kdy delegující osoba nemohla dokončit proces delegování

ID problému

Popis

3733

Vylepšená funkčnost s konektory třetích stran

4034

Byl opraven problém, kdy nebylo možné upravit pole pro iniciály

4073

Byl opraven stav, do kterého se mohli uživatelé dostat v nové doméně adobesign, který blokoval odesílání

4082

Byl opraven problém, kdy aplikace nevynucovala jazyk podepisování

4083/4228

Byl opraven problém, kdy aplikace nezískala místní čas pro posun v daném časovém pásmu

4267

Byl opraven problém, kdy při použití polí podpisu/iniciál na více stránkách mohlo dojít k zablokování dokončení procesu podpisu

4293

Byl opraven stav, kdy se na obrazovce Příprava dohody zaseklo odesílání dohody

4308

Byla opravena občasná událost, která může způsobit selhání aplikace při kliknutí na ikonu Nastavení

4312

Byl opraven problém, kdy delegující osoba nemohla dokončit proces delegování

ID problému

Popis

3470

Opraven problém, kdy odesilatel mohl upravovat pole po otevření formuláře dohody, který čekal na podpis ostatních

3608

Opraven problém, kdy se povolení možnosti Náhled neprojevilo v mobilní aplikaci

3941

Opraven problém, kdy se i po zakázání stále zobrazovaly možnosti hesla souboru PDF

3960

Opraven problém, kdy mohlo podmíněné chování pole blokovat podepsání

4036

Vylepšeno uživatelské rozhraní v „tmavém režimu“ pro zařízení iPad Pro

4039

Opraven problém, kdy se nově vytvořené webové formuláře dohody nezobrazovaly na stránce správy

4060

Opraven problém, kdy v odkazu „další možnosti“ nebyla dostupná možnost Zrušit

Vyřešené problémy

ID problému

Popis

3519

Opraven problém, kdy přepínací tlačítka s výchozí hodnotou vyvolávala chybu

3793

Opraven problém, kdy zaškrtávací políčka s výchozí hodnotou vyvolávala chybu

3807

Opraven stav, kdy bylo možné upravovat pole určená pouze ke čtení

3873

Opraven problém, kdy se zaškrtávací políčko s výchozí hodnotou neprojevilo v konečném dokumentu, pokud nedošlo ke změně hodnoty

3894

Vylepšená synchronizace mezi aplikací OS a databází služby Adobe Sign

3904

Opraven problém, kdy odesílatel již nemohl zrušit nebo nahradit posledního podepisujícího nebo odeslat připomenutí

3913

Opraven stav, kdy delegovaný uživatel nemohl stáhnout PDF dohody

3914

Opraven stav, kdy uživatel nebo vložená stránka podpisu nemohli stáhnout PDF dohody

Vyřešené problémy

ID problému

Popis

3448

Opraven problém, kdy ukazatel na iPadu neukazoval na následující rozevírací pole

3491

Opraven problém, kdy někteří uživatelé neviděli svůj obsah, dokud neprovedli obnovení

3537

Opraven problém, kdy nebylo možné na obrazovce „Přidat dokumenty“ odesílat dokumenty iOS

3685

Vylepšeny automatické aktualizace stavu seznamu dohod

3801

Opraven problém, kdy se dokumenty na stránce Přidat dokument nezobrazovaly správně

3866

Opraven problém, kdy nedocházelo ke správné aktivaci webových formulářů pomocí funkce Přidat widget a úprav odkazů.

Vyřešené problémy

ID problému

Popis

3506

Opraven problém, kdy u dohod podepsaných razítkem nebylo možné provést získání, sdílení nebo tisk PDF

3542

Opraven problém, kdy se na některých zařízeních nezobrazovala možnost hostovaného podepisování

3609

Opraven problém, kdy se při přidávání obrázku uprostřed souboru zobrazilo prázdné pole

3610

Opraven problém, kdy mohlo u souboru většího než 10 MB dojít k pádu aplikace

3611

Opraven problém, kdy u dohod se speciálními znaky ve zprávě nebylo možné provést získání, sdílení nebo tisk souboru PDF

3612

Opraven problém, kdy se v názvu dohody nepoužil upravený název naskenovaného dokumentu

3629

Opraven problém, kdy docházelo k převodu speciálních znaků použitých v e-mailu na hodnoty ASCII

3632

Opraven problém, kdy se v názvu souboru zobrazily nesprávné znaky, pokud uživatel naskenoval nebo importoval obrázek z knihovny

3633

Opraven problém, kdy se název souboru zobrazil i po provedení změny pole názvu

Vyřešené problémy

ID problému

Popis

3463

Opravena chyba při zadávání německého telefonního čísla pro ověření pomocí SMS

3472

Opraven problém, kdy v případě použití razítka nebo digitálního podpisu nedošlo ke stažení kopie.

3507

Opraven problém, kdy se dokumenty obrázků zobrazovaly jako oříznuté nebo deformované

3510

Opraven problém, který blokoval odeslání dohody, pokud bylo vybráno ověření pomocí SMS

3639

Opravena grafická chyba, která po výběru digitálních přihlašovacích údajů zobrazila tlačítko Další

3679

Opraven problém, kdy se při osobním podepsání zobrazilo dialogové okno Vyberte podepisující osobu

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online