V aplikaci Aplikace Adobe Sign můžete elektronicky podepisovat dokumenty a formuláře, posílat je jiným osobám k elektronickému podpisu, sledovat odpovědi v reálném čase a získávat podpisy okamžitě pomocí osobního podepsání. Umožňuje vám dokonce pracovat offline a provádí automatickou synchronizaci, když jste opět online.

Skenování a podepisování

Naskenujte cokoli fotoaparátem svého zařízení: Přejděte od papíru na elektronické podpisy v rekordním čase.

 • Skenujte více stránek a měňte jejich pořadí
 • Připojte přílohu, odešlete a podepište naskenované soubory PDF
 • Vylepšete sken pomocí detekce okrajů, korekce perspektivy a zvýšení ostrosti textu
 • K dispozici na zařízení iPhone 5s+, iPad 3+, iPad Mini 2+ a iOS 9+

Mobilní widget pro sledování

Sledujte postup e-podepisování rychlým pohledem v novém mobilním widgetu.

Kontrolujte stav smlouvy a zahajujte pracovní postupy podepisování přímo z mobilních oznámení bez nutnosti otevřít aplikaci Adobe Sign.

Režim čtení

Verze z prosince 2016 nabízí nový režim čtení, ve kterém se viditelný text na stránce přeformátuje tak, aby se vešel do aktuálního zobrazení. Při zvětšování nebo zmenšování se konce řádků přesouvají tak, aby text odpovídal stránce stejně jako dochází k přeformátování stránky HTML při změně velikosti prohlížeče. Režim čtení můžete aktivovat klepnutím na ikonu ikona režimu čtení, když je otevřený nějaký dokument.

Pamatujte si, že některý obsah nelze přeformátovat. U obrázků a jiného složitého obsahu se mohou vyskytnout následující problémy:

 • Některé stránky jsou považovány za obrázky a nelze je zvětšit.
 • Pokud jsou stránka či dokument příliš složité pro přeformátování, zobrazí se dialog s příslušným oznámením.
 • Tabulky bez okrajů nejsou obvykle rozpoznány jako tabulky, a proto nedochází k jejich správnému přeformátování.
 • U matematických vzorců a určitých typů přesně naformátovaného textu dochází někdy k nesprávnému přeformátování.
 • Zabezpečené dokumenty nemusí být možné přeformátovat.

Lepší sledování a řídicí panel

Verze z října 2016 nabízí jednodušší způsob zobrazení historie smlouvy, odesílání připomenutí a zahájení podepisování hostitele, aniž by bylo nutné přecházet do zobrazení dokumentu. Přetažením vlevo od pravé strany obrazovky v libovolném seznamu dokumentů si zobrazíte nabídku rychlého přístupu. Například:

 1. Vyberte seznam dokumentů, například Čekající na ostatní.
 2. Potáhněte prstem od pravé strany obrazovky směrem vlevo.
 3. Klepněte na položku Historie, Připomenutí nebo Podpis hostitele.

Poznámka:

Položky nabídky jsou kontextové a některé se tedy v nabídce nezobrazí, pokud se netýkají aktuálního dokumentu nebo seznamu dokumentů.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online