Adobe Acrobat Sign pro zařízení se systémem iOS – poznámky k verzi

V aplikaci Aplikace Adobe Sign můžete elektronicky podepisovat dokumenty a formuláře, posílat je jiným osobám k elektronickému podpisu, sledovat odpovědi v reálném čase a získávat podpisy okamžitě pomocí osobního podepsání. Umožňuje vám dokonce pracovat offline a provádí automatickou synchronizaci, když jste opět online.

Vyřešené problémy

ID problému

Popis

3733

Vylepšená funkčnost s konektory třetích stran

4034

Byl opraven problém, kdy nebylo možné upravit pole pro iniciály

4073

Byl opraven stav, do kterého se mohli uživatelé dostat v nové doméně adobesign, který blokoval odesílání

4082

Byl opraven problém, kdy aplikace nevynucovala jazyk podepisování

4083/4228

Byl opraven problém, kdy aplikace nezískala místní čas pro posun v daném časovém pásmu

4267

Byl opraven problém, kdy při použití polí podpisu/iniciál na více stránkách mohlo dojít k zablokování dokončení procesu podpisu

4293

Byl opraven stav, kdy se na obrazovce Příprava dohody zaseklo odesílání dohody

4308

Byla opravena občasná událost, která může způsobit selhání aplikace při kliknutí na ikonu Nastavení

4312

Byl opraven problém, kdy delegující osoba nemohla dokončit proces delegování

Poznámka:

Položky nabídky jsou kontextové a některé se tedy v nabídce nezobrazí, pokud se netýkají aktuálního dokumentu nebo seznamu dokumentů.

Předchozí vydání

ID problému

Popis

3733

Vylepšená funkčnost s konektory třetích stran

4034

Byl opraven problém, kdy nebylo možné upravit pole pro iniciály

4073

Byl opraven stav, do kterého se mohli uživatelé dostat v nové doméně adobesign, který blokoval odesílání

4082

Byl opraven problém, kdy aplikace nevynucovala jazyk podepisování

4083/4228

Byl opraven problém, kdy aplikace nezískala místní čas pro posun v daném časovém pásmu

4267

Byl opraven problém, kdy při použití polí podpisu/iniciál na více stránkách mohlo dojít k zablokování dokončení procesu podpisu

4293

Byl opraven stav, kdy se na obrazovce Příprava dohody zaseklo odesílání dohody

4308

Byla opravena občasná událost, která může způsobit selhání aplikace při kliknutí na ikonu Nastavení

4312

Byl opraven problém, kdy delegující osoba nemohla dokončit proces delegování

ID problému

Popis

3470

Opraven problém, kdy odesilatel mohl upravovat pole po otevření formuláře dohody, který čekal na podpis ostatních

3608

Opraven problém, kdy se povolení možnosti Náhled neprojevilo v mobilní aplikaci

3941

Opraven problém, kdy se i po zakázání stále zobrazovaly možnosti hesla souboru PDF

3960

Opraven problém, kdy mohlo podmíněné chování pole blokovat podepsání

4036

Vylepšeno uživatelské rozhraní v „tmavém režimu“ pro zařízení iPad Pro

4039

Opraven problém, kdy se nově vytvořené webové formuláře dohody nezobrazovaly na stránce správy

4060

Opraven problém, kdy v odkazu „další možnosti“ nebyla dostupná možnost Zrušit

Vyřešené problémy

ID problému

Popis

3519

Opraven problém, kdy přepínací tlačítka s výchozí hodnotou vyvolávala chybu

3793

Opraven problém, kdy zaškrtávací políčka s výchozí hodnotou vyvolávala chybu

3807

Opraven stav, kdy bylo možné upravovat pole určená pouze ke čtení

3873

Opraven problém, kdy se zaškrtávací políčko s výchozí hodnotou neprojevilo v konečném dokumentu, pokud nedošlo ke změně hodnoty

3894

Vylepšená synchronizace mezi aplikací OS a databází služby Adobe Sign

3904

Opraven problém, kdy odesílatel již nemohl zrušit nebo nahradit posledního podepisujícího nebo odeslat připomenutí

3913

Opraven stav, kdy delegovaný uživatel nemohl stáhnout PDF dohody

3914

Opraven stav, kdy uživatel nebo vložená stránka podpisu nemohli stáhnout PDF dohody

Vyřešené problémy

ID problému

Popis

3448

Opraven problém, kdy ukazatel na iPadu neukazoval na následující rozevírací pole

3491

Opraven problém, kdy někteří uživatelé neviděli svůj obsah, dokud neprovedli obnovení

3537

Opraven problém, kdy nebylo možné na obrazovce „Přidat dokumenty“ odesílat dokumenty iOS

3685

Vylepšeny automatické aktualizace stavu seznamu dohod

3801

Opraven problém, kdy se dokumenty na stránce Přidat dokument nezobrazovaly správně

3866

Opraven problém, kdy nedocházelo ke správné aktivaci webových formulářů pomocí funkce Přidat widget a úprav odkazů.

Vyřešené problémy

ID problému

Popis

3506

Opraven problém, kdy u dohod podepsaných razítkem nebylo možné provést získání, sdílení nebo tisk PDF

3542

Opraven problém, kdy se na některých zařízeních nezobrazovala možnost hostovaného podepisování

3609

Opraven problém, kdy se při přidávání obrázku uprostřed souboru zobrazilo prázdné pole

3610

Opraven problém, kdy mohlo u souboru většího než 10 MB dojít k pádu aplikace

3611

Opraven problém, kdy u dohod se speciálními znaky ve zprávě nebylo možné provést získání, sdílení nebo tisk souboru PDF

3612

Opraven problém, kdy se v názvu dohody nepoužil upravený název naskenovaného dokumentu

3629

Opraven problém, kdy docházelo k převodu speciálních znaků použitých v e-mailu na hodnoty ASCII

3632

Opraven problém, kdy se v názvu souboru zobrazily nesprávné znaky, pokud uživatel naskenoval nebo importoval obrázek z knihovny

3633

Opraven problém, kdy se název souboru zobrazil i po provedení změny pole názvu

Vyřešené problémy

ID problému

Popis

3463

Opravena chyba při zadávání německého telefonního čísla pro ověření pomocí SMS

3472

Opraven problém, kdy v případě použití razítka nebo digitálního podpisu nedošlo ke stažení kopie.

3507

Opraven problém, kdy se dokumenty obrázků zobrazovaly jako oříznuté nebo deformované

3510

Opraven problém, který blokoval odeslání dohody, pokud bylo vybráno ověření pomocí SMS

3639

Opravena grafická chyba, která po výběru digitálních přihlašovacích údajů zobrazila tlačítko Další

3679

Opraven problém, kdy se při osobním podepsání zobrazilo dialogové okno Vyberte podepisující osobu

Skenování a podepisování

Naskenujte cokoli fotoaparátem svého zařízení: Přejděte od papíru na elektronické podpisy v rekordním čase.

 • Skenujte více stránek a měňte jejich pořadí
 • Připojte přílohu, odešlete a podepište naskenované soubory PDF
 • Vylepšete sken pomocí detekce okrajů, korekce perspektivy a zvýšení ostrosti textu
 • K dispozici na zařízení iPhone 5s+, iPad 3+, iPad Mini 2+ a iOS 9+


Mobilní widget pro sledování

Sledujte postup e-podepisování rychlým pohledem v novém mobilním widgetu.

Kontrolujte stav dohody a zahajujte pracovní postupy podepisování přímo z mobilních oznámení bez nutnosti otevřít aplikaci Adobe Sign.


Režim čtení

Verze z prosince 2016 nabízí nový režim čtení, ve kterém se viditelný text na stránce přeformátuje tak, aby se vešel do aktuálního zobrazení. Při zvětšování nebo zmenšování se konce řádků přesouvají tak, aby text odpovídal stránce stejně jako dochází k přeformátování stránky HTML při změně velikosti prohlížeče. Režim čtení můžete aktivovat klepnutím na ikonu ikona režimu čtení, když je otevřený nějaký dokument.

Pamatujte si, že některý obsah nelze přeformátovat. U obrázků a jiného složitého obsahu se mohou vyskytnout následující problémy:

 • Některé stránky jsou považovány za obrázky a nelze je zvětšit.
 • Pokud jsou stránka či dokument příliš složité pro přeformátování, zobrazí se dialogové okno s příslušným oznámením.
 • Tabulky bez okrajů nejsou obvykle rozpoznány jako tabulky, a proto nedochází k jejich správnému přeformátování.
 • U matematických vzorců a určitých typů přesně naformátovaného textu dochází někdy k nesprávnému přeformátování.
 • Zabezpečené dokumenty nemusí být možné přeformátovat.


Lepší sledování a řídicí panel

Verze z října 2016 nabízí jednodušší způsob zobrazení historie dohody, odesílání připomenutí a zahájení podepisování hostitele, aniž by bylo nutné přecházet do zobrazení dokumentu. Přetažením vlevo od pravé strany obrazovky v libovolném seznamu dokumentů si zobrazíte nabídku rychlého přístupu. Například:

 1. Vyberte seznam dokumentů, například Čekající na ostatní.
 2. Potáhněte prstem od pravé strany obrazovky směrem vlevo.
 3. Klepněte na položku Historie, Připomenutí nebo Podpis hostitele.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.