If you are unsuccessful changing the sentiment score of a post on the Social Buzz report and receive the message "Error updating sentiment," open a new incident with the Social Support team. Provide details of the specific post and sentiment score you attempted to tune, including screenshots. 

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online