Názvy a klíčová slova

Vytvoření poutavých názvů a klíčových slov je nezbytné, aby si jich zákazníci ve službě Adobe Stock všimli a licencovali je.

Názvy

Názvy jsou krátké faktické popisy materiálu, které obvykle tvoří věty (například: rodina hrající si s míčem na pláži). Je důležité udávat relevantní, popisné a přesné informace bez subjektivního zabarvení. Popis materiálu bude mít vliv na rozhodnutí zákazníka, zda si má daný materiál zakoupit.

Název není seznamem klíčových slov. Namísto toho by měl název představit vaše soubory zákazníkovi. Názvy jsou důležité také pro používané vyhledávací moduly. Pamatujte, že vaše materiály je možné vyhledat i při obecném hledání na webu. Z tohoto důvodu doporučujeme omezit názvy maximálně na 70 znaků, protože výsledky hledání zobrazí jen 70 znaků.

Do názvu nedávejte názvy chráněné ochrannou známkou, názvy značek, názvy produktů ani jména osob.

Funkce automatického názvu v portálu pro přispěvatele (pouze v angličtině)

Pokud nahrávaný soubor nemá v metadatech uveden název, portál pro přispěvatele navrhne v zájmu úspory času u každého obrázku až tři názvy v angličtině. Kliknutím na políčko názvu návrhy zobrazíte a můžete si vybrat ten, který chcete použít. Návrhy můžete také ignorovat a zadat vlastní název.

Poznámka:

Nezapomeňte zahrnout všechna důležitá slova z názvu, jako jsou klíčová slova pro zajištění větší relevantnosti při vyhledávání. 

Přehled klíčových slov

Klíčová slova se používají, aby kupující mohli najít váš obsah. Představte si, jak by potenciální kupující postupoval při hledání vašeho obrázku. Uvádíme několik rad:

Pořadí klíčových slov je rozhodující: Klíčová slova seřaďte podle důležitosti. Tento krok je to nejdůležitější, co můžete udělat pro to, aby byl obsah ve službě Adobe Stock nalezen.

Buďte popisní, ale ne zbytečně podrobní: Doporučujeme používat 15 až 35 klíčových slov, i když nástroj umožňuje zadat až 49.

Jeden jazyk: Všechna klíčová slova musí být ve stejném jazyce, který musí odpovídat jazyku vybraném v části „Jazyk klíčových slov“. Náš modul pro vyhledávání automaticky překládá všechna klíčová slova do ostatních jazyků, které jsou ve službě Adobe Stock k dispozici. Podporujeme zadávání názvů a klíčových slov v angličtině, francouzštině, němčině, španělštině, italštině, polštině, portugalštině, japonštině a korejštině.

Podstatná jména: Není třeba zadávat jednotné i množné číslo. Použijte jednoduše podstatná jména v jednotném čísle (tygr, notebook, duha, koktejl...). 

Slovesa: Stačí použít pouze jeden slovesný tvar. Činnosti popisujte v infinitivu (běžet, skákat, zpívat, smát se). 

Slovní spojení: Dvou- a víceslovná spojení zadávejte jako slovní spojení i jako zvláštní termíny (polární liška, polární, liška). 

Evokujte příběh: Po popisu základních prvků přidejte konceptuální klíčová slova popisující pocity, nálady nebo trendy (samota, dětství, milník, ochrana). 

Bez lidí: Pokud na obrázku nejsou žádní lidé, přidejte klíčová slova „bez lidí“ a „nikdo“. 

Popište scénu: Aby si lidé dokázali scénu lépe představit, používejte klíčová slova jako uvnitř, venku, den, noc, slunečno, zataženo, interiér nebo exteriér. 

Úhel pohledu: Jaký je úhel pohledu zachycený na snímku (pohled shora, přímo nad hlavou)?

Image # 118332630 Žena protahující svaly na pláži žena, dozadu, protahovat, sval, pláž, Běloch, senior, dospělý, plavky, čepice, plavání, paže, vlna, obloha, síla, humor, sportovec, venku, den, lidé, sama, životní styl Image # 153150557 Ilustrace psa–boxera s brýlemi ilustrace, kresba, pes–boxer, brýle, pes, hlava, vážné, černá, červená, žlutá, sítotisk, ručně kreslený, ručně vyrobený, rustikální, humor, starobylé, retro, domácí zvíře, umění, umění., žádní lidé, nikdo Image # 133484809 Letecký pohled na chrám Uluwatu na Bali zvíře, letecky, chrám Uluwatu, chrám, oceán, pobřeží, útes, skála, tropický, Bali, příroda, krajina, multilokalismus, dramatický, scénické, náboženství, bujný, vlna, voda, moře, Indonésie, venku, den, žádní lidé, nikdo, cestování

Tipy na klíčová slova pro konkrétní předměty

Typ předmětu: Použijte nejkonkrétnější podstatné jméno v jednotném čísle, které předmět popisuje (jablko Granny Smith, láhev, povoz).

Popis předmětu: K popisu vzoru, barvy, textury nebo stavu předmětu použijte přídavná jména.

Část těla: Drží někdo předmět v ruce? Noha v botě? Přidejte klíčové slovo pro danou část těla.

Počet předmětů: Popište počet předmětů až do počtu pěti. Pro více než pět předmětů použijte klíčové slovo „skupina“ (jeden, pět, skupina).

Uspořádání: Jak jsou předměty uspořádány (řada, náhodně, kupa, zátiší)? Samostatný: Je předmět samostatně na pozadí (samostatný)?

Barva: Přesně popište barvu nebo barvy předmětů.

Věk/pohlaví/etnicita: Uveďte pohlaví (muž, žena, chlapec, transgender), popisné výrazy pro věk (dospělý, dospívající, mladý) a etnický původ (asijský, afro-Američan, europoidní). Tyto informace by měly odpovídat informacím uvedeným v dokumentu se souhlasem nebo by měly být projednány se zachycenou osobou během fotografování/natáčení.

Citlivé údaje: Citlivé informace, jako je sexuální orientace nebo postižení, uvádějte pouze v souladu s přáním zaznamenané osoby. Uvádějte pouze informace, které máte bezpečně ověřené.

Vztah nebo role: Popište vztahy nebo povolání pouze v případě, že jsou vám tyto informace známy (otec, pár, pekař,

zemědělec).

Činnost: Co lidé na obrázku dělají? Použijte infinitiv slovesa (běhat, skákat, vařit).

Emoce: Pokud je na obrázku zachycena významná emoce, přidejte ji jako klíčové slovo (smutný, naštvaný, šťastný).

Výraz: Pokud je na obrázku zřetelný výraz obličeje, popište ho (mračení, úsměv, zavřené oči).

Oblečení: Popište oblečení, které mají osoby na sobě (šaty, neformální, triko).

Vzhled: Popište fyzický vzhled osob (blond, dredy, hipster).

Živočišné druhy: Buďte co nejkonkrétnější, pokud jde o druh zvířete, včetně latinského názvu (tygr indický, Panthera tigris tigris).

Počet zvířat: Do počtu pěti uveďte počet zvířat, u většího počtu (více než pět) použijte klíčové slovo „skupina“.

Pohlaví zvířete: Pokud u druhu existují slova pro obě pohlaví, zadejte výraz pro konkrétní pohlaví (ovce, kohout, slepice, laň).

Věk zvířete: Pokud je zřejmý věk zvířete, zadejte vhodné popisné slovo. Místo slova „mládě“ použijte slovo pro konkrétní zvíře (tele, kuře, jehně).

Činnost: Co zvířata na obrázku dělají? Použijte infinitiv slovesa (migrovat, spát, běžet).

Vzhled: Popište podobu, texturu a rysy zvířete.

Barva: Přesně popište barvu nebo barvy zvířat.

Antropomorfní: U zvířat, která jsou záměrně podobná lidem, použijte výraz „antropomorfní“.

 

Zeměpisná poloha: Buďte co nejpřesnější. Pokud není možné místo určit, nezadávejte je. Zákazníci mají zájem pouze o přesné informace o poloze.

Koncept nebo trend: Pokud se to hodí, použijte k popisu místa konceptuální nebo trendová klíčová slova (majestátní, scénické, klid).

Kulturní výrazy: Přidejte vyhledávací výrazy popisující tradiční kulturní činnosti, oblečení nebo jídlo (dirndl, boršč, sárí).

Typ místa: Jaký druh místa to je (farma, kancelář, město, hřbitov, náměstí)?

Popis místa: Jak byste místo popsali (venkov, město, panoráma, pláž, poušť)?

Druh rostliny: K popisu rostliny nebo květiny použijte co nejkonkrétnější výraz včetně latinského názvu (denivka, Hemerocallis).

Popis rostliny: Použijte výraz popisující vzhled rostliny (květ, bujný, orosený, trnitý).

Barva: Popište barvu nebo barvy rostlin nebo květin.

Druh jídla: K popisu jídla použijte co nejkonkrétnější podstatné jméno v jednotném čísle (pizza, jablko, koktejl, tiramisu).

Popis jídla: Použijte popisné výrazy týkající se barvy, textury, chuti, vlastností nebo kulturního významu jídla (zelený, čerstvý, pikantní, bio, italská, kuchyně, oslava).

Technika vaření: Pokud znáte techniku přípravy, zadejte ji (grilování, pára, vaření).

Objekty související s jídlem: Popište všechny důležité předměty, které s jídlem souvisejí (tažín, prkénko, tác).

Klíčová slova v portálu přispěvatele

Existuje několik jednoduchých způsobů, jak pro vytváření názvů a klíčových slov využívat portál pro přispěvatele. Všechny možnosti od automaticky tvořených klíčových slov přes kopírování a vkládání po hromadné nahrávání prostřednictvím souborů CSV jsou vysvětleny níže, takže si můžete vybrat své oblíbené řešení.

Automaticky tvořená klíčová slova: Funkce pro automatické vytváření klíčových slov na portálu pro přispěvatele umožňuje jejich rychlé a snadné vytváření. Nástroj navrhne až 25 klíčových slov. Přesnost je zásadní, takže je nezbytné si doporučená klíčová slova přečíst a upravit jejich pořadí, smazat nebo upravit nesouvisející klíčová slova a použít vhodnější, která vám pomohou zvýšit prodej. Funkce automatického přiřazení klíčových slov se z vašich zásahů dokáže poučit a svoji práci při dalším použití zlepší.

Přetáhněte klíčové slovo na požadované místo (1), přesuňte klíčové slovo na začátek (2) nebo odstraňte klíčové slovo (3)

Změna pořadí: umístěte kurzor myši na číslo nalevo od klíčového slova. Číslo se změní na tečkovanou mřížku (1). Klikněte myší a přetáhněte klíčové slovo nahoru nebo dolů. Chcete-li klíčové slovo přesunout na začátek, klikněte na šipku napravo od klíčového slova (2). Budete-li chtít klíčové slovo odstranit, klikněte na symbol X napravo od klíčového slova (3).

Hromadný výběr: Pokud na portálu pro přispěvatele indexujete podobné materiály, můžete vybrat více obrázků zároveň.

Metadata: Pokud přidáte klíčová slova do souborů v aplikaci Photoshop, Lightroom Classic CC, Lightroom CC nebo Bridge, budou zachována i na portálu pro přispěvatele a nedojde k automatickému přidání žádných klíčových slov. Klíčová slova zadaná do aplikace Lightroom Classic CC jsou však uvedena v abecedním pořadí. Ujistěte se, že jste je později na portálu pro přispěvatele seřadili podle důležitosti. 

Umístění vymazaných klíčových slov a odkaz pro obnovení
Možnost vymazání klíčových slov a jejich automatické obnovení

Odstranění a nahrazení: podle potřeby můžete odstranit stávající klíčová slova a začít znovu s automaticky vloženými klíčovými slovy. Pokud je budete chtít odstranit a nahradit, vyberte možnost Vymazat všechna klíčová slovaAktualizovat automatickou tvorbu klíčových slov v dolní části oblasti s klíčovými slovy (viz výše). 

Při zapnutí funkce Vložit klíčová slova můžete do pole vložit více klíčových slov; při jejím vypnutí se budou klíčová slova zobrazovat v jednotlivých polích

Kopírování a vložení: Pokud k vytvoření klíčových slov použijete externí textový soubor, systém je dokáže vložit do různých polí. Klíčová slova můžete také kopírovat z jednoho obrázku do druhého. Pomocí zapnutého přepínače Vložit klíčová slova vložte požadovaná klíčová slova oddělená čárkou do pole. Klíčová slova jsou automaticky distribuována do vlastních polí. Zkontrolujte pořadí a přesuňte nejdůležitější klíčová slova do prvních deseti míst.

Soubory CSV: Zvažte použití souboru CSV ke sledování a odesílání klíčových slov. Další informace o souborech CSV naleznete v tématu Uspořádání pomocí souborů CSV

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.