Příručka uživatele portálu Stock Contributor
 1. Proč přispívat do služby Adobe Stock
  1. Výhody přispívání
  2. Informace pro přispěvatele do služby Fotolia
  3. Co hledáme
  4. Rady pro úspěšně přispívání
 2. Vytvoření a správa účtu
  1. Vytvoření účtu
  2. Správa stránky s profilem přispěvatele
  3. Navigace v účtu
  4. Potřebujete pomoc?
 3. Právní omezení
  1. Pokyny k účtu a odesílání
  2. Právní terminologie a autorské právo
  3. Souhlas fotografované osoby a její ochrana
  4. Požadavky na souhlas majitele fotografovaného objektu
  5. Známá omezení týkající se obrázků
  6. Používání vlastního obsahu
 4. Požadavky na obsah
  1. Požadavky na fotky a ilustrace
  2. Požadavky na vektorovou grafiku
  3. Požadavky na video
  4. Požadavky na ilustrativní redakční obsah
  5. Požadavky na šablony pohyblivé grafiky
  6. Požadavky na redakční obsah
  7. Požadavky na předlohy návrhu
  8. Prémiové kolekce a kolekce 3D materiálů
 5. Příprava a odeslání obsahu
  1. Povolené a zakázané postupy při práci s fotkami
  2. Povolené a zakázané postupy při práci s vektorovou grafikou
  3. Povolené a zakázané postupy při práci s videem
  4. Nahrávání obsahu
  5. Odeslání souhlasu modelu nebo majitele fotografovaného objektu
 6. Efektivní popis obsahu
  1. Názvy a klíčová slova
  2. Výběr správné kategorie
  3. Úpravy a odstraňování souborů
  4. Uspořádání pomocí souborů CSV
 7. Proces kontroly
  1. Kontrola
  2. Důvody k zamítnutí obsahu
  3. Problémy s kvalitou a technické problémy
  4. Podobný obsah versus spam
 8. Platby a daně
  1. Výplaty odměn
  2. Podrobnosti o licenčních poplatcích pro přispěvatele
  3. Časté dotazy týkající se daní pro přispěvatele
  4. Základy určování daní pro občany USA a registrované cizince
  5. Základy určování daní pro občany jiných zemí než USA ve službě Adobe Stock