Vytvoření nového místního účtu správce | Windows

V některých případech může dojít k poškození uživatelského účtu, kdy uživatelský účet neumožní instalačnímu programu společnosti Adobe vytvoření potřebných souborů a složek nebo mu k nim neumožní přístup. Chcete-li tento problém vyřešit, vytvořte jiný uživatelský účet, přihlaste se k němu a poté zkuste nainstalovat nebo spustit aplikaci společnosti Adobe pomocí nové účtu.

Používáte systém Mac OS X?

Další informace o vytvoření nového místního účtu správce v systému Mac OS X naleznete v článku Instalace nebo spuštění aplikací společnosti Adobe v novém uživatelském účtu | Mac OS X.

Vytvoření nového místního účtu správce

Informace o nastavení nového místního účtu správce naleznete na následujících stránkách nápovědy společnosti Microsoft:

Systém Windows 8.1

Vytvoření uživatelského účtu (Postupujte podle pokynů v části Vytvoření místního účtu.)

Systém Windows Vista

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?