Licence ke službě Creative Cloud pro jednotlivce vám umožňuje nainstalovat si tyto aplikace do více počítačů a aktivovat je (přihlásit se k nim) ve dvou počítačích. Používat je ale můžete vždy jen v jednom počítači.
Creative Cloud - počet počítačů
Instalace: na jednom či více počítačích či zařízeních. Aktivace: maximálně na dvou počítačích či zařízeních. Používání: jen na jednom počítači či zařízení najednou.

Instalace

Aplikace služby Creative Cloud si můžete bez ohledu na používaný operační systém nainstalovat do více počítačů.

Aktivovat

Službu Creative Cloud můžete aktivovat maximálně ve dvou počítačích. 

Použít

Příslušný software můžete používat vždy pouze v jednom počítači. 

Další informace naleznete v podmínkách použití

Instalace aplikací do nového počítače

Informace o instalaci a používání aplikací služby Creative Cloud v novém počítači najdete v článku Jak instalovat aplikace Creative Cloud v novém počítači

Aktivace aplikací v jiném počítači

U předplatného pro jednotlivce můžete službu Creative Cloud aktivovat maximálně ve dvou počítačích současně. Postup najdete v článku Aktivace a deaktivace aplikací Adobe Creative Cloud.

Aktivace aplikací v případě, že jsou již ve dvou počítačích aktivované

Pokud jste si předplatné služby Creative Cloud pro jednotlivce již aktivovali ve dvou počítačích, budete je nejprve muset v jednom z těchto počítačů deaktivovat.

  1. Jestliže chcete službu Creative Cloud v jednom ze dvou počítačů deaktivovat, odhlaste se.
  2. V novém počítači službu Creative Cloud aktivujete tím, že se přihlásíte.

Postup najdete v článku Aktivace a deaktivace aplikací Adobe Creative Cloud.

Deaktivace aplikací v případě, že počítač není k dispozici

Pokud nemáte ke svému předchozímu počítači přístup, můžete aplikaci deaktivovat ze stránky svého účtu. Postup najdete v části „Deaktivace z webu Adobe.com“ článku Aktivace a deaktivace aplikací Adobe Creative Cloud.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online