Pokud jsou některé aplikace nebo služby spuštěny současně s aplikacemi společnost Adobe, způsobují chyby nebo zablokování systému. Služby jsou speciální programy provádějící určité funkce, které podporují další programy. Před spuštěním aplikace společnosti Adobe deaktivujte pomocí výběrového spuštění ostatní služby a aplikace, a to včetně položek otevíraných při spuštění (jedná se o položky, které se spouštějí automaticky spolu se systémem Windows).

Důležité informace: Když v nabídce výběrového nebo diagnostického spuštění zrušíte zaškrtnutí políčka Načíst systémové služby, trvale odstraníte všechny body obnovení pro nástroj Obnovení systému. Pokud body obnovení odstranit nechcete, nechte toto políčko zaškrtnuté a pak daný problém otestujte. V některých případech je nakonec nutné systémové služby vypnout, aby bylo možné problém plně otestovat.

Poznámka: Příkazy uvedené v těchto krocích se mohou v závislosti na konfiguraci systému nepatrně lišit. 

Deaktivace položek otevíraných při spuštění a služeb od jiných společností než Microsoft

 1. Ukončete všechny aplikace.
 2. V nabídce Start klikněte na příkaz Spustit a do pole Otevřít zadejte příkaz msconfig. Klikněte na tlačítko OK.
 3. Poznamenejte si všechny nezaškrtnuté položky na kartách Po spuštění a Služby.
 4. Klikněte na kartu Obecné a vyberte možnost Výběrové spuštění.
 5. Klepněte na kartu Po spuštění a vyberte možnost Zakázat vše.
 6. Zaškrtněte veškeré položky při spuštění, které jsou důležité pro testování problému. Pokud si nejste jisti, zda je položka nezbytná, nechte ji neoznačenou (vypnutou).
 7. Klikněte na kartu Služby a vyberte možnost Skrýt všechny služby společnosti Microsoft.
 8. Klikněte na tlačítko Zakázat vše.
 9. Aktivujte všechny služby, které potřebujete k odstranění problému.

Důležité informace: Pokud odstraňujete problémy související s produktem sady Adobe CS2, CS3 nebo CS4, aktivujte službu FLEXnet Licensing Service. Služba FlexNET Licensing Service je nezbytná pro většinu produktů společnosti Adobe. Pokud není aktivována, produkt společnosti Adobe se nepustí. Produkty sady Adobe CS5 a novější službu FLEXnet Licensing Service nepoužívají.

 1. Klikněte na tlačítko OK a restartujte systém Windows.
 2. Po restartování se zobrazí zpráva, že nástroj Konfigurace systému změnil způsob spouštění systému Windows. Klepněte na tlačítko OK. Po zobrazení nástroje Konfigurace systému klepněte na tlačítko Storno.
 3. Pravým tlačítkem klikněte na ikony v oznamovací oblasti (ve starších verzích systému Windows byla tato oblast označována jako hlavní panel) a ukončete nebo zakažte všechny položky po spuštění, které jsou stále aktivní.

Poznámka: Po restartování se zobrazí oznámení, že nástroj Konfigurace systému změnil způsob spouštění systému Windows. Klikněte na tlačítko OK a jakmile se zobrazí nástroj pro konfiguraci systému, klikněte na tlačítko Storno.

Obnovení služeb a položek otevíraných při spuštění

 1. Ukončete všechny aplikace.
 2. V nabídce Start klikněte na příkaz Spustit a do pole Otevřít zadejte příkaz msconfig. Klikněte na tlačítko OK.
 3. Vyberte kartu Obecné a potom možnost Normální spuštění.
 4. Zrušte zaškrtnutí políčka u všech položek, které jste si poznamenali ve výše uvedeném kroku 3.
 5. Klikněte na tlačítko OK a restartujte počítač, aby se projevily změny.

Další informace 

Chcete-li zjistit podrobnosti, vyhledejte v systému nápovědy Microsoft Windows tato témata:

 • (Windows XP) „Jak odstraňovat chyby konfigurace pomocí nástroje pro konfiguraci systému v operačním systému Windows XP“ (ID článku: 310560)
 • (Windows Vista) „Jak pomocí nástroje pro konfiguraci systému odstraňovat chyby konfigurace v systému Windows Vista“ (ID článku: 950093)
 • (Windows 7) „Výběrové spuštění pomocí nástroje pro konfiguraci systému“