Deaktivace služeb a položek otevíraných při spuštění | Windows

Pokud jsou některé aplikace nebo služby spuštěny současně s aplikacemi společnost Adobe, způsobují chyby nebo zablokování systému. Služby jsou speciální programy provádějící určité funkce, které podporují další programy. Před spuštěním aplikace společnosti Adobe deaktivujte pomocí výběrového spuštění ostatní služby a aplikace, a to včetně položek otevíraných při spuštění (jedná se o položky, které se spouštějí automaticky spolu se systémem Windows).

Důležité informace: Když v nabídce výběrového nebo diagnostického spuštění zrušíte zaškrtnutí políčka Načíst systémové služby, trvale odstraníte všechny body obnovení pro nástroj Obnovení systému. Pokud body obnovení odstranit nechcete, nechte toto políčko zaškrtnuté a pak daný problém otestujte. V některých případech je nakonec nutné systémové služby vypnout, aby bylo možné problém plně otestovat.

Poznámka: Příkazy uvedené v těchto krocích se mohou v závislosti na konfiguraci systému nepatrně lišit. 

Deaktivace položek otevíraných při spuštění a služeb od jiných společností než Microsoft

Upozornění:

Při deaktivaci služeb postupujte obezřetně. Dbejte na to, abyste nedeaktivovali kritické služby, které jsou důležité pro správné fungování zařízení. Deaktivací těchto služeb můžete také zařízení zablokovat.

 1. Ukončete všechny aplikace.
 2. V nabídce Start klikněte na příkaz Spustit a do pole Otevřít zadejte příkaz msconfig. Poté zvolte možnost OK.

 3. Poznamenejte si všechny nezaškrtnuté položky na kartách Po spuštění a Služby.

 4. Vyberte kartu Obecné a poté vyberte možnost Výběrové spuštění.

 5. Vyberte kartu Po spuštění a poté vyberte možnost Zakázat vše.

 6. Zaškrtněte veškeré položky při spuštění, které jsou důležité pro testování problému. Pokud si nejste jisti, zda je položka nezbytná, nechte ji neoznačenou (vypnutou).
 7. Vyberte kartu Služby a poté vyberte možnost Skrýt všechny služby společnosti Microsoft.

 8. Vyberte možnost Zakázat vše.

 9. Aktivujte všechny služby, které potřebujete k odstranění problému.
 10. Vyberte možnost OK a restartujte systém Windows.

 11. Po restartování se zobrazí zpráva, že nástroj Konfigurace systému změnil způsob spouštění systému Windows. Vyberte možnost OK. Po zobrazení nástroje Konfigurace systému vyberte možnost Zrušit.

 12. Pravým tlačítkem klikněte na ikony v oznamovací oblasti (ve starších verzích systému Windows byla tato oblast označována jako hlavní panel) a ukončete nebo zakažte všechny položky po spuštění, které jsou stále aktivní.

Obnovení služeb a položek otevíraných při spuštění

 1. Ukončete všechny aplikace.
 2. V nabídce Start klikněte na příkaz Spustit a do pole Otevřít zadejte příkaz msconfig. Poté vyberte možnost OK.

 3. Vyberte kartu Obecné a poté vyberte možnost Normální spuštění.

 4. Zrušte zaškrtnutí políčka u všech položek, které jste si poznamenali ve výše uvedeném kroku 3.
 5. Vyberte možnost OK a restartujte počítač, aby se změny projevily.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?