Problém

Poznámka:

Tento článek se týká sady Creative Suite 5.5 a starších verzí.

Při pokusu o spuštění aplikace společnosti Adobe v systému Mac OS se zobrazí chyba „Správa licencí pro tento produkt přestala fungovat“.

Řešení

Důležité upozornění: Řešení níže provádějte v uvedeném pořadí. Pokračujte k dalšímu řešení, pouze pokud jste problém nevyřešili pomocí předchozího řešení. Po provedení některých řešení můžete být vyzváni k opětovnému zadání údajů o licenci nebo aktivaci produktu. Také je možné, že zkušební verze softwaru společnosti Adobe se někdy nepodaří spustit.

Poznámka: Produkty Adobe CS5.5 a CS5 používají novou technologii správy licencí, pomocí které byly tyto problémy s licencováním vyřešeny.

Řešení 1: Odstranění složky předvoleb FlexNet Publisher

 1. Ukončete všechny aplikace Adobe.
 2. Na spouštěcím disku vyhledejte a odstraňte následující složku:
  [pevný disk]/Library/Preferences/FlexNet Publisher/

  Platí následující:

  • Důležité informace: Výše uvedená cesta vede ke složce Library v kořenové složce spouštěcího disku, nikoli ke složce Library v domovské složce uživatele.
  • Ode verze 10.7 společnost Apple ve výchozím nastavení skryla složku uživatelské knihovny. Pokud je nutné získat přístup k těmto souborům za účelem řešení problémů souvisejících s produktem společnosti Adobe, pomocí pokynů v článku Přístup ke skrytým souborům uživatelské knihovny | Mac OS 10.7 a novější zviditelněte obsah uživatelské knihovny.
 3. Pokud se zobrazí dotaz k ověření odstranění složky, zadejte heslo.
 4. Spusťte aplikace společnosti Adobe. 

Řešení 2: Spuštění nástroje Licensing Repair Tool

 1. Ukončete všechny aplikace Adobe.

 2. Na spouštěcím disku vyhledejte a odstraňte následující složku:

  [pevný disk]/Library/Application Support/FlexNet Publisher/

  Důležité informace: Výše uvedená cesta vede ke složce Library v kořenové složce spouštěcího disku, nikoli ke složce Library v domovské složce uživatele.

 3. Pokud se zobrazí dotaz k ověření odstranění složky, zadejte heslo.

 4. Stáhněte si nástroj Adobe Licensing Repair Tool.

 5. Spusťte aktualizaci licenční služby.

  Mac OS X 10.7

  a. Dvakrát klikněte na soubor LicenseRecovery111.dmg.

  Poznámka: Ponechte toto okno otevřené a přejděte k dalšímu kroku.

  b. Dvakrát klikněte na pevný disk.

  c. Dvakrát klikněte na možnost Aplikace.

  d. Dvakrát klikněte na možnost Utility.

  e. Dvakrát klikněte na aplikaci Terminal.

  f. Zadejte výraz „sudo python“.

  Poznámka: Za výrazem „python“ následuje mezera. Neprovádějte stisknutí klávesy Return.

  g. Přetáhněte soubor LicenseRecoveryLauncher.app z okna se souborem LicenseRecovery111.dmg do okna aplikace Terminál a stiskněte klávesu Return.

  Poznámka: Ujistěte se, zda okno aplikace Terminál obsahuje příkaz a cestu k souboru APP. Například: „sudo python /Volumes/LicenseRecovery\ 11.6.1/LicenseRecovery/LicenseRecover.py“

  h. Po zobrazení výzvy zadejte uživatelské jméno a heslo správce a klikněte na tlačítko OK.

  i. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

  Systém Mac OS X 10.5 až 10.6

  a. Dvakrát klikněte na soubor LicenseRecovery111.dmg.

  b. Dvakrát klikněte na soubor LicenseRecoveryLauncher.app.

  c. Po zobrazení výzvy zadejte uživatelské jméno a heslo správce a klikněte na tlačítko OK.

  d. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

 6. Spusťte aplikace společnosti Adobe.

Důležité informace: Oprava se vztahuje na produkty CS4 a CS3, aplikace Acrobat 9, Acrobat 8, Photoshop Elements 8, Photoshop Elements 6, Director a sadu Adobe Technical Communication Suite. Pokud se vám na první pokus nepodařilo problém vyřešit, spusťte opravu znovu. Po zobrazení výzvy zadejte volbu 0.

Řešení 3: Oprava oprávnění na disku

 1. Spusťte nástroj Disková utilita společnosti Apple:

  /Applications/Utilities/Disk Utility.app
 2. Vyberte spouštěcí disk.
 3. Řešení 3: Opravte oprávnění na disku

  Poznámka: Oprava oprávnění na disku může trvat delší dobu. Další informace o používání nástroje Disková utilita najdete na webu podpory společnosti Apple.

 4. Spusťte aplikace společnosti Adobe.

Řešení 4: Obnovení oprávnění ke složce licenční služby FlexNet Publisher

Důležité informace: Níže uvedená cesta vede ke složce Library v kořenové složce spouštěcího disku, nikoli ke složce Library v domovské složce uživatele.

Pomocí pokynů k oprávněním v řešení 5 změňte oprávnění k následující složce na spouštěcím disku:
/Library/Application Support/FlexNet Publisher/

Řešení 5: Obnovení oprávnění ke složce Adobe PCD

Důležité informace: Níže uvedená cesta vede ke složce Library v kořenové složce spouštěcího disku, nikoli ke složce Library v domovské složce uživatele.

Pomocí níže uvedených pokynů změňte oprávnění k následující složce na spouštěcím disku:

/Library/Application Support/Adobe/Adobe PCD/

Pokyny k oprávněním

Ukončete všechny aplikace společnosti Adobe. Pomocí níže uvedených pokynů změňte oprávnění ke složce.

Poznámka: K tomuto řešení potřebujete oprávnění a přihlašovací údaje správce.

Mac OS X 10.7, 10.6 a 10.5

 1. V aplikaci Finder vyhledejte složku, kterou chcete upravit.
 2. Stiskněte klávesu Ctrl a klikněte na složku a vyberte příkaz Informace.

 3. Rozbalte část Sdílení a oprávnění.
 4. Kliknutím na možnost Podrobnosti zobrazte možnosti vlastníků a skupin.
 5. Klikněte na ikonu zámku v pravém dolním rohu. Po zobrazení výzvy zadejte uživatelské jméno a heslo správce a klikněte na tlačítko OK.

 6. Změňte uživatelské jméno tak, aby mělo oprávnění ke čtení a zápisu.
 7. Změňte správce tak, aby měl oprávnění ke čtení a zápisu.
 8. Změňte skupinu Everyone tak, aby měla oprávnění ke čtení a zápisu.
 9. Klikněte na ikonu ozubeného kola a vyberte možnost Použít pro položky ve složce.

 10. Zavřete dialog Informace.
 11. Spusťte aplikaci Adobe Acrobat 9 nebo produkt sady Adobe Creative Suite 4.

Systém Mac OS X 10.4

 1. V aplikaci Finder vyhledejte složku, kterou chcete upravit.
 2. Stiskněte klávesu Ctrl a klikněte na složku a vyberte příkaz Informace.

 3. Rozbalte část Vlastnictví a oprávnění.
 4. Kliknutím na možnost Podrobnosti zobrazte možnosti vlastníků a skupin.
 5. Ověřte, zda máte oprávnění ke čtení a zápisu.
 6. Klikněte na ikonu zámku vedle pole Vlastník a jako vlastníka vyberte sebe. Po zobrazení výzvy zadejte uživatelské jméno a heslo správce a klikněte na tlačítko OK.

 7. Změňte vlastníka na možnost Systém.

 8. Změňte oprávnění ke čtení a zápisu pro možnost Vlastník.
 9. Klikněte na tlačítko Použít pro položky ve složce a v dialogovém okně s varováním klikněte na tlačítko OK.

 10. Po zobrazení výzvy zadejte uživatelské jméno a heslo správce a klikněte na tlačítko OK.

 11. Zavřete dialog Informace.
 12. Spusťte aplikaci Adobe Acrobat 9 nebo produkt sady Adobe Creative Suite 4.

Řešení 6: Odstranění žurnálového souboru SQLite

Žurnálový soubor existuje pouze za určitých podmínek, pokud klient přistupuje k databázovému souboru a jsou povoleny určité volby. V případě, že tento soubor neexistuje, pokračujte dalším řešením.
V aplikaci Finder přejděte do následujícího umístění:

/Library/Application Support/Adobe/Adobe PCD/cache

Důležité informace: Výše uvedená cesta vede ke složce Library v kořenové složce spouštěcí jednotky, nikoli ke složce Library v domovské složce uživatele.

 1. Obsahuje-li soubor cache.db-journal, odstraňte jej.
 2. Spusťte aplikaci Adobe Acrobat 9 nebo produkt sady Adobe Creative Suite 4.

Řešení 7: Přeinstalace na systém souborů nerozlišující malá a velká písmena (pouze aplikace Acrobat 9)

Aplikace společnosti Adobe nejsou podporovány v operačním systému naformátovaném pomocí systému souborů rozlišujícího malá a velká písmena. Pokud se pokusíte nainstalovat aplikaci společnosti Adobe do svazku rozlišujícího malá a velká písmena, zobrazí se chyba, že systém souborů není podporován. (Mezi svazky rozlišující malá a velká písmena patří jednotky naformátované pomocí systému souborů UFS, HFS+ rozlišujícího malá a velká písmena [HFSX] a SMB.) Aplikace Acrobat 9 tyto chybové zprávy nezobrazí a umožní vám aplikaci nainstalovat. Při pokusu o spuštění aplikace Acrobat 9 však dojde k následující chybě: „Správa licencí pro tento produkt přestala fungovat (kód chyby: 130:9)“. Přeformátujte jednotku na systém souborů nerozlišující malá a velká písmena.

Chcete-li zkontrolovat, zda je systém Mac OS X naformátován pomocí systému souborů rozlišujícího malá a velká písmena, postupujte následovně:

 1. Klikněte na nabídku Apple a vyberte možnost O tomto Macu.

 2. Klikněte na možnost Další informace.

 3. V části Hardware vyberte možnost Serial-ATA.

 4. Vyberte jednotku, na které je nainstalována aplikace Acrobat 9, a zkontrolujte systém souborů v seznamu. Všimněte si, zda systém souborů rozlišuje malá a velká písmena.

Případně zkontrolujte systém souborů pomocí nástroje Disková utilita:

 1. Vyberte možnost Aplikace > Utility a dvakrát klikněte na možnost Disková utilita.

 2. Vyberte disk, na kterém je nainstalována aplikace Acrobat, a zkontrolujte jeho formát.

Řešení 8: Přeinstalace

Upozornění: U tohoto řešení je potřeba odinstalovat a znovu nainstalovat veškerý software sady Adobe CS4 a CS3 software a také aplikace Acrobat 9 a 8. K instalaci softwaru Adobe jsou potřeba oprávnění správce. Před provedením kroků níže se přihlaste k účtu správce. Další informace najdete v dokumentaci k operačnímu systému.

Důležité informace: Před odinstalací softwaru se ujistěte, že máte instalační média potřebná k opětovné instalaci. Pro předchozí verze softwaru Adobe nejsou náhradní média k dispozici.

 1. V aplikaci Finder vyberte možnost Otevřít > Utility.

 2. Přejděte do složky Adobe Installers.
 3. Dvakrát klikněte na zástupce produktu společnosti Adobe.
 4. Podle pokynů na obrazovce software odinstalujte.
 5. Opakujte kroky 3 a 4 pro všechny další produkty Adobe CS4, CS3, Acrobat 9 nebo Acrobat 8.

 6. Odstraňte následující složky:
  • [Spouštěcí disk]/Library/Application Support/Adobe/Adobe PCD
  • [Spouštěcí disk]/Library/Application Support/Adobe/caps
  • [Spouštěcí disk]/Library/Application Support/Adobe/backup

 7. V nabídce Apple vyberte možnost Restartovat a kliknutím na tlačítko Restartovat proveďte potvrzení.

 8. Po restartování počítače nainstalujte produkty společnosti Adobe z originálního média.

 9. Spusťte produkty Adobe.

Další informace

Tuto chybu může způsobit řada okolností, například:

 • Pokud k chybě dojde ihned po instalaci, bude pravděpodobně potřeba aktualizovat určitou komponentu, aby byla kompatibilní s operačním systémem. Případně může komponenta vyžadovat mírně odlišnou konfiguraci systému.
 • Pokud se aplikaci podařilo alespoň jednou spustit nebo pokud byla používána často, souvisí problém pravděpodobně se systémovým prostředkem. (Mezi problémy systémových prostředků patří například nedostatek paměti, nedostatek místa na disku nebo souběžné spouštění několika programů.) V důsledku může dojít k dočasnému selhání licenčního systému nebo k poškození trvalých dat o licenci.
 • Pokud byl proces instalace přerušen, nemusí licenční systém fungovat správně.
 • Pokud jste se zúčastnili předprodejního programu, je možné, že máte dočasné sériové číslo, jehož platnost vypršela. Viz článek Chyba: „Platnost licence tohoto produktu vypršela“ | CS4, CS5.

Složky a soubory služby FlexNet, které jsou potřeba ke spuštění aplikací společnosti Adobe, mohou být poškozeny nebo mohou mít problémy s oprávněními, pokud jsou přesunuty z jednoho počítače do druhého. Mohou být také poškozeny v důsledku obnovení systému pomocí funkce Time Machine. Chyby licencování služby FlexNet nelze vyřešit přeinstalováním aplikace nebo použitím nástroje Adobe CS5 Cleaner Tool. Pokud problémy s oprávněním zabrání licenční službě FlexNet ve spuštění, v přístupu k datům nebo komunikaci s procesy společnosti Adobe, dojde k chybě licencování.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online