Instalace prostředí Java (JRE) | Mac OS 10.7 a novější

Problém

Při otevření jakékoli aplikace společnosti Adobe dojde k chybě indikované zprávou, že je třeba nainstalovat starší prostředí Java SE 6.

Řešení

V rámci instalace operačního systému Mac OS 10.7 (Lion) a novějšího již není prostředí Java instalováno automaticky. Nainstalujte prostředí Java pomocí některého z následujících postupů.

Postup 1

Nejnovější prostředí Java si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat z webu softwaru Java.

Poznámka:

V systému Mac OS 10.10 (Yosemite) se při spuštění jakéhokoli produktu společnosti Adobe může zobrazit upozornění, že aplikace byla přesunuta a že došlo ke změně její cesty.

Kliknutím na tlačítko pro opravu nebo aktualizaci proveďte aktualizaci umístění a problém vyřešte. Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla , zadejte systémové heslo a akci dokončete.

Zpráva upozorňující na přesunutí aplikace

Postup 2

Pokud není prostředí Java nainstalováno, budete k jeho instalaci vyzvání při prvním spuštění jakéhokoli produktu společnosti Adobe. Při instalaci postupujte podle pokynů zobrazených v dialogovém okně informujícím o tom, že je vyžadováno prostředí Java.

Postup 3 (Mac OS 10.7 a 10.8)

Chcete-li spustit instalaci prostředí Java nebo ověřit, zda je nainstalované, postupujte následujícím způsobem.

  1. Vyberte možnost Aplikace > Utility > Předvolby Java.
  2. Otevřete předvolby Java.
  3. Pokud není prostředí Java nainstalované, zobrazí se následující zpráva: „Chcete-li otevřít předvolby Java, potřebujete běhové prostředí Java. Chcete je nainstalovat?“

  4. Klikněte na tlačítko Instalovat a přijměte licenční smlouvu. Prostředí Java bude staženo a nainstalováno.

Další informace

Některé funkce v řadě aplikací společnosti Adobe jsou závislé na prostředí JRE (Oracle Java Runtime Environment). Společnost Apple nedávno změnila způsob začlenění prostředí Java do systému Mac OS a v systému Lion už není toto prostředí předinstalováno. Nyní je jeho instalace nepovinná a je nutné ji vybrat. 

Vzhledem k tomu, že byly v současnosti používané instalační programy a aplikace společnosti Adobe vytvořeny před tím, než společnost Apple tyto změny zavedla, tak se v softwaru společnosti Adobe přepokládá, že je prostředí Java již nainstalované. Společnosti Adobe a Apple na základě vzájemné spolupráce zajistily, abyste si mohli prostředí Java nainstalovat již při instalaci operačního systému. Nebo si je můžete nainstalovat až před instalací aplikací společnosti Adobe. Když aplikaci společnosti Adobe spustíte v systému, ve kterém není nainstalováno prostředí Java, budete vyzváni k jeho instalaci. Pokud prostředí Java před spuštěním aplikace Adobe nenainstalujete, mohou v aplikaci chybět určité funkce nebo se tyto funkce nemusí chovat správně. Jestliže zaznamenáte nějaké problémy, můžete je odstranit instalací prostředí Java. Společnost Adobe v zájmu zabránění konfliktům s aplikacemi společnosti Adobe doporučuje, aby firemní IT pracovníci prostředí Java předinstalovali (nebo zajistili, aby je bylo možné nainstalovat i přes brány firewall či jiné prostředky zabezpečení).

Pokud není prostředí Java nainstalované, dochází například k následujícím známým problémům:

  • Chyba při spuštění
  • Zobrazování výzev k instalaci prostředí Java při pokusu o použití aplikací
  • Zablokování nebo ukončení aplikace

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online