Instalace nebo spuštění aplikací společnosti Adobe v novém uživatelském účtu | Mac OS X

V některých případech může dojít k poškození uživatelského účtu, kdy uživatelský účet neumožní instalačnímu programu vytvoření potřebných souborů a složek nebo mu k nim neumožní přístup. Vytvořte nový uživatelský účet, přihlaste se k němu a poté zkuste nainstalovat nebo spustit aplikaci společnosti Adobe.

Používáte systém Windows?

Informace o vytvoření nového místního účtu správce v systému Windows naleznete v dokumentu Vytvoření nového místního účtu správce | Windows.

Systém Mac OS 10.7 (Lion) a novější

 1. nabídce Apple zvolte příkaz Předvolby systému.

 2. Klikněte na možnost Uživatelé a skupiny.

 3. Klikněte na ikonu zámku a zadejte jméno a heslo správce.

 4. Klikněte na symbol plus poblíž levého dolního roku okna.

 5. V rozbalovací nabídce Nový účet zvolte typ účtu.

 6. Zadejte celý název účtu, například zadejte test. Název účtu je vytvořen automaticky.

 7. Do polí Heslo a Ověření zadejte heslo, které si zapamatujete, například test.

 8. Zadejte příslušnou nápovědu hesla. Nápověda hesla pomáhá při zapomenutí hesla.

 9. Klikněte na tlačítko Vytvořit uživatele.

 10. Ujistěte se, zda je zaškrtnuto políčko Povolit uživateli správu počítače.

 11. Kliknutím na ikonu zámku zakážete další změny.

 12. Zavřete okno Uživatelé a skupiny.

 13. nabídce Apple zvolte příkaz Odhlásit.

 14. Znovu se přihlaste pomocí nově vytvořeného uživatelského účtu a zkuste nainstalovat aplikaci společnosti Adobe.

Systém Mac OS 10.5 (Leopard) a 10.6 (Snow Leopard)

 1. nabídce Apple zvolte příkaz Předvolby systému.

 2. Klikněte na možnost Účty.

 3. Pokud nejsou některé možnosti aktivní, klikněte na ikonu zámku a zadejte jméno a heslo správce.

 4. Klikněte na symbol plus poblíž levého dolního roku okna.

 5. Zadejte jméno uživatele, například test. Do polí Heslo a Ověření zadejte heslo, které si zapamatujete, například test.

 6. Klikněte na možnost Vytvořit účet.

 7. Zaškrtněte políčko Povolit uživateli správu počítače. Tím ustanovíte uživatele testovacího účtu správcem.

 8. nabídce Apple vyberte příkaz Odhlásit.

 9. Po zobrazení přihlašovací obrazovky vyberte uživatele testovacího účtu.

 10. Zkuste nainstalovat aplikaci společnosti Adobe.

Systém Mac OS 10.4 (Tiger)

 1. nabídce Apple zvolte příkaz Předvolby systému.

 2. Klikněte na možnost Účty.

 3. Pokud nejsou některé možnosti aktivní, klikněte na ikonu zámku a zadejte jméno a heslo správce.

 4. Klikněte na symbol plus poblíž levého dolního roku okna.

 5. Zadejte jméno uživatele, například test. Do polí Heslo a Ověření zadejte heslo, které si zapamatujete, například test.

 6. Zaškrtněte políčko Povolit uživateli správu počítače. Tím ustanovíte uživatele testovacího účtu správcem.

 7. Klikněte na možnost Vytvořit účet.

 8. nabídce Apple vyberte příkaz Odhlásit.

 9. Po zobrazení přihlašovací obrazovky vyberte uživatele testovacího účtu.

 10. Zkuste nainstalovat aplikaci společnosti Adobe.

Systém Mac OS 10.3 (Panther)

 1. nabídce Apple zvolte příkaz Předvolby systému.

 2. Klikněte na možnost Účty.

 3. Klikněte na ikonu zámku a zadejte jméno a heslo správce.

 4. Klikněte na symbol plus poblíž levého dolního roku okna.

 5. Zadejte jméno uživatele, například test, a heslo. Zadejte heslo, které si zapamatujete, například test.

 6. Klikněte na tlačítko Zabezpečení v horní části a zaškrtněte políčko Povolit uživateli správu počítače. Tím ustanovíte uživatele testovacího účtu správcem.

 7. Zavřete okno Účty.

 8. nabídce Apple vyberte příkaz Odhlásit.

 9. Po zobrazení přihlašovací obrazovky vyberte uživatele testovacího účtu.

 10. Zkuste nainstalovat aplikaci společnosti Adobe.

Systém Mac OS 10.2 (Jaguar)

 1. nabídce Apple zvolte příkaz Předvolby systému.

 2. V nabídce pro zobrazení zvolte možnost týkající se uživatelů a poté klikněte na možnost Nový uživatel.

 3. Zadejte jméno uživatele, například test.

 4. Na kartě Heslo zadejte heslo, které si zapamatujete, například test.

 5. Zaškrtněte políčko Povolit uživateli správu počítače. Tím ustanovíte uživatele testovacího účtu správcem.

 6. Klikněte na tlačítko OK a zavřete okno Účty.

 7. V nabídce Apple vyberte příkaz Odhlásit.

 8. Po zobrazení přihlašovací obrazovky vyberte uživatele testovacího účtu.

 9. Zkuste nainstalovat aplikaci společnosti Adobe.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?