Spuštění v bezpečném režimu | Mac OS X

Spuštění systému v bezpečném režimu (Safe Boot)

  1. Restartujte počítač Macintosh. Okamžitě po zaznění tónu spuštění stiskněte a přidržte klávesu Shift.
  2. Jakmile se zobrazí logo Apple, uvolněte klávesu Shift. Na spouštěcí obrazovce systému Mac OS X se zobrazí text Safe Boot.

Poznámka:  Informace o tom, že je systém spuštěn v bezpečném režimu (Safe Boot), se zobrazuje pouze na spouštěcí obrazovce, nikoli v rozích pracovní plochy jako v systému Windows.

Obnovení normálního režimu systému

  1. Restartujte počítač Macintosh a při restartování nedržte stisknuté žádné klávesy.

 

 

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.