Pomocí tohoto dokumentu vyřešíte chyby modulu C++ Runtime, ke kterým dochází při používání produktů společnosti Adobe.

Opětovné vytvoření souborů předvoleb

Znovu vytvořte soubor předvoleb aplikace společnosti Adobe, abyste zamezili problémům způsobeným poškozeným souborem předvoleb.

Poznámka: Pokud postupujete podle tohoto řešení, vytvoří aplikace společnosti Adobe nový soubor předvoleb, takže přijdete o nastavení uložená v původním souboru předvoleb. Původní soubor předvoleb však v kroku 2 přejmenujete. Pokud tedy zjistíte, že problém není způsoben souborem předvoleb, můžete původní vlastní nastavení obnovit podle pokynů níže.

Postup opětovného vytvoření souboru předvoleb produktu:

  1. Ukončete aplikaci společnosti Adobe.
  2. Přejmenujte soubor předvoleb (například na [PrefFilename].old). Soubory předvoleb se často nachází ve složce \Documents and Settings\[uživatel]\Application Data\Adobe\[Produkt]\.
  3. Spusťte aplikaci společnosti Adobe a vytvořte soubor předvoleb.

Pokud k problému nadále dochází, není způsoben souborem předvoleb. Pokud chcete obnovit vlastní nastavení, odstraňte nový soubor předvoleb a obnovte původní název předchozího souboru předvoleb.

Opětovné vytvoření složek předvoleb

Znovu vytvořte složku předvoleb aplikace společnosti Adobe, abyste zamezili problémům způsobeným poškozenými předvolbami.

Poznámka: Pokud znovu vytvoříte složku předvoleb aplikace, může dojít k neočekávaným výsledkům. Například mohou být nepříznivě ovlivněny nebo nebudou obnoveny funkce pro spolupráci, soubory jazyka JavaScript, aplikace Organizer, funkce Nastavení barev, funkce Automaticky vyplnit, doplněk Web Capture, funkce razítek, nástroj Updater a nastavení funkce Správa barev.

Postup opětovného vytvoření složky předvoleb aplikace:

  1. Ukončete aplikaci společnosti Adobe.
  2. V programu Průzkumník Windows přejděte do složky předvoleb aplikace. Složky předvoleb aplikace se často nachází v umístění \Documents and Settings\[uživatel]\Application Data\Adobe\[Produkt]\.
  3. Přesuňte složku předvoleb do jiného umístění (například C:\Temp).
  4. Spusťte aplikaci společnosti Adobe a vytvořte soubor předvoleb.

Pokud se problém vyskytne znovu i po opětovném vytvoření složky předvoleb aplikace, problém nesouvisí se složkou předvoleb. Chcete-li obnovit vlastní nastavení, přetáhněte soubor, který jste přesunuli v kroku 3, zpět do jeho původního umístění. Poté kliknutím na možnost Ano nahraďte novou složku předvoleb.

Spuštění nebo instalace produktu z nového uživatelského účtu

Vytvořte uživatelský účet se stejnými oprávněními, jako má účet, který používáte, když dochází k problému. Pokud se problém neopakuje, původní uživatelský účet může být poškozený. Pokyny týkající se vytvoření uživatelského účtu naleznete v článku „Přidání nového uživatele do počítače“ v nápovědě systému Windows. Případně se obraťte na správce systému.