Odstraňování systémových chyb a případů zamrznutí v systému Windows | Software společnosti Adobe

Naučte se řešit příznaky chyb systému Windows, jako je například prázdné nebo blikající dialogové okno, zamrzlý kurzor nebo obrazovka, modrá obrazovka, neočekávané restartování nebo chybová zpráva systému Windows.

Poznámka:

Zobrazuje se při použití aplikace společnosti Adobe konkrétní chyba? Vyhledejte chybu v nápovědě Adobe Community Help nebo navštivte stránku Adobe Support Community, kde získáte pomoc od odborníků z komunity.

Na úvod

Pokud váš systém nesplňuje minimální požadavky na používání produktu společnosti Adobe, nemusí produkt fungovat správně. Navštivte webovou stránku společnosti Adobe se systémovými požadavky a ověřte, zda váš systém splňuje minimální požadavky pro používání vašeho produktu.

Zálohujte všechny osobní soubory (například vámi vytvořené soubory aplikace Photoshop nebo InDesign).

Úlohy řešení odpovídají výchozímu rozhraní systému Windows a klasickému zobrazení ovládacích panelů. Některé úlohy vyžadují vyhledání souborů, složek nebo rozšíření, které jsou ve výchozím nastavení skryté.

Zobrazení ovládacích panelů v klasickém zobrazení

1. Otevřete ovládací panely.

2. Vyberte jednu z následujících možností:

 • (Windows Vista) Klasické zobrazení
 • (Windows 7, Windows 8 a Windows 10) Zobrazit podle > Malé ikony

Zobrazení skrytých souborů, složek a přípon názvů souborů

Viz tato témata nápovědy systému Windows:

 • (Windows Vista a Windows 7) „Zobrazení skrytých souborů“ a „Zobrazení nebo skrytí přípon názvů souborů“
 • (Windows 8 a Windows 10)  „Zobrazení skrytých souborů“ a „Zobrazení nebo skrytí přípon názvů souborů“

Dialogové okno Možnosti složky v systémech Windows 7, Windows 8 a Windows 10

Základní odstraňování chyb systému

Nejnovější verze softwaru Adobe může být kompatibilnější s operačním systémem a ovladači. Než zahájíte instalaci aktualizace, zkontrolujte, zda má systém požadované parametry.

Navštivte stránku společnosti Adobe s aktualizacemi produktů, kde najdete dostupné aktualizace pro svůj produkt.

Aktualizace operačního systému Windows zvyšují jeho výkonnost a kompatibilitu s aplikacemi.

Chcete-li získat aktualizace Service Pack a další aktualizace systému Windows, navštivte stránku www.windowsupdate.com. Pokud potřebujete pomoc s instalací aktualizací Service Pack a dalších aktualizací, kontaktujte technickou podporu společnosti Microsoft.

Znovu vytvořte soubory předvoleb aplikace společnosti Adobe, abyste zamezili problémům způsobeným poškozeným souborem předvoleb.

Hlavní soubor předvoleb má název „Adobe [Název produktu] [Verze produktu] Prefs.psp“.

V systému Windows Vista, 7, 8 nebo 10 je soubor předvoleb umístěn zde:

Users\[Uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe [Název produktu] [Verze produktu]\Adobe [Název produktu] [Verze produktu] Settings\Adobe [Název produktu] [Verze produktu]Prefs.psp

Pokud potřebujete rychlý způsob obnovení předvoleb, můžete je v řadě aplikací společnosti Adobe obnovit pomocí klávesové zkratky během spouštění produktu. Ihned po dvojitém kliknutí na ikonu aplikace stiskněte a podržte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+ALT.

Podívejte se na toto video, kde najdete návod k obnovení předvoleb aplikace Photoshop: Obnovení souboru předvoleb aplikace Photoshop CS6

Chcete-li získat další pokyny, vyhledejte v systému nápovědy ke svému produktu heslo „obnovení předvoleb“.

Pokud jsou některé aplikace nebo služby spuštěny souběžně s aplikacemi společnosti Adobe, způsobují chyby nebo zamrznutí systému. Služby představují zvláštní programy, které provádějí funkce za účelem podpory dalších programů.

Před spuštěním aplikace společnosti Adobe vypněte ostatní aplikace a služby pomocí možnosti Výběrové spuštění.

Chcete-li zjistit další informace, vyhledejte v systému nápovědy Microsoft Windows tato témata:

 • Windows Vista „Jak pomocí nástroje pro konfiguraci systému odstraňovat chyby konfigurace v systému Windows Vista“ (ID článku: 950093)
 • Windows 7, 8 a 10:  „Výběrové spuštění pomocí nástroje pro konfiguraci systému“ 

Chcete-li vypnout položky při spuštění a služby spouštění, proveďte tyto úkony:

 1. Ukončete všechny aplikace:
 2. V systému Windows 7: Klikněte na tlačítko Start, do pole Hledat zadejte příkaz msconfig a stiskněte klávesu Enter.

  V systémech Windows 8 a 10: Pravým tlačítkem myši klikněte na tlačítko Start, klikněte na příkaz Spustit, do pole Spustit zadejte příkaz msconfig a potom stiskněte klávesu Enter.

 3. Přejděte na kartu Obecné a poté vyberte možnost Selektivní spouštění.

 4. V systému Windows 7 klikněte na kartu Po spuštění a potom na tlačítko Zakázat vše.

  V systémech Windows 8 a 10 klikněte pravým tlačítkem myši na hlavní panel a otevřete Správce úloh. Přejděte na kartu Po spuštění a poté klikněte na tlačítko Zakázat.

 5. Zaškrtněte veškeré položky při spuštění, které jsou důležité pro testování problému. Pokud si nejste jisti, zda je položka nezbytná, nechte ji neoznačenou (vypnutou).
 6. Přejděte na kartu Služby a vyberte možnost Skrýt všechny služby společnosti Microsoft.

 7. Klikněte na tlačítko Zakázat vše, znovu vyberte položku FLEXnet Licensing Service a poté znovu vyberte veškeré služby, které jsou důležité pro testování problému. Pokud si nejste jisti, zda je položka nezbytná, nechte ji neoznačenou (vypnutou).

  Poznámka:

  Když zrušíte výběr možnosti Načíst systémové služby v nabídce Výběrové spuštění, trvale odstraníte všechny body obnovení pro nástroj Obnovení systému. Máte-li obavy z odstranění bodů obnovení, ponechte možnost Načíst systémové služby vybranou.

 8. Vyberte možnost Použít a restartujte systém Windows.

 9. Po restartování systému Windows se zobrazí zpráva, že nástroj pro konfiguraci systému změnil způsob spouštění systému Windows. Vyberte možnost OK.

 10. Po zobrazení nástroje Konfigurace systému vyberte možnost Storno.

 11. Pravým tlačítkem myši klepněte na ikony v Oznamovací oblasti a zavřete nebo zakažte položky po spuštění, které zůstávají aktivní.

 12. Spusťte aplikaci společnosti Adobe a proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Pokud se aplikace stále nespouští správně, opět zapněte položky a služby po spuštění:
  1. V nabídce Start vyberte příkaz Spustit, zadejte příkaz msconfig a potom vyberte možnost OK.
  2. Na kartě Obecné vyberte možnost Normální spuštění, vyberte možnost OK a potom restartujte počítač.
  • Pokud se aplikace nespustí správně, tak jednotlivé položky a služby po spuštění postupně znovu zapínejte, abyste zjistili, která z nich problém způsobuje:
  1. V nabídce Start vyberte příkaz Spustit, zadejte příkaz msconfig a vyberte možnost OK.
  2. Vyberte znovu selektivně položky po spuštění a služby a restartujte počítač.
  3. Pokuste se spustit aplikaci znovu. Pokud dojde k problémům, je pravděpodobné, že problém způsobuje poslední opět zapnutá položka nebo služba po spuštění.

Přeinstalování z plochy

Některé součásti systému, například ovladače zařízení a antivirové nástroje, mohou kolidovat s instalačním programem a způsobit neúplnou nebo neúspěšnou instalaci. Chcete-li těmto kolizím zabránit, nainstalujte aplikaci z plochy nebo ve zjednodušeném režimu.

 1. Zkopírujte složku aplikace Adobe z disku na plochu.
 2. Otevřete složku aplikace Adobe na ploše.
 3. Dvakrát klikněte na soubor Setup.exe a postupujte podle pokynů na obrazovce.

 4. Restartujte systém Windows. 

Přeinstalování ve zjednodušeném režimu

 1. Zkopírujte složku aplikace Adobe z disku na plochu.
 2. Vypněte položky po spuštění a poté restartujte systém Windows. Viz výše uvedená část Spuštění aplikace společnosti Adobe ve zjednodušeném režimu.

 3. Dvakrát klikněte na soubor Setup.exe a postupujte podle pokynů na obrazovce.

 4. Restartujte systém Windows. 

 5. Jakmile se zobrazí okno Nástroj pro konfiguraci systému, vyberte možnost Normální spuštění.

Pokud přeinstalování z plochy nebo ve zjednodušeném režimu nevyřeší problém, pokuste se aplikaci společnosti Adobe nainstalovat na jiný pevný disk a spustit ji z něj.

Řešení určená pro konkrétní produkty

Řešení

Produkty

Acrobat | Adobe Audition | Adobe Bridge | Adobe Premiere Elements | Adobe Premiere Pro | Adobe Reader | AfterEffects | Fireworks | FrameMaker | Illustrator |  InDesign |  Lightroom |  Photoshop | Photoshop Elements | Soundbooth

 

Acrobat | Adobe Premiere Pro | AfterEffects | Encore | Fireworks | FrameMaker | Illustrator |  InDesign | Photoshop | Photoshop Elements

 

Adobe Audition | Adobe Premiere Elements | Adobe Premiere Pro | Elements Organizer | Soundbooth

 

Adobe Bridge | Contribute | Dreamweaver | Fireworks | Flash | Illustrator |  InDesign | Photoshop

 

Adobe Premiere Elements | Adobe Premiere Pro | Photoshop | Photoshop Elements

 

Adobe Premiere Pro | Adobe Premiere Elements | AfterEffects

Odebrání zásuvných modulů jiných výrobců

 1. Odeberte zásuvné moduly jiných výrobců ze složky zásuvných modulů aplikace (Program Files\Adobe\[verze aplikace]\Plug-Ins).

  Složka zásuvných modulů aplikace Photoshop CS6 v systému Windows 7

 2. Restartujte aplikaci:

  • Pokud se problém vyskytne, přesuňte zásuvné moduly zpět do složky zásuvných modulů aplikace a vyzkoušejte jiné řešení.
  • Pokud se problém neopakuje, přejděte k dalšímu kroku.
 3. Přesuňte jeden zásuvný modul jiného výrobce zpět do složky zásuvných modulů aplikace.

 4. Restartujte aplikaci a zkuste problém znovu vyvolat.
 5. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud se problém neopakuje, začněte znovu krokem 2.
  • Pokud se problém vyskytne, obraťte se na vývojáře zásuvného modulu, který jste přesunuli do složky jako poslední, a požádejte jej o aktualizaci.

Snížení počtu aktivních písem

Písma nainstalovaná společně se systémem Windows mohou někdy způsobit problémy s aplikacemi společnosti Adobe.

Pokyny naleznete zde:

Složka s písmy v systému Windows 7


Aktualizace nebo přeinstalování softwaru QuickTime

Zastaralá nebo poškozená verze softwaru Apple QuickTime může znemožnit spuštění nebo správné fungování digitálních aplikací pro zvuk nebo video společnosti Adobe. 

Aktualizace softwaru QuickTime: Chcete-li aktualizovat software QuickTime, nainstalujte nejnovější verzi ze stránky www.apple.com/quicktime/download.

Přeinstalování softwaru QuickTime: Odeberte software QuickTime, odstraňte všechny jeho soubory či složky, které v systému zůstaly, a poté software znovu nainstalujte. Pokud potřebujete pomoc, přečtěte si článek Odebrání a přeinstalace aplikace iTunes a dalších softwarových součástí pro systém Windows Vista, Windows 7 nebo Windows 8.


Vypnutí nebo odebrání rozšíření

Rozšíření vylepšují funkčnost výše uvedených aplikací společnosti Adobe. Další informace o rozšířeních naleznete v nápovědě k aplikaci Adobe Extension Manager

Vypnutím rozšíření odstraníte problémy, které může způsobit poškozené nebo nekompatibilní rozšíření.

 1. Spusťte aplikaci Adobe Extension Manager. (Pokud není aplikace Extension Manager nainstalovaná, stáhněte si ji zde.)
 2. Vyberte aplikaci společnosti Adobe, u které dochází k problému.

 3. Vypněte všechna rozšíření.

 4. Pokud se problém neobjeví, opět zapněte rozšíření jedno po druhém a pokuste se pracovat s aplikací společnosti Adobe, u které dochází k problému. Pokud zjistíte problematické rozšíření, odeberte jej.

  Odebrání rozšíření:

  1. Vyberte rozšíření v aplikaci Extension Manager.
  2. Klikněte na položku Soubor > Odebrat rozšíření.


Optimalizace odkládacích disků

Pokud není pro úpravu obrazů dostatek paměti RAM, použijí tyto aplikace soubor odkládacího disku. Soubor odkládacího disku je dočasné místo na disku, které slouží k ukládání dat a provádění výpočtů.

Maximalizací výkonu odkládacích disků lze vyřešit chyby a zamrznutí systému. Chcete-li zjistit další informace, vyhledejte v systému nápovědy aplikace společnosti Adobe heslo „odkládací disk“.

Nastavení odkládacího disku v aplikaci Photoshop CS6


Řešení potíží s kodeky

Kodeky, které nejsou kompatibilní s vaším operačním systémem nebo aplikacemi, způsobují problémy se spouštěním a zamrzání aplikací. Potíže s kodeky vyřešíte tak, že odeberete nedávno nainstalované kodeky nebo je po jednom dočasně vypnete a pokusíte se problém vyvolat znovu.

Poznámka: Odebrání kodeku může způsobit nečitelnost videosouborů nebo zvukových souborů nebo nefunkčnost některých aplikací. Při odebírání kodeků proto postupujte opatrně. Pokud si nejste jisti, které kodeky máte v systému ponechat, vyberte v dolní části této stránky možnost Zahájit chat a poraďte se se zástupcem společnosti Adobe.

Pokyny naleznete zde:

Pokročilé odstraňování chyb systému

Aktualizace ovladače grafické karty

To, zda je grafický ovladač zastaralý, zjistíte změnou barevné hloubky a rozlišení grafické karty.  Pokud aplikace společnosti Adobe pracuje i po změně barevné hloubky a rozlišení podle očekávání, není nutné grafický ovladač aktualizovat.

Chcete-li změnit barevnou hloubku a rozlišení používané pro software Adobe, přečtěte si tato témata nápovědy systému Windows:

 • Windows Vista, Windows 7, Windows 8 a Windows 10:  „Získání nejlepšího zobrazení na monitoru“

Poznámka: Software společnosti Adobe vyžaduje rozlišení obrazovky alespoň 1 024 × 768.

V případě potřeby se obraťte na výrobce grafické karty a požádejte jej o aktuální ovladač nebo si jej stáhněte z webu výrobce. (Potřebujete-li určit výrobce grafické karty, prohlédněte si vlastnosti karty ve Správci zařízení.)

Aktualizace ovladače tiskárny

Chcete-li zjistit, zda ovladač tiskárny pro vaši výchozí tiskárnu koliduje se softwarem společnosti Adobe, nainstalujte tiskárnu, která používá ovladač tiskárny s podporou jazyka PostScript, a nastavte tuto tiskárnu jako výchozí. (Můžete nainstalovat tiskárnu, která není fyzickým hardwarovým zařízením.)

Pokud se problém neopakuje, ovladač tiskárny, který jste používali před tím, koliduje s aplikací Adobe. Vyžádejte si od výrobce tiskárny aktualizovaný ovladač.

Chcete-li získat pokyny, vyhledejte v nápovědě systému Windows heslo „přidání tiskárny“. Chcete-li zjistit podrobnosti o nastavení tiskárny s podporou jazyka PostScript jako výchozí, vyhledejte v nápovědě systému Windows heslo „změna výchozí tiskárny“.

Aktualizace ovladačů zařízení

Ovladače zařízení jsou softwarové soubory, které umožňují komunikaci systému Windows se zařízeními, jako jsou skenery, myši a klávesnice. Obraťte se na výrobce zařízení a přesvědčte se, zda používáte nejnovější ovladač zařízení.

Podrobnosti naleznete v těchto tématech nápovědy systému Windows:

 • Windows Vista, Windows 7, Windows 8 a Windows 10: „Spuštění Správce zařízení“ a „Získání nápovědy k chybám Správce zařízení“

Pokud je váš uživatelský účet poškozený nebo pokud váš uživatelský účet nemá přístupová práva pro soubory a složky, které aplikace společnosti Adobe vyžaduje, může dojít k chybám systému.

Spuštění aplikace společnosti Adobe v novém uživatelském účtu Vytvořte uživatelský účet, který má stejná oprávnění jako účet, který používáte, když dojde k problému. Pokud se problém neopakuje, původní uživatelský účet je pravděpodobně poškozený.

Chcete-li získat pokyny, vyhledejte v systému nápovědy Microsoft Windows tato témata:

 • Windows Vista, Windows 7, Windows 8 a Windows 10: „Vytvoření uživatelského účtu“

Spuštění aplikace společnosti Adobe v účtu správce Vytvořte uživatelský účet a změňte typ účtu na správce. (Pokud nemáte oprávnění k vytvoření účtu správce, obraťte se na správce systému.) Jestliže se problém neopakuje, váš standardní uživatelský účet nemá přístupová práva pro soubory a složky, které vyžaduje aplikace společnosti Adobe.

Chcete-li získat pokyny, vyhledejte v systému nápovědy Microsoft Windows tato témata:

 • Windows Vista: „Změna typu uživatelského účtu“
 • Windows 7, Windows 8 a Windows 10: „Změna typu uživatelského účtu“

Řízení přístupu uživatele

Chcete-li získat pokyny, vyhledejte v systému nápovědy Microsoft Windows heslo „Zapnutí nebo vypnutí řízení přístupu uživatele“.

Windows Aero

Prostředí Windows Aero má vliv na vzhled plochy. Pokuste se prostředí vypnout a poté zjistíte, zda problém při spuštění aplikace společnosti Adobe přetrvává.

Chcete-li získat pokyny, vyhledejte v systému nápovědy Windows heslo „Poradce při potížích s prostředím Windows Aero“.

Optimalizace zpracování dočasných souborů

Systém Windows a aplikace ukládají pracovní data do dočasných souborů (.tmp), které vytvářejí na pevném disku. Nadbytečné nebo zastaralé dočasné soubory mohou ovlivňovat výkonnost systému Windows nebo aplikací.

Chcete-li zjistit podrobnosti, vyhledejte v systému nápovědy Windows tato témata:

 • Windows Vista, Windows 7, Windows 8 a Windows 10: „Odstranění souborů pomocí programu Vyčištění disku“

Nastavte výchozí velikost stránkovacího souboru virtuální paměti

Podrobnosti naleznete v těchto tématech nápovědy systému Windows:

 • Windows Vista, Windows 7, Windows 8 a Windows 10: „Změna velikosti virtuální paměti“

Opravte a defragmentujte pevné disky

Pokyny naleznete v těchto tématech nápovědy systému Windows:

 • Windows 7, Windows 8 a Windows 10: „Zvýšení výkonnosti defragmentací pevného disku“

Vyhledávání virů v systému

Pomocí aktuálního antivirového softwaru (například Symantec Norton AntiVirus nebo McAfee Virus Scan) zkontrolujte, zda systém neobsahuje viry. Virové infekce mohou poškodit software a způsobit systémové chyby. Další informace naleznete v dokumentaci k antivirovému softwaru.

Profily ICC pomáhají spravovat barevné prostory v systému. Při přístupu aplikace společnosti Adobe k poškozenému profilu ICC může dojít k chybě systému. Zjistěte, zda problém způsobují profily ICC:

 1. Přesuňte všechny profily z následujících složek na plochu:
  • Windows/System32/Spool/Drivers/Color 
  • Program Files (x86)/Common Files/Adobe/Color/Profiles/
  • Program Files (x86)/Common Files/Adobe/Color/Profiles/Recommended
  • Windows/System/ WOW 64/Spool/Color/Drivers/Color

 2. Restartujte aplikaci Adobe a pokuste se problém vyvolat znovu.
  • Pokud se problém opakuje, přesuňte profily zpět do složky.
  • Pokud se problém neopakuje, přesouvejte profily jeden po druhém zpět do složky, dokud neurčíte profil, který způsobuje problém.

Pokud je soubor poškozen, přeinstalováním aplikace přidružené k poškozenému souboru můžete problém opravit. Proveďte jednu z následujících akcí:

 • Pokud chyba obsahuje název souboru způsobujícího problém, přeinstalujte aplikaci, ke které soubor náleží.
 • Pokud chyba poukazuje na soubor systému Windows, požádejte společnost Microsoft o pomoc při jeho nahrazení.

Poškozené rozšiřovací karty

Poškozené nebo nekompatibilní rozšiřovací karty s rozhraním PCI nebo PCI-X mohou způsobovat chyby systému. Tyto karty zkontrolujete tak, že vypnete počítač, vyjmete veškeré karty s procesory, grafické karty nebo jiné nainstalované rozšiřovací karty a spustíte počítač.

Moduly paměti RAM

Přesvědčte se, že jsou moduly paměti RAM řádně nainstalovány a že nezpůsobují potíže při jedné nebo obou následujících operacích:

 • Změňte uspořádání modulů paměti RAM.
 • Vyjměte všechny moduly RAM a ponechte pouze minimální počet nutný pro chod systému Windows a aplikace společnosti Adobe a zjistěte, zda problém přetrvává:
  • Pokud problém přetrvává, nahraďte moduly paměti RAM, které jste odebrali, a vyjměte zbylé. Opět vyzkoušejte, zda problém přetrvává.
  • Pokud problém zmizí, je způsoben jedním či více moduly paměti RAM. Požádejte o pomoc výrobce paměti RAM. Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?